موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Savior از Iggy Azalea ft. Quavo با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4286 | ارسال توسط: آوریل 21, 2018
موزیک ویدیو Savior از Iggy Azalea ft. Quavo با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Iggy Azalea – Savior ft. Quavo

Been around the world
دور دنیا رو گشتم

And i‚ i‚ i
و من، من، من

I can′t find my baby
نمیتونم عشقم رو پیدا کنم

Things gettin′ crazy
اوضاع داره دیوونه کننده میشه

Losin′ my patience
صبرم داره تموم میشه

Why you keep me waitin?
چرا منتظرم میذاری؟

Goin′ through the phases
مراحل و اوضاع(زندگی) رو پشت سر میذارم

Got me walkin out the
house all done up
مجبور شدم لباس شیک بپوشم و از خونه بزنم بیرون

Just in case I see your face
فقط هروقت که صورتت رو میبینم

And you decide to run up
و تو تصمیم‌میگیری فرار کنی

Yeah‚ I am in a different place
آره، داخل یه موقعیت متفاوت هستم

I need someone to hold on to
به یکی نیاز دارم که بهش تکیه کنم

I been sendin up a prayer
چند وقتیه که دارم دعا میکنم

Hope the call gets through
امیدوارم صدام به یه جایی برسه

Cause my heart beats for you only
چون قلبم فقط برای تو می‌تپه

I wonder if you even know me
کنجکاوم که اصلا منو می‌شناسی

Countin down every moment
دارم لحظه‌ شماری میکنم

That I wait for ya‚ I wait for ya
لحظه‌هایی که منتظرت هستم، منتظر تو هستم

I wonder if you even notice
کنجکاوم که اصلا توجه میکنی (یا نه)

Lately I have been feelin′ hopeless
اخیرا احساس ناامیدی میکنم

Easy to lose focus
تمرکزم رو راحت از دست میدم

But I will wait for ya
اما منتظرت خواهم بود

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Hey
هی

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Hey
هی

I have been looking for a
من دنبال یکی هستم

Real one to hold on to
که واقعا بشه بهش تکیه کرد

Hey
هی

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Savior‚ yeah
ناجی، آره

To save me
که نجاتم بده

Ah-ay‚ na-na-na-aye

Ah-ay‚ na-na-na-aye (yeah)

Ah-ay‚ na-na-na-aye

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

To save me
که نجاتم بده

I feel like god playin tricks on me
حس میکنم خدا داره فری*بم میده

Got a fix on me
انتخاب خودم بوده

Feel the weight of the world
حس میکنم وزن دنیا رو دوشمه

Like I got a brick on me
انگار یه آجر رو دوشمه

Had a dance with the devil
یه رقص با شیطان داشتم

And he got a grip on me
و اون منو محکم گرفت

I am just tryna get to heaven
من فقط دارم تلاش میکنم برم بهشت

Hope you got a ticket for me‚ huh
امیدوارم یه بلیط برای من گیر آورده باشی، ها

I have been sending up prayers‚
I need feedback
چند وقتیه که دارم دعا میکنم، بازخورد (جواب) میخوام

Past full of sin
گذشته‌ام پر از گناهه

Can someone delete that?
کسی میتونه پاکشون کنه؟

My path got muddy
راهم گل آلود شده (سخت و دشوار)

I feel like my feet trapped
احساس میکنم پاهام گیر کرده
[منظورش داخل گناه گیر کردم]

Can you give me the strength
now to beat that?
میتونی بهم قدرت بدی تا شکستش بدم؟

Cause my heart beats for you only
چون قلبم فقط برای تو می‌تپه

I wonder if you even know me
کنجکاوم که اصلا منو می‌شناسی

Countin down every moment
دارم لحظه‌ شماری میکنم

That I wait for ya‚ I wait for ya
لحظه‌هایی که منتظرت بودم، منتظرت بودم

I wonder if you even notice
کنجکاوم که اصلا توجه میکنی

Lately I have been feelin hopeless
اخیرا احساس ناامیدی میکنم

Easy to lose focus
تمرکزم رو راحت از دست میدم

But I will wait for ya
اما منتظرت خواهم بود

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Hey
هی

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Hey
هی

I have been looking for a
من دنبال یکی هستم

Real one to hold on to
که واقعا بشه بهش تکیه کرد

Hey
هی

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Savior‚ yeah
ناجی، آره

To save me
که نجاتم بده

Saving my love for you
عشقم رو برای تو نگه می‌دارم

Saving my love for you
(hey‚ saving it)
عشقم رو برای تو نگه می‌دارم
(هی، نگهش می‌دارم)

Saving it all for you
همه‌اش رو برای تو نگه می‌دارم

Saving it all for you
(all for you‚ uh)
همه‌اش رو برای تو نگه می‌دارم
(همه‌اش برای تو)

Saving my love for you
عشقم رو برای تو نگه می‌دارم

Saving my love for you
(hey‚ saving it)
عشقم رو برای تو نگه می‌دارم
(هی، نگهش می‌دارم)

Saving it all for you
همه‌اش رو برای تو نگه می‌دارم

Saving it all for you
همه‌اش رو برای تو نگه می‌دارم

I have been looking for a savior
(ah-ay‚ na-na-na-aye)
من دنبال یه ناجی می‌گردم

I have been looking for a savior
(ah-ay‚ na-na-na-aye)
من دنبال یه ناجی می‌گردم

I have been looking for
من دنبال یکی هستم

A real one to hold on to
که واقعا بشه بهش تکیه کرد

I have been looking for a savior
(ah-ay‚ na-na-na-aye)
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Savior‚ yeah‚ to save me
ناجی، آره، که نجاتم بده

Been around the world and i‚ i‚ i
دور دنیا رو گشتم و من، من، من

(hey‚ I have been looking for a)
(هی، من دنبال یه…می‌گردم)

Been around the world and i‚ i‚ i
دور دنیا رو گشتم و من، من، من

(hey‚ I have been looking for a)
(هی، من دنبال یه…می‌گردم)

Been around the world
and i‚ i‚ I (hey)
دور دنیا رو گشتم و من، من، من
(هی)

I have been looking for a savior
من دنبال یه ناجی می‌گردم

Savior‚ yeah
ناجی، آره

Save me
نجاتم بده

32+
کامنت ها