موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو 1-800-273-8255 از Logic Ft. Alessia Cara , Khalid با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1289 | ارسال توسط: نوامبر 24, 2017
موزیک ویدیو 1-800-273-8255 از Logic Ft. Alessia Cara , Khalid با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Logic – 1-800-273-8255 ft. Alessia Cara, Khalid

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M OUT
OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE TODAY ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE ♪
من فقط مي خوام بميرم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA BE ALIVE ♪
من نمي خوام زنده باشم

♪ I JUST WANNA DIE ♪
من فقط مي خوام بميرم

♪ AND LET ME TELL YOU WHY ♪
و بذار بهت بگم چرا

♪ ALL THIS OTHER SHIT
I’M TALKING BOUT ♪
اين حس مزخرفي که دارم در موردش حرف مي زنم

♪ THEY THINK THEY KNOW IT ♪
اونا فک مي کنن که مي دونن اي حس چجوريه

♪ I’VE BEEN PRAYING
FOR SOMEBODY ♪
همش دعا مي کردم که يه نفر نجاتم بده

♪ TO SAVE ME NO
ONE’S HEROIC ♪
ولي هيچکس مثه يه قهرمان نبود(که اينکارو بکنه)

♪ AND MY LIFE DON’T
EVEN MATTER ♪
و زندگي من هيچ ارزشي نداره

♪ I KNOW IT I KNOW IT
I KNOW I’M HURTING ♪
اينو مي دونم
مي دونم که به شدت

♪ DEEP DOWN BUT
CAN’T SHOW IT ♪
و عميق دارم آسيب مي بينم ولي نمي تونم اينو بروز بدم

♪ I NEVER HAD A PLACE
TO CALL MY OWN ♪
هيچوقت جايي رو نداشتم که بگم مال منه
(منظورش از جا ،جايگاه اجتماعي مناسبشه)

♪ I NEVER HAD A HOME ♪
هيچوقت خونه نداشتم
(خونه اينجا به منظور نماد امنيت به کار برده شده)

♪ AIN’T NOBODY
CALLING MY PHONE ♪
هيچکس به گوشي ام زنگ نمي زنه(که بپرسه:)

♪ WHERE U BEEN WHERE U
AT WHAT’S ON YOUR MIND ♪
کجايي؟ چي تو ذهنت ميگذره؟

♪ THEY SAY EVERY
LIFE PRECIOUS ♪
اونا ميگن هر زندگي اي ارزشمنده

♪ BUT NOBODY
CARE ABOUT MINE♪
ولي هيچکس به زندگي من اهميت نميده

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ YOU DON’T
GOTTA DIE TODAY ♪
تو نبايدامروز بميري

♪ YOU DON’T GOTTA DIE ♪
تو نبايد بميري

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ I WANT YOU TO BE ALIVE ♪
من مي خوام که تو زنده بموني

♪ YOU DON’T GOTTA DIE ♪
تو نبايد بميري

♪ NOW LEMME TELL YOU WHY ♪
و بذار بهت بگم چرا

♪ IT’S THE VERY
FIRST BREATH ♪
اين (نجات يافتن از حس مرگ و اميد به زندگي) مثل اولين نفسه

♪ WHEN YOUR HEAD’S BEEN
DROWNING UNDERWATER ♪
وقتي سرت زير آبه و داري غرق مي شي

♪ AND IT’S THE
LIGHTNESS IN THE AIR ♪
اين(اميد) مثل سبکيه هوايي (که تنفس مي کني)

♪ WHEN YOU’RE THERE ♪
وقتي

♪ CHEST TO CHEST
WITH A LOVER ♪
سينه به سينه ي معشوقتي

♪ IT’S HOLDING ON,
THOUGH THE ROAD’S LONG ♪
اين(اميد) مقاومت و ادامه دادن با وجود طولاني بودن راه هاست

♪ AND SEEING LIGHT IN
THE DARKEST THINGS ♪
و اين(اميد) مثل ديدن نور توي تاريک ترين چيز هاست

