موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Hard Times از Paramore با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5013 | ارسال توسط: می 17, 2017
موزیک ویدیو Hard Times از Paramore با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Paramore – Hard Times

All that I want

تمام چیزی که میخوام

Is to wake up fine

اینه که عالی از خواب بیدار شم

Tell me that I’m alright

بم بگو که من حالم خوبه

That I ain’t gonna die

که من درحال مردن نیستم

All that I want

تمام چیزی که میخوام

Is a hole in the ground

یه گودال درون زمین

You can tell me when it’s alright

تو میتونی بم بگی چه موقع خوبه

For me to come out

برای من تا بیرون بیام

Hard times

مواقع سخت

Gonna make you wonder why you even try

تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Hard times

مواقع سخت

Gonna take you down and laugh when you cry

تو رو زمین میندازه و میخنده وقتی که داری گریه میکنی

These lives

این زندگی

And I still don’t know how I even survive

و من هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Hard times

مواقع سخت

Hard times

مواقع سخت

And I gotta get to rock bottom

و من میخوام که به پایین ترین حالت برسم

Walking around

قدم میزنم اطراف رو

With my little rain cloud

با ابر بارونی کوچولوم

Hanging over my head

آویزون بالای سرمه

And it ain’t coming down

و نمیخواد که بیاد پایین

Where do I go?

کجا برم؟

Gimme some sort of sign

یجور نشونه بم بده

You hit me with lightning!

تو با رعد و برق منو میزنی

Maybe I’ll come alive

شاید بیایم به زندگی

Hard times

مواقع سخت

Gonna make you wonder why you even try

تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Hard times

مواقع سخت

Gonna take you down and laugh when you cry

تو رو زمین میندازه و میخنده وقتی که داری گریه میکنی

These lives

این زندگی

And I still don’t know how I even survive

و من هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Hard times

مواقع سخت

Hard times

مواقع سخت

Tell my friends I’m coming down

به دوستام بگو من دارم میام پایین

We’ll kick it when I hit the ground

ما اونو پس میزنیم وقتی من برخورد کنم به زمین

Tell my friends I’m coming down

به دوستام بگو من دارم میام پایین

We’ll kick it when I hit the ground

ما اونو پس میزنیم وقتی من برخورد کنم به زمین

When I hit the ground

وقتی من برخورد کنم به زمین

When I hit the ground

وقتی من برخورد کنم به زمین

When I hit the ground

وقتی من برخورد کنم به زمین

When I hit the ground

وقتی من برخورد کنم به زمین

Hard times

مواقع سخت

Gonna make you wonder why you even try

تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Hard times

مواقع سخت

Gonna take you down and laugh when you cry

تو رو زمین میندازه و میخنده وقتی که داری گریه میکنی

These lives

این زندگی

And I still don’t know how I even survive

و من هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Hard times

مواقع سخت

Hard times

مواقع سخت

Gonna make you wonder why you even try

تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Hard times

مواقع سخت

Gonna take you down and laugh when you cry

تو رو زمین میندازه و میخنده وقتی که داری گریه میکنی

These lives

این زندگی

And I still don’t know how I even survive

و من هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Hard times

مواقع سخت

Hard times

مواقع سخت

Makes you wonder why you even try
تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Makes you wonder why you even try
تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Makes you wonder why you even try
تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Makes you wonder why you even try
تورو متعجب میکنه که چرا اصلا داری تلاش میکنی

Still don’t know how I even survive
هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Still don’t know how I even survive
هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Still don’t know how I even survive
هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

Still don’t know how I even survive
هنوز نمیدونم چطوری حتی زنده می مانم

And I gotta get to rock bottom

و من میخوام که به پایین ترین حالت برسم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️