موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Harder Better Faster از Daft Punk با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1754 | ارسال توسط: جولای 5, 2018
موزیک ویدیو Harder Better Faster از Daft Punk با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Daft Punk – Harder Better Faster

Work it, make it
کار کن،درستش کن

Do it, makes us
انجامش بده، باعث شو ما

Harder, better
سخت تر،بهتر

Faster, stronger
سریعتر،قویتر

More than, hour
بیشتر از،ساعت

Our, never
مال ما،هیچوقت

Ever, after
همیشه،بعد از

Work is, over
کار هست،تموم

Work it, make it
کار کن،درستش کن

Do it, makes us
انجامش بده، باعث شو ما

Harder, better
سختر،بهتر

Faster, stronger
سریعتر،قویتر

Work it harder, make it better
بیشتر کار کن،باعث ارتقا ما باش

Do it faster, makes us stronger
سریعتر انجامش بده،ما رو قوی تر کن

More than ever, hour after hour
بیشتر از همیشه بدون وقفه

Work is never over
کار تمومی نداره

Work it harder, make it better
بیشتر کار کن،باعث ارتقا ما باش

Do it faster, makes us stronger
سریعتر انجامش بده،ما رو قوی تر کن

More than ever, hour after hour
بیشتر از همیشه بدون وقفه

Work is never over
کار تمومی نداره

Work it harder, make it better
بیشتر کار کن،باعث ارتقا ما باش

Do it faster, makes us stronger
سریعتر انجامش بده،ما رو قوی تر کن

More than ever, hour after hour
بیشتر از همیشه بدون وقفه

Work is never over
کار تمومی نداره

Work it harder, make it better
بیشتر کار کن،باعث ارتقا ما باش

Do it faster, makes us stronger
سریعتر انجامش بده،ما رو قوی تر کن

More than ever, hour after hour
بیشتر از همیشه بدون وقفه

Work is never over
کار تمومی نداره

Work it harder, make it better
بیشتر کار کن،باعث ارتقا ما باش

Do it faster, makes us stronger
سریعتر انجامش بده،ما رو قوی تر کن

More than ever, hour after hour
بیشتر از همیشه بدون وقفه

Work is never over
کار تمومی نداره

کامنت ها