موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو youth از Daughter با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6358 | ارسال توسط: نوامبر 9, 2016
موزیک ویدیو youth از Daughter با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Daughter – Youth

 

Shadows settle on the place, that you left.
سایه ها در جایی که تو ترکش کردی آرام گرفته اند

Our minds are troubled by the emptiness.
ذهنهای ما با تهی بودن به دردسر افتاده اند

Destroy the middle, it’s a waste of time.
فضای میانه را تخریب کن,این وقت تلف کردنه

From the perfect start to the finish line.
از نقطه آغاز تا پایان

And if you’re still breathing, you’re the lucky ones.
و اگر تو هنوز نفس میکشی, تو جزء خوش شانسهایی

‘Cause most of us are heaving through corrupted lungs.
چون بیشتر ما با ریه هایی فاسد نفس میکشیم

Setting fire to our insides for fun
آتش را در درونمان روشن کنیم برای سرگرمی

Collecting names of the lovers that went wrong
نامهای عاشقانی که به خطا رفته اند را جمع کنیم

The lovers that went wrong.
عاشقانی که به خطا رفته اند

We are the reckless,
We are the wild youth
ما بی باکیم
ما جوانهای وحشی هستیم

Chasing visions of our futures
تصویرهای آیندمان را تعقیب میکنیم

One day we’ll reveal the truth
یکروز ما حقیقت را آشکار خواهیم کرد

That one will die before he gets there.
آنروز خواهد مرد قبل از این که او به آنجا برسد

And if you’re still bleeding, you’re the lucky ones.
و اگر تو هنوز خونریزی میکنی, تو از خوش شانسهایی

Cause most of our feelings, they are dead and they are gone.
چون خیلی از احساسات ما,مرده اند و از بین رفته اند

We’re setting fire to our insides for fun.
ما در درونمان آتش روشن میکنیم برای سرگرمی

Collecting pictures from a flood that wrecked our home,
عکسهایی از سیلی که خانه هامان را ویران کرد جمع میکنیم

It was a flood that wrecked this home.
این سیلی بود که این خانه را ویران کرد

And you caused it,
و تو مسبب آن بودی

And you caused it,
و تو مسبب آن بودی

And you caused it,
و تو مسبب آن بودی

Well I’ve lost it all, I’m just a silhouette,
خوب من همه اینها را از دست داده ام, من فقط یک سایه ام

A lifeless face that you’ll soon forget,
یک صورت بی جان که تو به زودی فراموش خواهی کرد

My eyes are damp from the words you left,
چشمان من از کلماتی که تو بجا گزاشته ای نمدارند

Ringing in my head, when you broke my chest.
در سر من صدا میکنند, وقتی تو قلب مرا شکستی

Ringing in my head, when you broke my chest.
در سر من صدا میکنند, وقتی تو قلب مرا شکستی

And if you’re in love, then you are the lucky one,
و اگر تو عاشقی, پس تو یکی ار خوش شانسها هستی

‘Cause most of us are bitter over someone.
چون بیشتر ما نسبت به کس عصبانی هستیم

setting fire to our insides for fun,
آتش روشن میکنیم در درونمان برای سرگرمی

To distract our hearts from ever missing them.
که حواس قلبهایمان را از آنچه که از دست داده اند پرت کنیم

But I’m forever missing him.
اما من برای همیشه او را از دست داده ام

And you caused it,
و تو مسبب آن بودی

And you caused it,
و تو مسبب آن بودی

And you caused it
و تو مسبب آن بودی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️