موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Adventure Of A Lifetime از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 555 | ارسال توسط: سپتامبر 26, 2019
موزیک ویدیو Adventure Of A Lifetime از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Coldplay – Adventure Of A Lifetime


(کیفیت 480 و 1080 موزیک ویدیو رسمی)

(کیفیت 720 اجرای زنده)


Turn your magic on‚ to me she′d say
جادوت رو به کار بنداز
اون بهم گفت

Everything you want′s a dream away
همه ی چیزایی که میخوای به اندازه ی یه رویا ازت فاصله دارن

We are legends‚ every day
ما حماسه سازیم، هر روز

That′s what she told him
این چیزیه که اون بهم گفت

Turn your magic on‚ to me she′d say
جادوت رو به کار بنداز
اون بهم گفت

Everything you want′s a dream away
همه ی چیزایی که میخوای به اندازه ی یه رویا ازت فاصله دارن

Under this pressure‚ under this weight
تحت این فشار و زیر این سنگینی
(نحوی درست شدن الماس)

We are diamonds
ما الماس میشیم

I feel my heart beating
حس میکنم قلبم میتپه

I feel my heart beneath my skin
قلبم رو زیر پوستم حس میکنم

I feel my heart beating
حس میکنم قلبم میتپه

Oh‚ you make me feel
باعث میشی حس کنم

Like I am alive again
که دوباره زنده ام

Alive again
دوباره زنده ام

Oh‚ you make me feel
باعث میشی حس کنم

Like I am alive again
که دوباره زنده ام

Said I can′t go on‚ not in this way
گفت من نمیتونم اینطوری ادامه بدم

I am a dream‚ I die by light of day′
من یه رویام و با روشنایی روز از بین میرم

Gonna hold up half the sky and say
میخوام به نصف آسمون تکیه کنم و بگم

Only I own me
من فقط متعلق به خودمم

I feel my heart beating
حس میکنم قلبم میتپه

I feel my heart beneath my skin
قلبم رو زیر پوستم حس میکنم

Oh‚ I can feel my heart beating
میتونم حس میکنم قلبم میتپه

′Cause you make me feel
باعث میشی حس کنم

Like I am alive again
که دوباره زنده ام

Alive again
دوباره زنده ام

Oh‚ you make me feel
باعث میشی حس کنم

Like I am alive again
که دوباره زنده ام

Turn your magic on‚ to me she′d say
جادوت رو به کار بنداز
اون بهم گفت

Everything you want′s a dream away
همه ی چیزایی که میخوای به اندازه ی یه رویا ازت فاصله دارن

Under this pressure‚ under this weight
تحت این فشار و زیر این سنگینی

We are diamonds taking shape
داریم مثل یه الماس شکل میگیریم

We are diamonds taking shape
داریم مثل یه الماس شکل میگیریم

If we′ve only got this life
اگه فقط همین یه زندگی رو داریم

This adventure oh then I
این ماجراجویی، پس من

If we′ve only got this life
اگه فقط همین یه زندگی رو داریم

You′ll get me through‚ oh
تو این زندگی همراهیم میکنی

If we′ve only got this life
اگه فقط همین یه زندگی رو داریم

This adventure oh then I
این ماجراجویی، پس من

Wanna share with you
میخوام با تو شریکش بشم

With you‚ with you
با تو، با تو

5+
کامنت ها
+ +