موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات – سوتی زنونه 😅

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو You Are Not Alone از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1132 | ارسال توسط: ژوئن 19, 2021
موزیک ویدیو You Are Not Alone از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو You Are Not Alone از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Michael Jackson – You Are Not Alone

Another day has gone
یه روز دیگه هم گذشت

I am still all alone
و من هنوز تنهای تنهام

How could this be
چطور ممکنه؟

You are not here with me
تو اینجا پیشم نیستی

You never said goodbye
هرگز خداحافظی نکردی

Someone tell me why
یکی بهم بگه آخه چرا

Did you have to go
مجبور شدی بری

And leave my world so cold
و دنیای منو سرد و بی روح رها کنی؟

Everyday I sit and ask myself
هرروز میشینم و از خودم میپرسم

How did love slip away
چطور این عشق از دست رفت؟

Something whispers in my ear and says
یه صدایی در گوشم زمزمه میشه و میگه

That you are not alone
که تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا کنارت هستم

Though You are far away
با این که خیلی ازم دوری

I am here to stay
من اینجام تا بمونم

But you are not alone
ولی تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا پیشتم

Though We are far apart
با این که خیلی از هم دور هستیم

You are always in my heart
تو همیشه در قلبم هستی

But you are not alone
ولی تو تنها نیستی

′Lone‚ ′lone
تنها، تنها

Why‚ ′lone
چرا؟ تنها

Just the other night
همین پری شب بود که

I thought I heard you cry
فکر کردم صدای گریه ت رو شنیدم

Asking me to come
ازم میخواستی که بیام

And hold you in my arms
و تو رو در آغوشم بگیرم

I can hear your prayers
میتونم التماس هات رو بشنوم

Your burdens I will bear
غصه هات رو به دوش میکشم

But first I need your hand
ولی اول به دستت نیاز دارم

Then forever can begin
تا “تا همیشه” شروع بشه

Everyday I sit and ask myself
هرروز میشینم و از خودم میپرسم

How did love slip away
چطور این عشق از دست رفت؟

Something whispers in my ear and says
یه صدایی در گوشم زمزمه میشه و میگه

That you are not alone
که تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا کنارت هستم

Though You are far away
با این که خیلی ازم دوری

I am here to stay
من اینجام تا بمونم

you are not alone
ولی تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا پیشتم

Though We are far apart
با این که خیلی از هم دور هستیم

You are always in my heart
تو همیشه در قلبم هستی

you are not alone
ولی تو تنها نیستی

Whisper three words and
I will come runnin′
سه کلمه رو زمزمه کن و من میدوم پیشت

And girl you know that I will be there
عزیزم میدونی که من کنارت میمونم

I will be there
من کنارت میمونم

You are not alone
تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا کنارت هستم

Though You are far away
با این که خیلی ازم دوری

I am here to stay
من اینجام تا بمونم

you are not alone
ولی تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا پیشتم

Though We are far apart
با این که خیلی از هم دور هستیم

You are always in my heart
تو همیشه در قلبم هستی

you are not alone
تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا کنارت هستم

Though You are far away
با این که خیلی ازم دوری

I am here to stay
من اینجام تا بمونم

you are not alone
تو تنها نیستی

I am here with you
من اینجا پیشتم

Though We are far apart
با این که خیلی از هم دور هستیم

You are always in my heart
تو همیشه در قلبم هستی

For you are not alone
چون تو تنها نیستی

Not alone ohh
تنها نیستی

You are not alone
تو تنها نیستی

You are not alone
تو تنها نیستی

Say it again
دوباره بهم بگو

You are not alone
تو تنها نیستی

You are not alone
تو تنها نیستی

Not alone‚ Not alone
تنها نیستی

If you just reach out for me girl
اگه فقط دستت رو به سمت دراز کنی عزیزم

In the morning‚ in the evening
صبح باشه یا شب

Not alone‚ not alone
تنها نیستی

You and me not alone
منو تو تنها نیستیم

Oh together together
با هم دیگه

Not not being alone
تنها نمیمونیم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید