موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Sun Is Up از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 12399 | ارسال توسط: می 3, 2018
موزیک ویدیو Sun Is Up از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

 INNA – Sun is Up


(کیفیت 1080 اجرای زنده Live @ WOW Session)

(کیفیت 480 و 720 موزیک ویدیو رسمی)


All the people tonight
همه مردم امشب

Put the hands in the sky
دستها رو ببريد بالا

Come on boy, come and get in. The rhythm music will take you high
بيا عزيزم، بيا وسط . ريتم آهنگ ميبردت فضا

What I’m feeling about you.
چه حسيه به تو دارم

I love you, don’t know why
عاشقتم، نميدونم چرا

Everybody come and get in. The rhythm music will take you high
همه بياين وسط . ريتم آهنگ ميبرتتون فضا

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Move your body
بدنتون رو تکون بديد
(برقصيد)

I got moves and all the night I will not sit, yeah
من همه شب رو ميرقصم و يه لحظه هم نميشينم، آره

I came up for this party
من به اين مهموني اومدم

I wont stop till mr. Dj stops the beat, yeah
وقتي نميرقصم، که دي جي آهنگ رو قطع کنه، آره

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

OhHHH
اوه

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

All the people tonight
همه مردم امشب

Put the hands in the sky
دستها رو ببريد بالا

Come on boy, come and get in. The rhythm music will take you high
بيا عزيزم، بيا وسط . ريتم آهنگ ميبردت فضا

What I’m feeling about you
چه حسيه به تو دارم

I love you and i don’t know why
عاشقتم و نميدونم چرا

Everybody come and get in. The rhythm music will take you high
همه بياين وسط . ريتم آهنگ ميبرتتون فضا

All the people tonight
همه مردم امشب

Put the hands in the sky
دستها رو ببريد بالا

Come on boy, come and get in. The rhythm music will take you high
بيا عزيزم، بيا وسط . ريتم آهنگ ميبردت فضا

What I’m feeling about you
چه حسيه به تو دارم

I love you, don’t know why
عاشقتم، نميدنم چرا

Everybody come and get in. The rhythm music will take you high
همه بياين وسط. ريتم آهنگ ميبرتتون فضا

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Move your body
بدنتون رو تکون بديد
(برقصيد)

I got moves and all the night I will not sit, yeah
من همه شب رو ميرقصم و يه لحظه هم نميشينم، آره

I came up for this party
منم به اين مهموني اومدم

I wont stop till mr. Dj stops the beat, yeah
وقتي نميرقصم، که دي جي آهنگ رو قطع کنه، آره

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

OhHHH
اوه

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

Sun is up
خورشيد طلوع کرده
(صبح شده)

All the people tonight
همه مردم امشب

Put the hands in the sky
دستها رو ببريد بالا

Come on boy, come and get in. The rhythm music will take you high
بيا عزيزم، بيا وسط . ريتم آهنگ ميبردت فضا

What I’m feeling about you.
چه حسيه به تو دارم

I love you, don’t know why
عاشقتم، نميدونم چرا

Everybody come and get in. The rhythm music will take you high
همه بياين وسط. ريتم آهنگ ميبرتتون فضا

All the people tonight
همه مردم امشب

Put the hands in the sky
دستها رو ببريد بالا

Come on boy, come and get in. The rhythm music will take you high
بيا عزيزم، بيا وسط . ريتم آهنگ ميبردت فضا

What I’m feeling about you.
چه حسيه به تو دارم

I love you, don’t know why
عاشقتم، نميدنم چرا

Everybody come and get in. The rhythm music will take you high
همه بياين وسط . ريتم آهنگ ميبرتتون فضا

69+
کامنت ها
  • ge

    MIDDLE FINGER IS UP :)))
    ALAKI KARET DOROSTE ADMIN KISSS

    • Saeed Avril

      🌹🙏