موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

ویدیو کلیپ The Man Comes Around از Johnny Cash با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2913 | ارسال توسط: مارس 13, 2019
ویدیو کلیپ The Man Comes Around از Johnny Cash با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Johnny Cash – The Man Comes Around


توضیح درباره آهنگ :  آهنگ‌ درباره‌ی روزی ست که حضرت مسیح ظهور می‌کند و طبق باور مسیحی‌ها در چنین روزی دنیا به پایان رسیده و حساب کتاب‌ها شروع می‌شوند و بهشتیان و جهنمیان مشخص می‌شوند. به آیه‌ها و روایاتی فراوانی از انجیل اشاره شده که تا جای ممکن توضیحشان داده‌ام.


And I heard, as it were, the noise of thunder.
و من شنیدم، همانگونه که بود، صدای رعد و برق را

One of the four beasts saying, “Come and see.
یکی از چهار جانور می‌گوید «بیا و ببین.»

And I saw, and behold a white horse
و من دیدم، و اسب سفیدی دیدم

There’s a man going around taking names
مردی هست که به اطراف می‌رود و اسم‌برداری میکند (منظور حضرت مسیح است در روز قیامت)

And he decides who to free and who to blame
و تصمیم می‌گیرد که چه کسی را آزاد کند (به بهشت بفرستد) و چه کسی را سرزنش کند. (به جهنم بفرستد)

Everybody won’t be treated all the same
با همه به یک شکل رفتار نمی‌شود

There’ll be a golden ladder reaching down
نردبان طلایی‌ای در کار خواهد بود

When the man comes around
وقتی که مرد می‌آید

The hairs on your arm will stand up
موهای بازوانت صاف خواهند ایستاد (از شدت حیرت و تعجب)

At the terror in each sip and in each sup
از ترس هر جرعه و در هر شام (اشاره به شام آخر)

Will you partake of that last offered cup
آیا در آن آخرین جام تعارف‌شده، سهیم می‌شوی؟ (اشاره به جامی که حضرت مسیح در شام آخر از آن استفاده کرد)

Or disappear into the potter’s ground
یا در پاترز گراند (جایی که گناهکاران را در آن دفن می‌کردند) ناپدید خواهی شد؟

When the man comes around
وقتی که مرد می‌آید
(دو جمله‌ی قبلی به این معنا هستند که آیا شما از نظر حضرت مسیح در روز قیامت جزو درست‌کارانید و یا گناهکاران)

Hear the trumpets, hear the pipers
صدای ترومپت‌ها را بشنو، صدای فلوت‌ها را بشنو

One hundred million angels singing
صدها میلیون فرشته دارند آواز میخوانند

Multitudes are marching to the big kettledrum
عده‌ی زیادی با صدای طبل بزرگ رژه می‌روند

Voices calling, voices crying
صداها صدا می‌زنند، صداها می‌گریند

Some are born and some are dying
بعضی‌ها متولد می‌شوند و بعضی‌ها می‌میرند

It’s alpha and omega’s kingdom come
پادشاهی آلفا و امگا ست که آمده
(آلفا و امگا حروف اول و آخر الفبای یونانی هستند و به معنی اول و آخر هستند و اینجا منظور از اول و آخر، همان خداست)

And the whirlwind is in the thorn tree
و گردباد در درخت خارداری است

The virgins are all trimming their wicks
باکره‌ها همگی دارند تسلیم خواسته‌هایشان می‌شوند

The whirlwind is in the thorn tree
گردباد در درخت خاردار است

It’s hard for thee to kick against the pricks
و ضربه زدن به خارها سخت است (تنها به خودت آسیب میرسانی)

Till Armageddon no salam, no shalom
تا مبارزه‌ی نهایی در قیامت، خبری از صلح نخواهد بود. (سلام در عربی و شلوم در عبری به معنای صلح و آرامش هستند)

Then the father hen will call his chickens home
سپس مرغ پدر، جوجه‌هایش را به خانه فرا می‌خواند
(حضرت مسیح، درستکاران را به بهشت دعوت میکند)

The wise man will bow down before the throne
مرد عاقل در مقابل تاج و تخت تعظیم می‌کند

And at his feet they’ll cast their golden crowns
و تاج‌های طلایی‌شان را در پای اون قالب میگیرند

When the man comes around
وقتی که مرد می‌آید

Whoever is unjust let him be unjust still
هر کسی که ناعادل است، بگذار ناعادل بماند

Whoever is righteous let him be righteous still
هر کسی که درستکار است، بگذار درستکار بماند

Whoever is filthy let him be filthy still
هر کسی که ناپاک است، بگذار ناپاک بماند

Listen to the words long written down
به کلمات نوشته شده گوش بده (انجیل را بخوان)

When the man comes around
وقتی که مرد می‌آید

Hear the trumpets hear the pipers
صدای ترومپت‌ها را بشنو، صدای فلوت‌ها را بشنو

One hundred million angels singing
صدها میلیون فرشته دارند آواز میخوانند

Multitudes are marching to the big kettledrum
عده‌ی زیادی با صدای طبل بزرگ رژه می‌روند

Voices calling, voices crying
صداها صدا می‌زنند، صداها می‌گریند

Some are born and some are dying
بعضی‌ها متولد می‌شوند و بعضی‌ها می‌میرند

It’s alpha and omega’s kingdom come
پادشاهی آلفا و امگا ست که آمده

And the whirlwind is in the thorn tree
و گردباد در درخت خاردار است

The virgins are all trimming their wicks
باکره‌ها همگی دارند تسلیم خواسته‌هایشان می‌شوند

The whirlwind is in the thorn tree
گردباد در درخت خاردار است

It’s hard for thee to kick against the pricks
سخت است که به خارها ضربه بزنی

In measured hundred weight and penny pound
در اندازه‌ی صدها وزن و پنی و پوند

When the man comes around
وقتی که مرد می‌آید

And I heard a voice in the midst of the four beasts.
و من صدایی شنیدم از میان چهار جانور

And I looked, and behold a pale horse, and his
و نگاه کردم و یک اسب رنگ‌پریده دیدم

name that sat on him was Death, and hell followed with him
و اسم کسی که روی آن نشسته بود، مرگ بود و جهنم را به دنبال داشت.

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️