موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Alone .Part 2 از Alan Walker ft Ava Max با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 180 | ارسال توسط: ژانویه 5, 2020
موزیک ویدیو Alone .Part 2 از Alan Walker ft Ava Max با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Alan Walker ft Ava Max – Alone Part 2


توضیح درباره آهنگ : این آهنگ “تنها” از آوامكس و آلان واكر از یه آهنگ دیگه ی آلان واكر میاد كه

اسم اونم همون “تنها” بوده و درواقع این آهنگ نسخه دوم و ادامه اون آهنگ اولیه است

👈 دانلود نسخه اول این آهنگ 2018


We were young,
posters on the wall
،ما جوان بودیم
پوستر چسبونده بودیم به دیوار

Praying we’re the ones that
the teacher wouldn’t call
خدا خدا میكردیم كه اونی نباشیم كه
معلم قراره صداش بزنه

We would stare at each other
ما به هم دیگه نگاه میكردیم

‘Cause we were always in trouble
چونكه ما همیشه تو دردسر بودیم

And all the cool kids
did their own thing
و همه بچه باحالا كارای خودشونو میكردن

I was on the outside
always looking in
و من همیشه از بیرون داخل رو نگاه میكردم
(منظورش اینه بچه باحال نبوده و دلش میخواسته باشه)

Yeah, I was there but I wasn’t
آره، من همیشه اونجا بودم
اما (واسه اونا) انگار اونجا نبودم

They never really
cared if I wasn’t
و اونا واقعا اهمیت نمیدادن
اگه من پیششون نبودم

We all need that someone who
gets you like no one else
و ما همیشه به یه نفر نیاز داریم كه
یجوری دركمون كنه كه هیچ كس تا حالا نكرده

Right when you need it the most
كسی كه) دقیقا بیشتر از همه وقتا نیازش داری)

We all need a soul to rely
on, a shoulder to cry on
ما هممون به یه هم دل نیاز داریم كه بشه باهاش درد و دل كرد
یه شونه كه بشه سر گذاشت و گریه كرد

A friend through the
highs and the lows
یه رفیق كه توی همه پستی ها و بلندی ها باشتش

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

Then I saw your face,
your forgiving eyes
،بعدش من چهرتو دیدم
اون چشمای بخشندتو

Looking back at me
from the other side
،و تو هم منو نگاه كردی
اونم از اونطرف

Like you understood me
انگار كه منو درك كردی

And I’m never letting you go, oh
و من هیچ وقت بعد از اون نذاشتم بری، اوه

We all need that someone who
gets you like no one else
و ما همیشه به یه نفر نیاز داریم كه
یجوری دركمون كنه كه هیچ كس تا حالا نكرده

Right when you need it the most
كسی كه) دقیقا بیشتر از همه وقتا نیازش داری)

We all need a soul to rely
on, a shoulder to cry on
ما هممون به یه هم دل نیاز داریم كه بشه باهاش درد و دل كرد
یه شونه كه بشه سر گذاشت و گریه كرد

A friend through the
highs and the lows
یه رفیق كه توی همه پستی ها و بلندی ها باشتش

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it alone
من قرار نیست اینكارو تنهایی انجام بدم

(La, la-la-la-la-la, ‘lone)
(آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآیی)

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

‘Cause you are that someone
that gets me like no one else
چون تو همونی كه یجوری دركم
میكنی كه هیچ كس تا حالا نكرده

Right when I need it the most
دقیقا درست وقتی كه نیازت دارم

And I’ll be the one you rely
on, a shoulder to cry on
و من اونی میشم كه تو بتونی باهاش درد و دل كنی، یه
همدل كه سر بزاری رو شونمو گریه كنی

A friend through the
highs and the lows
یه رفیق كه توی همه پستی ها بلندی ها پیشت باشم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it a-la,
la-la-la-la-la, la, la-la-la-la-la, ‘lone
من قرار نیست اینكارو تنها -آآآآ-آآآآ-آآآآ-آآآآ
آآآآ-آآآآ-آآآآیی انجام بدم

I’m not gonna make it alone
من قرار نیست اینكارو تنهایی انجامش بدم

11+
کامنت ها