موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Your song از Rita Ora با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8313 | ارسال توسط: ژوئن 29, 2017
موزیک ویدیو Your song از Rita Ora با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Rita Ora – Your Song

I woke up with a fear this morning
امروز صبح با ترس بيدار شدم

But I can taste you on
the tip of my tongue
اما میتونستم مزه ی لب های تورو بچشم

Alarm without no warning
زنگ ساعت بى دغدغه ميزد

You’re by my side and we’ve
got smoke in our lungs
تو پيشم هستى، و دود سيگار تو ريه هامون پيچيده.

Last night we were way up, kissing
in the back of the cab
ديشب ،وقتى همديگه رو تو تاکسی ميبوسيدم،خیلی مست بودیم

And then you say “love baby
let’s go back to my flat”
بعد ميگى:عزيزم ،بيا بريم آپارتمانم.

And when we wake up, never
had a feeling like that
وقتى بيدار ميشيم، تا اون لحظه هرگز چنين حسى رو نداشتم.

I got a reason so man, put
that record on again
من واسه خودم دليل دارم، پس اون آهنگ رو دوباره برام بذار

I don’t want to hear sad songs anymore
ديگه دلم نميخواد آهنگ هاى غمگين گوش كنم

I only want to hear love songs
فقط ميخوام آهنگ هاى عاشقونه بشنوم

I found my heart up in
this place tonight
امشب عشقم رو اينجا پيدا كردم

Don’t want to sing mad songs anymore
ديگه نميخوام آهنگ هاى آشفته بخونم

Only want to sing your song
فقط ميخوام آهنگ تورو بخونم

Cause your song’s got
me feeling like I’m
چونكه آهنگ تو باعث ميشه حس كنم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

Yeah, you know your song’s
got me feeling like I’m
آره تو ميدونى،آهنگ تو باعث ميشه حس كنم

No fear but I think I’m falling
ترسی ندارم،ولى دارم عاشق ميشم

I’m not proud
افتخار نمیکنم

But I’m usually the type of girl
that would hit and run
ولى من معمولا دختريم كه میزنه در ميره

No risk so I think I’m all in
حالا بى هيچ خطرى،فكر كنم تا آخرش هستم

When I kiss your lips, through
my heart beat thumb
همون موقع كه لبهات رو بوسيدم و ضربان قلبم رو با تمام وجود حس كردم

And now we’re way up, dancing
on the roof of the house
و حالا خيلي مستيم رو پشت بوم مي رقصيم

And then we make love, right there
on your best friend’s couch
عشق بازى ميكنيم درست همون جا روى مبل بهترين دوستت

And then you say “love, this
is what it’s all about”
بعد ميگى،عزيزم اين همش همينه

So keep on kissing my mouth and
put that record on again
پس همينطور منو ببوس و اون آهنگ رو پخش كن

I don’t want to hear sad songs anymore
ديگه دلم نميخواد آهنگ هاى غمگين گوش كنم

I only want to hear love songs
فقط ميخوام آهنگ هاى عاشقونه بشنوم

I found my heart up in
this place tonight
امشب عشقم رو اينجا پيدا كردم

Don’t want to sing mad songs anymore
ديگه نميخوام آهنگ هاى آشفته بخونم

Only want to sing your song
فقط ميخوام آهنگ تورو بخونم

Cause your song’s got
me feeling like I’m
چونكه آهنگ تو باعث ميشه حس كنم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

Yeah, you know your song’s
got me feeling like I’m
چونكه آهنگ تو باعث ميشه حس كنم عاشقم

I don’t want to hear sad songs anymore
ديگه دلم نميخواد آهنگ هاى غمگين گوش كنم

I only want to hear love songs
فقط ميخوام آهنگ هاى عاشقونه بشنوم

I found my heart up in
this place tonight
امشب عشقم رو اينجا پيدا كردم

Don’t want to sing mad songs anymore
ديگه نميخوام آهنگ هاى آشفته بخونم

Only want to sing your song
فقط ميخوام آهنگ تورو بخونم

Cause your song’s got
me feeling like I’m
چونكه آهنگ تو باعث ميشه حس كنم عاشقم

I don’t want to hear sad songs anymore
ديگه دلم نميخواد آهنگ هاى غمگين گوش كنم

I only want to hear love songs
فقط ميخوام آهنگ هاى عاشقونه بشنوم

I found my heart up in
this place tonight
امشب قلبم رو اينجا پيدا كردم

Don’t want to sing mad songs anymore
ديگه نميخوام آهنگ هاى آشفته بخونم

Only want to sing your song
فقط ميخوام آهنگ تورو بخونم

Cause your song’s got
me feeling like I’m
چونكه آهنگ تو باعث ميشه حس كنم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

I’m in love, I’m in love, I’m in love
عاشقم

Yeah, you know your song’s
got me feeling like I’m
اره،میدونی آهنگا باعث میشه احساس کنم عاشقم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️