موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

ویدیو کلیپ Chandler & Monica – I Like Me Better با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 872 | ارسال توسط: نوامبر 18, 2020
ویدیو کلیپ Chandler & Monica – I Like Me Better با زیرنویس فارسی و انگلیسی

ویدیو کلیپ Chandler & Monica – I Like Me Better با زیرنویس فارسی و انگلیسی


👈 تماشا و دانلود موزیک ویدیو رسمی آهنگ I Like Me Better


Chandler & Monica – I Like Me Better

To be young and in love
in New York City
جوون و عاشق بودن در شهر نیویورک

To not know who I am but still know that
I am good long as You are here with me
ندونستن این که کی هستم ولی دونستن این که تا وقتی که تو اینجا با منی من خوبم

To be drunk and in love
in New York City
مست و عاشق بودن در شهر نیویورک

Midnight into morning coffee
نیمه شب به قهوه ی صبح

Burning through the hours talking
میرسه با ساعت ها حرف زدن

Damn
لعنتی

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد
(با تو آدم بهتری میشم)

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I knew from the first time‚ I
had stay for a long time
از اولین بار میدونستم که برای مدتهای طولانی میمونم

′Cause I like me better when
چون از خودم بیشتر خوشم میاد وقتی…ِ

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I don′t know what it is but
I got that feeling
نمیدونم چیه ولی این چیزیه که حس میکنم

Waking up in this bed next to you
swear the room-yeah- it got no ceiling
بیدار شدن توی تخت کنار تو، به خدا انگار
این اتاق سقف نداره(از خوشحلی تو فضا هستم)ا

If we lay‚ let the day just pass us by
اگه دراز بکشیم و بذاریم روز همینطوری بگذره

I might get to too much talking‚ I
might have to tell you something
احتمالا کلی حرف دارم بهت بگم و احتمالا باید اینو بهت بگم که

Damn
لعنتی

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I knew from the first time‚ I
had stay for a long time
از اولین بار میدونستم که برای مدتهای طولانی میمونم

′Cause I like me better when
چون از خودم بیشتر خوشم میاد وقتی…ِ

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

Stay awhile stay awhile
بیشتر بمون بیشتر بمون

Stay here with me
اینجا با من بمون

Stay awhile stay awhile‚ oh
بیشتر بمون بیشتر بمون

Stay awhile stay awhile
بیشتر بمون بیشتر بمون

Stay here with me
اینجا با من بمون

Right here with me
درست اینجا پیش من

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

(yes‚ I do‚ yes‚ I do‚ baby)
آره جدی میگم آره جدی میگم عزیزم

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I knew from the first time
از اولین بار میدونستم که

I had stay for a long time
برای مدتهای طولانی میمونم

′Cause I like me better when
چون از خودم بیشتر خوشم میاد وقتی…ِ

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد

I like me‚ I like me
از خودم خوشم میاد

Look who you made me‚ made me
ببین منو تبدیل به چه آدمی کردی

Better when
بیشتر خوشم میاد وقتی…ِ

I like me better when I am with you
وقتی با تو هستم از خودم بیشتر خوشم میاد


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها