موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

لیریک ویدیو Alive از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 566 | ارسال توسط: نوامبر 5, 2020
لیریک ویدیو Alive از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

لیریک ویدیو Alive از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ سیا این آهنگو همراه ادل نوشته و قرار بود در آلبوم 25 قرار بگیره ولی این اتفاق نیوفتاد و سیا در مصاحبه ای گفت: این آهنگو از زبون ادل خوندم و در واقع کل این آلبوم از زبون آدمای مختلفه به خاطر همین اسم این آلبوم “این نقش بازی کردنه” هستش.


👈 تماشا و دانلود اجرای زنده این آهنگ


Sia – Alive lyrics video official

I was born in a thunderstorm
من در یک طوفان بدنیا اومدم

I grew up overnight
من در طول شب بزرگ شدم

I played alone
به تنهایی بازی میکردم

I am playing on my own
من رو پای خودم بازی میکنم

I survived
من زنده ماندم

I wanted everything I never had
تمام چیزایی که هیچ وقت نداشتم رو میخواستم

Like the love that comes with light
مثل عشقی که همراه با یه روشنایی میاد

I wore envy and I hated that
حسادت میکردم و متنفر بودم

But I survived
ولی من زنده ماندم

I had a one way ticket to a place
where all the demons go
من یک بلیط بلیط یک طرفه به یک مکانی داشتم که تمام شیاطین میروند

Where the wind don′t change
جایی که باد عوض نمیشود

And nothing in the ground
can ever grow
و هیچ چیز روی زمین نمیتونه رشد کنه

No hope‚ just lies
هیچ امیدی نیست، فقط دروغ

And You are taught to cry
into your pillow
و تو باید بر روی بالشتت گریه کنی

But I survived
ولی من زنده ماندم

I am still breathing
من هنوز نفس میکشم

I am alive
من زنده ام

I found solace in the strangest place
من مایه تسلی رو در عجیب ترین مکان پیدا کردم

Way in the back of my mind
راهی در پشت ذهنم

I saw my life in a stranger′s face
من عشقم رو در چهره ی غریبه ها یافتم

And it was mine
و آن برای من بود

I had a one way ticket to a place
where all the demons go
من یک بلیط بلیط یک طرفه به یک مکانی داشتم که تمام شیاطین میروند

Where the wind don′t change
جایی که باد عوض نمیشود

And nothing in the ground
can ever grow
و هیچ چیز روی زمین نمیتونه رشد کنه

No hope‚ just lies
هیچ امیدی نیست، فقط دروغ

And You are taught to cry
into your pillow
و تو باید بر روی بالشتت گریه کنی

But I survived
ولی من زنده ماندم

I am still breathing
من هنوز نفس میکشم

I am alive
من زنده ام

You took it out‚ but I
am still breathing
تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم

I had made every single mistake
من تمام اشتباهات رو انجام دادم

That you could ever possibly make
که احتمالش هیچوقت نیست که تو انجام بدی

I took and I took and I
took what you gave
من گرفتم و گرفتم و گرفتم چیزی که تو دادی

But you never noticed
that I was in pain
اما تو هیچوقت متوجه نشدی که من در دردم

I knew what I wanted‚ I
went in and got it
من میدونستم که چی میخوام، رفتم و اونو بدست آوردم

Did all the things that you
said that I wouldn′t
انجام دادم تمام چیزهایی که تو گفتی که من نمیتونم

I told you that I would
never be forgotten
من بت گفتم که من هیچوقت فراموش نمیشم

And all in spite of you
و تمام اینا رو از لج تو انجام دادم

And I am still breathing
و من هنوز نفس میکشم

I am still breathing
من هنوز نفس میکشم

I am alive (You took it out‚
but I am still breathing)
من زنده ام
(تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم)

(You took it out‚ but I
am still breathing)
تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم

I am alive (You took it out‚
but I am still breathing)
من زنده ام
(تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم)

(You took it out‚ but I
am still breathing)
تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم

I am alive (You took it out‚
but I am still breathing)
من زنده ام
(تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم)

(You took it out‚ but I
am still breathing)
تو کم آوردی ولی من هنوز دارم نفس میکشم

I am alive
من زنده ام

29+
کامنت ها