موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو You’ll Never Find Me از Korn با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2475 | ارسال توسط: سپتامبر 13, 2019
موزیک ویدیو You’ll Never Find Me از Korn با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Korn – You’ll Never Find Me

Life is degrading and
silently making me
زندگیم خوار شده و به آرومی داره کاری میکنه

Spun out inside my own head
تا کنترل چیزایی که تو سرم میگذره رو از دست بدم

Spewing and craving‚ this
darkness is baiting me
فوران و اشتیاق
این تاریکی داره منو میبلعه

Down the road to my own death
دارم به سمت مرگ خودم پیش میرم

I can′t take this‚ I might break it
نمیتونم تحمل کنم، ممکنه بشکنمش

Watch it all fall down
ببین همه چی داره فرو میریزه

So come give me the truth you hide
بیا و حقیقتی رو که ازم قایم میکنی رو نشون بده

Take the pain inside
درد رو بپذیر

Humiliating‚ I fall to it is craving
خیلی خفَته که دارم به خطر ولعش آسیب میبینم

It feeds on the doubt in my heart
از شک و شبهه ی تو دلم تغذیه میکنه

Sinking and fading‚ our
feelings I am saving
در احساساتمون غرق و محو میشیم
من جون سالم به در میبرم تا

To fix what I tore all apart
چیزایی که از هم پاشیده رو درست کنم

I can′t take this‚ I might break it
نمیتونم تحمل کنم، ممکنه بشکنمش

Watch it all fall down
ببین همه چی داره فرو میریزه

So come give me the truth you hide
بیا و حقیقتی رو که ازم قایم میکنی رو نشون بده

Take the pain inside
درد رو بپذیر

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost
من گم شده ام

So come give me the truth you hide
بیا و حقیقتی رو که ازم قایم میکنی رو نشون بده

Take the pain inside
درد رو بپذیر

I am lost‚ ah‚ you′ll never find me
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me‚ ah
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost‚ you′ll never find me‚ ah
من گم شده ام، هیچوقت پیدام نمیکنی

I am lost
من گم شده ام

Come for me
به خاطر من بیا

0/5 (0 نظر)
کامنت ها