موزیک ویدیو Charlie Puth feat. Selena Gomez بنام We Don’t Talk Anymore با زیرنویس

دانلود موزیک ویدیو Charlie Puth feat. Selena Gomez
charlie puth

دانلود موزیک ویدیو Charlie Puth feat. Selena Gomez بنام We Don’t Talk Anymore  با زیرنویس فارسی و انگلیسی

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد.

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

We don’t love anymore
ما ديگه عاشق هم نيستيم

What was all of it for?
همه ي اين کارامون براي چي بود؟

Oh, we don’t talk anymore
اوه، ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

I just heard you found
شنیدم پیدا کردی

You’ve been looking for
کسیو که دنبالش میکشتی

I wish I would have known
ای کاش میدونستم

that wasn’t me
که اون شخص من نبودم

Cause even after all this time
چون حتی بعد از اين همه مدت

I still wonder
من هنوز در تعجبم

Why I can’t move on
چرا نميتونم فراموشت کنم

Just the way you did so easily
همون جوري که تو به راحتي من رو فراموش کردي

Don’t wanna know
نميخوام بدونم

What kind of dress
چه جور لباسی رو

You’re wearing tonight
امشب میپوشی

If he’s holding onto you so tight
اگه اون پسره تو رو محکم در آغوش بگيره

The way I did before
همونجوری که من تورو تو آغوشم میگرفتم

I overdosed
من در عشق زیاده روی کردم

Should’ve known your love was a game
بايد ميدونستم عشقت يه بازيه

Now I can’t get you out of my brain
حالا نميتونم تورو از فکرم بيرون کنم

Oh, it’s such a shame
اوه اين خيلي خجالت آوره

That we don’t talk anymore
که ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

We don’t love anymore
ما ديگه عاشق هم نيستيم

What was all of it for?
همه ي اين کارامون براي چي بود؟

Oh, we don’t talk anymore
اوه، ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

I just hope
اميدوارم

You’re lying next to somebody
کنار کسي خوابيده باشي که

Who knows how to love you like me
بدونه چجوري مثل من عاشقت باشه

There must be a good reason
حتما باید دلیل خوبی داشته باشه

That you’re gone
که تو رفتی

Every now and then I think
هرچندوقت يه بار فکرميکنم

You might want me
ممکنه تو بخوای من

To come show up at your door
بيام جلو در خونت

But I’m just too afraid
ولي من خیلی ميترسم

That I’ll be wrong
اشتباه فکر کرده باشم

Don’t wanna know
نميخوام بدونم

If you’re looking into her eyes
اگه داري به چشم های اون دختره نگاه ميکني

If she’s holding onto you so tight the way I did before
اگه اونم مثل اون وقتهاي من تو رو محکم در آغوش بگيره

I overdosed
من در عشق زیاده روی کردم

Should’ve known your love was a game
بايد ميدونستم عشقت يه بازيه

Now I can’t get you out of my brain
حالا نميتونم تورو از فکرم بيرون کنم

Oh, it’s such a shame
اوه اين خيلي خجالت آوره

That we don’t talk anymore
که ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

We don’t love anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

What was all of it for?
همه ي اين کارامون براي چي بود؟

Oh, we don’t talk anymore
اوه؛ ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

Like we used to do
مثل قبلا

Don’t wanna know
نميخوام بدونم

What kind of dress
چه جور لباسی رو

You’re wearing tonight
امشب میپوشی

If he’s giving it to you just right
اگه اون پسره تو رو محکم در آغوش بگيره

The way I did before
همونجوری که من تورو تو آغوشم میگرفتم

I overdosed
من در عشق زیاده روی کردم

Should’ve known your love was a game
بايد ميدونستم عشقت يه بازيه

Now I can’t get you out of my brain
حالا نميتونم تورو از فکرم بيرون کنم

Oh, it’s such a shame
اوه اين خيلي خجالت آوره

That we don’t talk anymore
که ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

We don’t love anymore
ما ديگه عاشق هم نيستيم

What was all of it for?
همه ي اين کارامون براي چي بود؟

Oh, we don’t talk anymore
اوه، ما ديگه باهم حرف نميزنيم

Like we used to do
مثل قبلا

We don’t talk anymore
ما ديگه باهم حرف نميزنيم

That we don’t talk anymore
که ما ديگه باهم حرف نميزنيم

اشتراک گذاری

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *