موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Always Be There از Maher Zain با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 772 | ارسال توسط: می 28, 2019
موزیک ویدیو Always Be There از Maher Zain با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Maher Zain – Always Be There


(کیفیت 1080 اجرای زنده در لندن)

(کیفیت 720 کلیپ صوتی)

(کیفیت 480 ویدیو کلیپ)


Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar, Allahu Akbaru Allah
الله اکبر، الله اکبر،الله

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbaru, Allahu Akbaru Allah
الله اکبر، الله اکبر،الله

If you ask me about love and what i know about it
اگه ازم بپرسی که عشق چیه و چی درباره ش میدونم

My anwser would be
جوابم اینه که

It’s everything about Allah
همش در باره ی خداست

The pure love
یه عشق پاک

To our souls
به روح هامون

The creator of you and me
خالق منو تو

The heavens and the whole universe
خالق آسمون ها و کل جهان

The One that made us whole and free
کسی که ما رو آزاد آفرید

The Guardian of His True believers
محافظ مومنین حقیقی

So when the time gets hard
پس وقتی زمونه سخت میشه

There’s no way to turn
هیچ راهی برای تغییرش نیست

As He promised
چون همونطور که اون قولشو داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

To bless us with His love
تا به ما برکت بده با عشقش

And His mercy ’cause
و بخشش چون

As He promised
همونطور که قولشو داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

He’s always watching us, guiding us
همیشه نگاهمون میکنه و از ما مراقبت میکنه

And He knows what’s deep in our hearts
اون میدونه چی در اعماق قلبمون میگذره

So when you lose your way
پس وقتی راهتو گم کنی

To Allah you should turn
باید به سمت خدا برگردی

‘Cause as He promised
چون اون قول داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

He brings us out from the darkness into the light, Subhana Allah
اون ما رو از تاریکی به روشنایی میاره
سبحان الله

Capable of everything
قادر مطلق

We should never feel afraid
هیچ وقت نباید بترسی

Of anything
از هیچی

As long
تا وقتی که

As we follow His guidance
از راهنمایی هاش طبعیت کنی

All the way
همیشه

Through our short time we have in this life
این زمان کوتاهی که در این زندگی داریم

Soon it all be over
خیلی زود تموم میشه

And we’ll be in his heaven and will all be fine
و ما در بهشتش خواهیم و بود و آروم میگیرم

So when the time gets hard
پس وقتی زمونه سخت میشه

There’s no way to turn
هیچ راهی برای تغییرش نیست

As He promised
چون همونطور که قول داده

He will always be there
اون همیشه کنارمونه

To bless us with His love
تا به ما برکت بده با عشقش

And His mercy ’cause
و بخشش چون

As He promised
همونطور که قولشو داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

He’s always watching us, guiding us
همیشه نگاهمون میکنه و از ما مراقبت میکنه

And He knows what’s deep in our hearts
اون میدونه چی در اعماق قلبمون میگذره

So when you lose your way
پس وقتی راهتو گم کنی

To Allah you should turn
باید به سمت خدا برگردی

‘Cause as He promised
چون همونطور که قولشو داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbaru, Allahu Akbaru Allah
الله اکبر، الله اکبر،الله

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbaru, Allahu Akbaru (Akbaru) Allah (Allah)
الله اکبر، الله اکبر،الله

Allahu Akbar (Allah)
الله اکبر

Allahu Akbar (Allah)
الله اکبر

Allahu Akbaru Allah
الله اکبر

So when the time gets hard
پس وقتی زمونه سخت میشه

There’s no way to turn
هیچ راهی برای تغییرش نیست

As He promised
چون همونطور که قول داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

To bless us with His love
تا به ما برکت بده با عشقش

And His mercy ’cause
و بخشش چون

As He promised
همونطور که قول داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

He’s always watching us, guiding us
همیشه نگاهمون میکنه و از ما مراقبت میکنه

And He knows what’s deep in our hearts
اون میدونه چی در اعماق قلبمون میگذره

So when you lose your way
پس وقتی راهتو گم کنی

To Allah you should turn
باید به سمت خدا برگردی

‘Cause as He promised
چون همونطور که قولشو داده

He will always be there
همیشه کنارمونه

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbaru, Allahu Akbaru Allah
الله اکبر، الله اکبر،الله

Allahu Akbar
الله اکبر

Allahu Akbar
الله اکبر

7+
کامنت ها