♪ AND WHEN YOU STARE
AT YOUR REFLECTION ♪
و وقتي که به به بازتابت خيره مي شي
(معمولا براي تصوير توي آينه “رفلکشن “به کار نمي ره ولي اينجا استفاده میشه)

♪ FINALLY KNOWING WHO IT IS ♪
مي فهمي که اين کيه(توي آينه)

♪ I KNOW THAT YOU’LL
THANK GOD YOU DID ♪
من مي دونم که تو بخاطر نا اميد نشدنت خدا رو شکر خواهي کرد

♪ I KNOW WHERE YOU BEEN, ♪
مي دوني کجا بودي ،کجا هستي

♪ WHERE YOU ARE,
WHERE YOU GOING ♪
و به سمت کجا مي ري(کاملا جايگاهت رو درک مي کنم)

♪ I KNOW YOU’RE THE
REASON I BELIEVE IN LIFE♪
مي دونم که تو دليل اميدوار بودن من به زندگي هستي

♪ WHAT’S THE DAY
WITHOUT A LITTLE NIGHT♪
روز بدون اندکي شب چه معني داره(خوشي بدون بدي بي معنيه)

♪ I’M JUST TRYNA SHED
A LITTLE LIGHT ♪
من فقط دارم سعي مي کنم که يکم نور بتابونم(بهت اميد بدم،ماجرا رو برات روشن کنم)

♪ IT CAN BE HARD ♪
اين (مسيرت)مي تونه سخت باشه

♪ IT CAN BE SO HARD ♪
مي تونه به شدت سخت باشه

♪ BUT YOU GOTTA
LIVE RIGHT NOW, ♪
ولي تو الان بايد زندگي کني

♪ YOU GOT EVERYTHING
TO GIVE RIGHT NOW ♪
تو الان خيلي چيز ها براي دادن داري
(مخالف جمله هيچي براي ازدست دادن نداري)

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ WHO CAN RELATE? ♪
کي مي تونه توضيحش بده؟

♪ I’VE BEEN ON THE LOW ♪
راز هاي خيلي زيادي داشتم و محافظه کارانه رفتار مي کردم

♪ I BEEN TAKING MY TIME ♪
براش زمانمو ميذاشتم

♪ I FEEL LIKE I’M
OUT OF MY MIND ♪
حس مي کنم که عقلمو از دست دادم

♪ IT FEEL LIKE MY
LIFE AINT MINE ♪
حسش مثه اينه که زندگيم براي خودم نيست

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA DIE TODAY ♪
من نمي خوام امروز بميرم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام امروز بميرم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I FINALLY WANNA BE ALIVE ♪
من نهايتا مي خوام زنده باشم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام بميرم

♪ I DON’T WANNA DIE ♪
من نمي خوام بميرم

♪ PAIN DON’T HURT
THE SAME, I KNOW ♪
درد مثل قبل آسيب نمي زنه ، مي دونم

♪ THE LANE I TRAVEL
FEELS ALONE ♪
مسيري که توش قدم گذاشتم حس تنهايي بهم مي ده

♪ BUT I’M MOVING ‘TIL
MY LEGS GIVE OUT ♪
ولي من تا وقتي که پاهام از کار بيافتن حرکت مي کنم

♪ AND I SEE MY TEARS
MELT IN THE SNOW ♪
و من دارم مي بينم که اشکام برفا رو ذوب مي کنن
(فرو مي رن توي برفا)

♪ BUT I DON’T WANNA CRY ♪
اما من نمي خوام گريه کنم

♪ I DON’T WANNA CRY ANYMORE ♪
ديگه نمي خوام گريه کنم

♪ I WANNA FEEL ALIVE ♪
مي خوام حس زنده بودن داشته باشم

♪ I DON’T EVEN
WANNA DIE ANYMORE ♪
ديگه حتي نمي خوام بميرم

♪ OH I DON’T WANNA ♪
اوه نمي خوام

♪ I DON’T WANNA ♪
نمي خوام

♪ I DON’T EVEN
WANNA DIE ANYMORE ♪
ديگه حتي نمي خوام بميرم

کامنت ها
error: لطفا حق کپی رایت را رعایت کنید ❤ با تشکر ، تیم سابریکا🌺😉🙏