موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Rude Boy از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 833 | ارسال توسط: آگوست 4, 2020
موزیک ویدیو Rude Boy از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rude Boy از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی


🙈 Rihanna – Rude Boy 🙈

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی(شق شدگی)؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی(چیز بزرگی داری)؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Tonight I am let you be the captain
امشب میذارم کاپیتان تو باشی

Tonight I am let you
do your thing‚ yeah
امشب میذارم هر مدلی که دوست داری انجامش بدی

Tonight I am let you be a rider
امشب میذارم سوارکار تو باشی

Giddy up Giddy up Giddy up‚ baby
پس زود باش انجامش بده
(به معنی مهمیز زدن به اسب برای این که حرکت کنه)

Tonight I am let it be fire
امشب میذارم تو هیجان بسوزیم

Tonight I am let you take me higher
امشب میذارم منو بیشتر به اوج ببری

Tonight Baby we can get it on‚ yeah
امشب میتونیم رو هم بریزیم عزیزم

we can get it on‚ yeah
میتونیم با هم رابطه داشته باشیم

Do you like it boy I wa wa want
خوشت میاد پسر جون
هر چی که تو بخوای

What you wa wa want
منم همونو میخوام

Give it to me baby
باهام سکس داشته باش

Like boom‚ boom‚ boom
مثل بوم بوم بوم
(هیجان و شدت رو نشون میده)

What I wa wa want
هر چی که تو بخوای

Is what you wa wa want
منم همونو میخوام

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Tonight I am give it to you harder
امشب بهتر برات … میزنم

Tonight I am turn your body out
امشب بدنت رو مال خودم میکنم
(به معنی تجاوز جنسی هست)

Relax Let me do it how I wanna
آروم باش بذار همونجور که دوست دارم انجامش بدم

If you got it I need it
And I am put it down
اگه پایه ای منم بهش نیاز دارم پس بیا انجامش بدیم

Buckle up I am give it to you stronger
خودتو برای دیوونگی آماده کن چون
میخوام قوی تر از همیشه برات…بزنم

Hands up We can go a little longer
دستات رو ببر بالا
میتونیم بیشتر طولش بدیم

Tonight I am get a little crazy
امشب میخوام دیوونه بازی دربیارم

Get a little crazy‚ baby
میخوام دیوونه بازی دربیارم عزیزم

Do you like it boy I wa wa want
خوشت میاد پسر جون
هر چی که تو بخوای

What you wa wa want
منم همونو میخوام

Give it to me baby
باهام سکس داشته باش عزیزم

Like boom‚ boom‚ boom
مثل بوم بوم بوم

What I wa wa want
هر چی که تو بخوای

Is what you wa wa want
منم همونو میخوام

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

I like the way you touch me there
از مدلی که لمسم میکنی خوشم میاد

I like the way you pull my hair
مدلی که موهامو میکشی رو دوست دارم

baby‚ if I don′t feel it
I ain′t faking No‚ no
عزیزم اگه منو ارضا نکنی من تظاهر نمیکنم(که ارضا شدم)

I like when you tell me kiss me there
از اینکه بهم میگی “منو ببوس” خوشم میاد

I like when you tell me move it there
اونجوری که بدنت رو تکون میدی رو دوست دارم

So giddy up
پس زود باش انجامش بده

Time to giddy up
وقتشه زود باش انجامش بده

You say You are a rude boy
تو میگی که پسر پر رویی هستی

Show me what you got now
نشون بده چند مرده حلاجی

Come here right now
همین الان بیا اینجا

Take it‚ take it
شروع کن شروع کن

Baby‚ baby
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me
عاشقم باش عاشقم باش

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Come here rude boy‚ boy
Can you get it up
ای پسر پررو بیا اینجا
میتونی بلندش کنی؟

Come here rude boy‚ boy
Is you big enough
ای پسر پررو بیا اینجا
به اندازه کافی بزرگ هستی؟

Take it‚ take it yeah
پس شروع کن شروع کن

Baby‚ baby yeah
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it yeah
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me yeah
عاشقم باش عاشقم باش

Love me Love me
عاشقم باش عاشقم باش

Love me Love me
عاشقم باش عاشقم باش

Love me Love me
عاشقم باش عاشقم باش

Take it‚ take it
شروع کن شروع کن

Baby‚ baby
عزیزم عزیزم

Take it‚ take it
شروع کن شروع کن

Love me‚ love me
عاشقم باش عاشقم باش


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

31+
کامنت ها