موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Good Life از G-Eazy & Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 15089 | ارسال توسط: می 9, 2017
موزیک ویدیو Good Life از G-Eazy & Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

G-Eazy & Kehlani – Good Life

Raise a cup up for all my day ones
یه فنجان بیار بالا برای تمام اوقات بد روزم

Two middle fingers for the haters
دو انگشت وسطی برای برای کسایی که متنفرن

Life’s only getting greater
زندگی فقط بهتر میشود

Straight up from nothing we go
براستی که از هیچی ما شروع کردیم و رفتیم

Higher than the highest skyscraper
بلندتر از بلندترین آسمان خراش

No Little League, we major
اتحاد کوچیک نه، ما بزرگتریم

The proof is in the paper
اثباتش در کاغذ هستش

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the bad in the past,
now we alright
ما بدی رو در گذشته قرار دادیم ، الان ما خوبیم

Hey, hey, hey, hey

And it’s a feeling that I can’t explain
و این یه حسیه که نمیتونم توضیحش بدم

How you make it and your team
still stay the same
چطوری انجامش دادی و تیمت هنوز مثل قبله

Stay down from the jump and
they never change
همونجایی که هستی از جهش ، بمون و اونا هیچوقت عوض نمیشن

Man, this a moment I could
never trade, yeah
مرد ، این لحظه ایه که نمیتونم مبادلش کنم

I told my moms not to stress no more
من به مامانم گفتم که دیگه بیشتر از این استرس نداشته باشن

Go hit the Bentley store and
no credit card debts no more
برو یه سری بزن مغازه بنتلی (یک مغازه پوشاک) و دیگه هیچی کارت اعتباری بدهی نداریم

I bought the crib and it’s in escrow now
من فاحشه خونه رو خریدم و حالا اون در حساب منه

So you don’t ever have to
worry about how you gon’ pay rent no more
پس دیگه لازم نیی تو نگران این باشی که چطوری اجاره رو پرداخت کنی

I put my team in position, now
they makin’ a killin’
من تیم رو تو موقعیت قرار دادم ، حالا اونا عملیات (کشتن) رو انجام میدن

Stackin’ blue faces straight
to the ceiling
افراد رو به فساد رو مستقیم تا سقف میچینیم

Out in Vegas I’m with ’em
بیرون وگاس من با اونا هستم

Ordering bottles of that Ace
when they sit ’em
بطریهای از بهترینشون رو سفارش میدم وقتی اونا جالب بنظر میرسن

‘Til there ain’t enough space
up on the table to fit ’em
تا وقتی که دیگه فضای کافی برای جا دادن اونا رو میز نباشه

Go ahead and…
برو جلو و …

Raise a cup up for all my day ones
یه فنجان بیار بالا برای تمام اوقات بد روزم

Two middle fingers for the haters
دو انگشت وسطی برای برای کسایی که متنفرن

Life’s only getting greater
زندگی فقط بهتر میشود

Straight up from nothing we go
براستی که از هیچی ما شروع کردیم و رفتیم

Higher than the highest skyscraper
بلندتر از بلندترین آسمان خراش

No Little League, we major
اتحاد کوچیک نه، ما بزرگتریم

The proof is in the paper
اثباتش در کاغذ هستش

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the bad in the past,
now we alright
ما بدی رو در گذشته قرار دادیم ، الان ما خوبیم

Hey, hey, hey, hey

Pour some Clicquot in the
glass, have a toast to success
یکم کلیکوت (یک نوع شراب) بریز تو لیوان ، بنوشیم برای موفقیت

No looking back from here, no
more being broke and distressed
نگاه به عقب از اینجا نداشته باشیم ، دیگه هیچی شکستن و بی پولی و پریشونی نباشه

I put my heart into this game
like I opened my chest
من قلبم رو تو این بازی قرار دادم مثل این که سینه ام رو شکافته باشم

We only pray for more M’s
while you hope for the best
ما فقط دعا می کنیم برای بیشتر بدست آوردن هنگامی که تو امید داری برای بهترین بودن

We make these plays, man I’m
finessin’ these checks
ما این بازی هارو انجام میدیم ، مرد من دارم این حساب هارو دقت میکنم

Times up for everybody, I’m
collecting on debts
برای همه زمان تمومه ، من دارم بدهی هارو جمع میکنم

And I swear this champagne
just tastes better on jets
و من قسم میخورم این شامپاین تو جت ها مزه بهتری میده

I’m just out here being great,
man, this is as real as it gets
من درست خارج از اینجا عالی شدم ، مرد ، به اندازه ای واقعیه که اون بدست اومده`

I put my team in position, now
they makin’ a killin’
من تیم رو تو موقعیت قرار دادم ، حالا اونا عملیات (کشتن) رو انجام میدن

Stackin’ blue faces straight
to the ceiling
افراد رو به فساد رو مستقیم تا سقف میچینیم

Out in Vegas I’m with ’em
بیرون وگاس من با اونا هستم

Ordering bottles of that Ace
when they sit ’em
بطریهای از بهترینشون رو سفارش میدم وقتی اونا جالب بنظر میرسن

‘Til there ain’t enough space
up on the table to fit ’em
تا وقتی که دیگه فضای کافی برای جا دادن اونا رو میز نباشه

Go ahead and…
برو جلو و …

Raise a cup up for all my day ones
یه فنجان بیار بالا برای تمام اوقات بد روزم

Two middle fingers for the haters
دو انگشت وسطی برای برای کسایی که متنفرن

Life’s only getting greater
زندگی فقط بهتر میشود

Straight up from nothing we go
براستی که از هیچی ما شروع کردیم و رفتیم

Higher than the highest skyscraper
بلندتر از بلندترین آسمان خراش

No Little League, we major
اتحاد کوچیک نه، ما بزرگتریم

The proof is in the paper
اثباتش در کاغذ هستش

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the bad in the past,
now we alright
ما بدی رو در گذشته قرار دادیم ، الان ما خوبیم

Hey, hey, hey, hey

Damn right, from the bottom we rise
دقیقا درسته ، از پایین ما برخاستیم

So high, now we cover sky lights
خیلی بالا ، حالا ما چراغ های آسمون رو میپوشونیم

We’re building an empire
ما داریم یه امپراطوری می سازیم

We owe it all to each other
ما همه اینو به همدیگه مدیونیم

Just look at us right now, destined
حالا فقط به ما نگاه کن ، سرنوشت معین کرده

We’re so good right now, legend
ما خیلی خوبیم الان ، افسانه ایم

Here’s to you and I
اکنون به من و تو

Raise ’em to the sky
تا آسمون اونارو بالا ببر

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the bad in the past,
now we alright
ما بدی رو در گذشته قرار دادیم ، الان ما خوبیم

We put the good in the good in
the good life
ما خوب رو در خوبی در زندگی خوب قرار دادیم

We put the bad in the past,
now we alright
ما بدی رو در گذشته قرار دادیم ، الان ما خوبیم

the good life
زندگی خوب

0/5 (0 نظر)
کامنت ها