موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو You Drive Me Crazy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1091 | ارسال توسط: آگوست 10, 2020
موزیک ویدیو You Drive Me Crazy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو You Drive Me Crazy از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Britney Spears – (You Drive Me)Crazy

Baby‚ I am so into you
عزیزم من شیفته ات شدم

You got that somethin′. What can I do?
تو همونی هستی که میخوام؛ چی کار میتونم بکنم؟

Baby‚ you spin me around
عزیزم باعث میشی سرم گیج بره

The earth is movin′ but I
can′t feel the ground
کره ی زمین داره حرکت میکنه ولی من نمیتونم زمین رو حس کنم

Every time you look at me
هر بار که بهم نگاه میکنی

My heart is jumpin′‚ It is easy to see
قلبم به تپش میوفته؛ فهمیدنش خیلی راحته

You drive me crazy
تو منو دیوونه میکنی

I just can′t sleep
دیگه نمیتونم بخوابم

I am so excited‚ I am in too deep
من خیلی هیجان زده ام؛ حسابی تو دردسر افتادم

Oh… crazy
دیوونه

But it feels alright
ولی حس خوبی داره

Baby‚ thinkin′ of you keeps
me up all night
عزیزم فکر تو منو تمام شب بیدار نگه میداره

Tell me‚ You are so into me
بهم بگو که بهم علاقه داری

That I am the only one you will see
بهم بگو که من تنها کسی هستم که مبینی

Tell me‚ I am not in the blue
بهم بگو که من از جلو چشمات محو نمیشم

That I am not wastin′
my feelings on you
بهم بگو که احساساتم رو پای تو هدر نمیدم

Every time I look at you
هر بار که بهت نگاه میکنم

My heart is jumpin′ what can I do?
قلبم به تپش میوفته؛ چه کاری ازم بر میاد؟

You drive me crazy
تو منو دیوونه میکنی

I just can′t sleep
دیگه نمیتونم بخوابم

I am so excited‚ I am in too deep
من خیلی هیجان زده ام؛ حسابی تو دردسر افتادم

Oh… crazy
دیوونه

But it feels alright
ولی حس خوبی داره

Baby‚ thinkin′ of you keeps
me up all night
عزیزم فکر تو منو تمام شب بیدار نگه میداره

You drive me crazy
تو منو دیوونه میکنی

Oh… crazy
دیوونه

Stop!
وایسا

You drive me crazy‚ baby
تو منو دیوونه میکنی عزیزم

They say I’m in too deep
اونا میگن که من حسابی تو دردسر افتادم

But it feels alright
ولی حس خوبی داره

Baby‚ thinkin′ of you keeps
me up all night
عزیزم فکر تو منو تمام شب بیدار نگه میداره

You drive me crazy
تو منو دیوونه میکنی

I just can′t sleep
دیگه نمیتونم بخوابم

I am so excited‚ I am in too deep
من خیلی هیجان زده ام؛ حسابی تو دردسر افتادم

Oh… crazy
دیوونه

But it feels alright
ولی حس خوبی داره

Baby‚ thinkin′ of you keeps
me up all night
عزیزم فکر تو منو تمام شب بیدار نگه میداره

Crazy
دیوونه

Crazy
دیوونه

You drive me crazy
تو منو دیوونه میکنی

But it feels alright
ولی حس خوبی داره

Baby‚ thinkin′ of you keeps
me up all night
عزیزم فکر تو منو تمام شب بیدار نگه میداره


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها