موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو You Are The Reason از Calum Scott با زیرنویس فارسی و انگلیس
دفعات اجرا شده: 4078 | ارسال توسط: فوریه 15, 2019
موزیک ویدیو You Are The Reason از Calum Scott با زیرنویس فارسی و انگلیس

Calum Scott – You Are The Reason

There goes my heart beating
هنوز قلبم درون سینه ام میبکوبد (ضربان دارد)

Cause you are the reason
چونکه دلیل زندگی کردنم تویی

I am losing my sleep
از دستت خواب ندارم (دارم بی خوابی میکشم)

Please come back now
خواهش میکنم حالا برگرد

There goes my mind racing
هنوزم ذهنم کار میکنه

And you are the reason
و این دلیلش تویی

That I am still breathing
که هنوزم نفس میکشم

I am hopeless now
الان نا امیدم

I had climbed every mountain
به هر قله ای (کوهستانی) صعود کردم

(قله اینجا نماد رنج و سختی هستش و داره میگه که خیلی سختی کشیدم)

And swim every ocean
و در هر اقیانوسی شنا میکنم

(اقیانوس استعاره از عشق هستش که عشقش رو به اقیانوسی تشبیه کرده که انتها نداره و درون اون اقیانوس بزرگ بدنبال عشقش شنا میکند تا مگر جسد عشق از بین رفته اش را پیدا کند)

Just to be with you
تا فقط با تو باشم

And fix what I have broken
و چیزی که خراب کردم رو درست کنم

(رابطه ی مان که خدشه دارش کردم را بهبود بخشم تا دوباره با هم باشیم)

Oh why cause I need you to see
آه چرا، چونکه لازمت دارم تا بتونم ببینم

(علت بینایی من، نور چشم و عین من تو هستی عشقم)

That you are the reason
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی

There goes my hands shaking
هنوزم میتونم دستام رو تکون بدم

And you are the reason
و دلیل اون تویی

My heart keeps bleeding
هنوزم درون قلبم خون جریان داره

I need you now
همین حالا بهت نیاز دارم

And if I could turn back the clock
و اگه میتونستم زمان رو برگردونم

I had make sure the light
defeated the dark
مطمئن میشدم که روشنایی تاریکی حاکم رو شکست میده

I had spend every hour of every day
هر ساعت از هر روزم رو گذرونده بودم

Keeping you safe
تا تو رو سالم نگه دارم

(اینجا کلمه ی “سیف” ایهام داشت؛ هم میتونست سالم معنی بده و هم میتونه جعبه جواهرات معنی بده که ترجنهی معنی دوم اینطوری میشه: تا تو رو مثل جواهر توی جعبه نگه دارم ♡)

And I had climb every mountain
و به هر قله ای (کوهستانی) صعود کردم

And swim every ocean
و در هر اقیانوسی شنا میکنم

Just to be with you
تا فقط با تو باشم

And fix what I have broken
و چیزی که خراب کردم رو درست کنم

Cause I need you to see
چونکه لازمت دارم تا بتونم ببینم

That you are the reason (I don′t
wanna fight no more)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (نمیخوام دیگه بجنگم)

That you are the reason (I don′t
wanna hide no more)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (نمیخوام دیگه قایم شم)

That you are the reason (I
don′t wanna cry no more)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (نمیخوام دیگه گریه کنم)

(Come back I need you to hold me)
(برگرد بهت احتیاج دارم تا مرا در آغوش گرمت بگیری)

That you are the reason (come
back I need you to hold me)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (برگرد بهت احتیاج دارم تا مرا در آغوش گرمت بگیری)

That you are the reason
(a lil closer now)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (حالا یخرده نزدیک تر شو بهم)

That you are the reason (just
a lil closer now)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (حالا فقط یخرده نزدیک تر شو بهم)

That you are the reason
(come a lil closer)
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی (یخرده نزدیک تر بیا)

I need you to hold me tonight
بهت احتیاج دارم تا منو امشب در آغوش بگیری

I had climb every mountain
به هر قله ای (کوهستانی) صعود کردم

And swim every ocean
و در هر اقیانوسی شنا میکنم

Just to be with you
تا فقط با تو باشم

And fix what I have broken
و چیزی که خراب کردم رو درست کنم

Cause I need you to see
چونکه لازمت دارم تا بتونم ببینم

That you are the reason
برای اینکه دلیل زندگی کردنم تویی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️