موزیک ویدیو Olivia Holt بنام History با زیرنویس فارسی و انگلیسی

دانلود موزیک ویدیو Olivia Holt بنام History با زیرنویس فارسی و انگلیسی

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد.

So,
پس؟

I’ll see you tonight?
میبنمت امشب؟

Sure.
حتما

♪ Sorry I don’t really
see this working out ♪
ببخشید اما واقعا نمیبینم این کار جواب بده

♪ It’s nothing you did ♪
تو کار(اشتباهی) نکردی

♪ I just can’t do this
right now ♪
فقط نمیتونم الان این کار و کنم

♪ No easy way to say this
and I don’t know how ♪
گفتنش آسون نیست و من نمیدونم چطور بگم

♪ It’s nothing you did ♪
تو کار(اشتباهی) نکردی

♪ But here goes
letting you down ♪
اما دارم نا امیدت میکنم

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم که ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی درباره ی اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
من دوسش داشتم
اون دوستم میداشت

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبله

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشق همیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و من و اون هنوز هم رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبله

♪ We love, love, love
like that ♪

ما عاشق همیم

♪ Way, way, way, way,
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ I didn’t know I felt
the way I did before ♪
نمیدونستم که حس قبلا رو دارم دارم بهش

♪ It’s nothing I did ♪
من کاری نکردم

♪ And now I guess I’m sure ♪
و حالا فکر میکنم مطمینم

♪ It’s like we never really
ever closed that door ♪
مثل این میمونه که انگار هیچوقت در های قلبون رو روی هم نبستیم

♪ It’s nothing we did ♪
ما کاری نکردیم

♪ And now our hearts want more ♪
و حالا قلب هامون عشق بیشتری میخواد

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیزم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی درباره ی اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
و هم دیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشق همیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و هنوز هم هم دیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Way, way, way, way,
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But… ♪
…ولی

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…ولی

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…اما

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

(echoing):
♪ But… ♪
…اما

♪ Baby, you’re so perfect ♪
عزیرم تو فوق العاده ای

♪ But he’s the perfect one
for me ♪
اما اون پسر یه شخص فوق العاده است واسه من (نه تو)

♪ I know that you’re worth it ♪
میدونم ارزشش رو داری

♪ But something ’bout him
gets to me ♪
اما یه چیزی راجع به اون منو جذب میکنه

♪ Gets to me, all I need ♪
منو جذب میکنه،تمام چیزی که احتیاج دارم

♪ Plus we got history ♪
به علاوه که ما باهم خاطره داریم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
ما قبلا همدیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
حالا،هنوز هم همدیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ I used to love him,
he used to love me ♪
ما قبلا همدیگه رو دوست داشتیم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ Now I still love him
and he still loves me ♪
و حالا همچنان همدیگه رو دوست داریم

♪ Yeah, we go
way, way, way, way back ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

♪ We love, love, love
like that ♪
ما عاشقیم

♪ We go way, way, way, way,
way, way, way, way back. ♪
رابطه ی ما مال خیلی قبل ه

اشتراک گذاری

یک پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *