موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو No Games از Serani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 309 | ارسال توسط: آگوست 20, 2020
موزیک ویدیو No Games از Serani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو No Games از Serani با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Serani – No Games

Girl, I love you
عزیزم دوست دارم

It’s, it’s, it’s Serani
من سرانی هستم

Just in case you never know
محض اطلاع گفتم

Love you girl, do you feel the same?
I don’t wanna play games, no games, ahhh
عزیزم دوستت دارم، تو هم همچین حسی بهم داری؟
نمیخوام بازی ت بدم، بازی بی بازی

You’re the only that can out my flame
Baby, just play it straight, straight, no games, ahhh
تو تنها کسی هستی که میتونی شعله ی منو خاموش کنی
عزیزم بیا کاملا رو راست باشیم، بازی بی بازی

We’ve been together six months now
(The most perfect days)
تا حالا 6 ماهه که با هم هستیم
(بهترین روزای زندگیم بودن)

You pushed for us to exchange vows
(Baby, changed my ways)
تو ما رو مجبور کردی که به هم سوگند بخوریم
(عزیزم مسیر زندگیم رو عوض کردی)

I gave my life over to you
(Then you turned around)
من زندگیم رو به پات ریختم
(و بعدش تو ازم رو برگردوندی)

After all that we’ve been through
(I was your rebound)
بعد از تمام چیزیایی که با هم تجربه کردیم
(من فقط یه نقطه عطف برات بودم)

Girl, I want you (All time)
I’ll forever love you (You’re mine)
عزیزم من همیشه میخوامت
من تا همیشه عاشقت میمونم(تو مال منی)

I’m not mad, even though I’m sad
(‘Cause you) Should give me one more chance
من عصبانی نیستم با این که خیلی ناراحتم
چون تو باید یه شانس دیگه بهم بدی

Love you girl, do you feel the same?
I don’t wanna play games, no games, ahhh
عزیزم دوستت دارم، تو هم همچین حسی بهم داری؟
نمیخوام بازی ت بدم، بازی بی بازی

You’re the only that can out my flame
Baby, just play it straight, straight, no games, ahhh
تو تنها کسی هستی که میتونی شعله ی منو خاموش کنی
عزیزم بیا کاملا رو راست باشیم، بازی بی بازی

Is this the life you really want
(Constant delusion)
این زندگی ایه که میخوای؟
(توهمات دائمی)

Your time with me was very fun
(There’s no illusion)
اوقاتی که با من بودی خیلی خوش میگذشت
(هیچ توهمی در کار نیست)

But I don’t know you anymore
ولی دیگه نمیشناسمت

When you walked outside that door
You left your happiness
وقتی که پات رو از اون در بیرون گذاشتی
تو خوشبختی ات رو ترک کردی

Girl, I want you (All time)
I’ll forever love you (You’re mine)
عزیزم من همیشه میخوامت
من تا همیشه عاشقت میمونم(تو مال منی)

I’m not mad, even though I’m sad
(‘Cause you) Should give me one more chance
من عصبانی نیستم با این که خیلی ناراحتم
چون تو باید یه شانس دیگه بهم بدی

Love you girl, do you feel the same?
I don’t wanna play games, no games, ahhh
عزیزم دوستت دارم، تو هم همچین حسی بهم داری؟
نمیخوام بازی ت بدم، بازی بی بازی

You’re the only that can out my flame
Baby, just play it straight, straight, no games, ahhh
تو تنها کسی هستی که میتونی شعله ی منو خاموش کنی
عزیزم بیا کاملا رو راست باشیم، بازی بی بازی

Cause your my one and only
I’m still here feeling lonely
چون تو عشق حقیقی من هستی
من هنوز اینجام و احساس تنهایی میکنم

Feeling wasted, yeah-e-yeah, yeah-e-yeah, ahhh
Your my sunshine
حس میکنم مستم
تو آفتاب من هستی

I need you back one more time
Ti-i-ime, time, ahhh
من نیاز دارم یه بار دیگه برگردی پیشم

Love you girl, do you feel the same?
I don’t wanna play games, no games, ahhh
عزیزم دوستت دارم، تو هم همچین حسی بهم داری؟
نمیخوام بازی ت بدم، بازی بی بازی

You’re the only that can out my flame
Baby, just play it straight, straight, no games, ahhh
تو تنها کسی هستی که میتونی شعله ی منو خاموش کنی
عزیزم بیا کاملا رو راست باشیم، بازی بی بازی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

2+
کامنت ها