موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Lady In Black از Bad Boys Blue با زیرنویس فارسی و انگلیسی
7+
480p
دفعات اجرا شده: 1638 | ارسال توسط: آوریل 8, 2018
موزیک ویدیو Lady In Black از Bad Boys Blue با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bad Boys Blue – Lady In Black (1989)

Deserted place and so far from home
یه جای متروک و دورافتاده از خونه

I was alone, I was all on my own
من تنها بودم, تنهای تنها بودم

The moon was shining, I saw her face
ماه داشت میتابید, من صورتش رو دیدم

A magic woman all dressed in a lace
یه زن جادویی که سراسر تور پوشیده

She gave me a sign and I followed her
اون به من یه علامت داد و منم دنبالش کردم

To a house of light somewhere in the night
به خونه ای از روشنایی یه جایی در دل شب

Behind the window the symbols of red
پشت پنجره نشانه های قرمز

Painting the face of the lady in black
صورت خانم سیاه پوش رو نقاشی میکردن

Behind the window I’ll never forget
پشت پنجره من هیچوقت فراموش نمیکنم

The magic lady, the lady in black
بانوی جادویی, بانوی سیاه پوش

She’ll never come back
او هیچوقت بازنخواهد گشت

The lady’s beauty was so divine
زیبایی بانو چنان الهی و آسمانی بود

She took my heart with her heavenly smile
که قلبم رو با لبخند بهشت گونه وارش از آن خودش کرد

When I reached out just to kiss her hand
وقتی که خودمو به دستش رسوندم که ببوسمش

I suddenly tumbled down in the sand
ناگهان توی ماسه ها لغزیدم

There was broken lace lying on the ground
تور پاره شده روی زمین بود

And the house of light was fading in the night
و خانه ی روشنایی داشت توی شب ناپدید میشد

Behind the window the symbols of red
پشت پنجره نشانه های قرمز

Painting the face of the lady in black
صورت خانم سیاه پوش رو نقاشی میکردن

Behind the window I’ll never forget
پشت پنجره من هیچوقت فراموش نمیکنم

The magic lady, the lady in black
بانوی جادویی, بانوی سیاه پوش

There was broken lace lying on the ground
تور پاره شده روی زمین بود

And the house of light was fading in the night
و خانه ی روشنایی داشت توی شب ناپدید میشد

Behind the window the symbols of red
پشت پنجره نشانه های قرمز

Painting the face of the lady in black
صورت خانم سیاه پوش رو نقاشی میکردن

Behind the window I’ll never forget
پشت پنجره من هیچوقت فراموش نمیکنم

The magic lady, the lady in black
بانوی جادویی, بانوی سیاه پوش

Behind the window the symbols of red
پشت پنجره نشانه های قرمز

Painting the face of the lady in black
صورت خانم سیاه پوش رو نقاشی میکردن

Behind the window I’ll never forget
پشت پنجره من هیچوقت فراموش نمیکنم

The magic lady, the lady in black
بانوی جادویی, بانوی سیاه پوش

7+
کامنت ها
+ +