موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Antassalam از Maher Zain با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 103 | ارسال توسط: می 15, 2020
موزیک ویدیو Antassalam از Maher Zain با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Antassalam از Maher Zain با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Maher Zain – Antassalam

There’s something on my mind, on my mind
یک چیزی در ذهن من است،در ذهن من است

I just can’t get it right, can’t get it right
من فقط نمی توانم آن را درست دریافت کنم، نمی توانم آن را درست دریافت کنم

It doesn’t go away, doesn’t go away
این نمی‌گذرد،نمی گذرد

Even though I try to ignore it
اگرچه سعی میکنم ازش چشم پوشی کنم

I just want peace of mind, I want peace of mind
من فقط آرامش ذهنی میخواهم،آرامش ذهنی میخواهم

I feel like breaking down time after time
من حس میکنم با گذر زمان دارم شکسته می شوم

And it keeps coming back, always coming back
و این برمیگردد،همیشه برمیگردد

All my life doubting was a part of me

تمام زندگیم شک کردن بخشی از من بود
Day and night I fight my insecurities
روز و شب من با ناامنی های ام می‌جنگم

Asking: “Why?” “Why am I?” “Who am I?”
میپرسم: «چرا؟»،«چرا من؟» «من کی هستم؟»

I just want some peace of mind
من فقط آرامش ذهنی میخواهم

*Antassalam *You [God] are Peace
أنت السلام ( تو [خدا] آرامش من هستی)

*Wa minkassalam *And from You comes all peace
و منك السلام ( و آرامش از توست)

*Tabarakta ya *Blessed are You
تباركت يا (خوشا به حالت)

*Ya Thal Jalali wal Ikram *O Lord of Majesty and Bounty
ياذا الجلال والاكرام (ای پروردگار اعلیحضرت و افتخار)

O God I Need Your Peace I need Your Peace
پروردگارا! من به آرامشت نیازمندم،به آرامشت نیازمندم

I still believe with hardship comes ease
من هنوز معتقدم که با (هر) سختی آسانی است

Make this stress go away, go away
این استرس را کنار بزن،کنار بزن

Go away, go away, yeah!
کنار بزن، کنار بزن

All my life I know You’ve been guiding me
من می دانم که تمام زندگیم تو مرا هدایت کردی

You’re the One, the One who knows my destiny
تو تنها کسی هستی،تنها کسی هستی که سرنوشت من را می دانی

I’ll be alright, I’m sure that You’ll look after me
من خوب خواهم بود،من مطمئن هستم که تو متوجه من خواهید بود

You know what’s inside of me
تو هر چه که درون من هست را می دانی

All my life I know You’ve been blessing me
من می دانم که تمام زندگیم تو مرا هدایت کردی

You’re the only One, the One who knows my destiny
تو تنها کسی هستی،تنها کسی هستی که سرنوشت من را می دانی

I’ll be alright, I’m sure that You’ll look after me
من خوب خواهم بود،من مطمئن هستم که تو متوجه من خواهید بود

You know what’s inside of me
تو هر چه که درون من هست را می دانی

7+
کامنت ها
+ +