موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Wide Awake از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6458 | ارسال توسط: دسامبر 13, 2018
موزیک ویدیو Wide Awake از Katy Perry با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Katy Perry – Wide Awake

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

Yeah‚ I was in the dark
قبلا در نادونی و بیخبری سیر میکردم

I was falling hard
خیلی عاشق میشدم

With an open heart
در قلبمو باز میذاشتم

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

How did I read the stars so wrong?
چطور انقدر احمق بودم ونشونه هایی که نشون میداد اشتباه میکنمو ندیدم؟

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

And now It is clear to me
ولی الان همه چی واسم روشنه

That everything you see
که هر چیزی که میبینی

Ain′t always what it seems
الزاما اون چیزی نست که به نظر میاد

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

Yeah‚ I was dreaming for so long
برای مدتها تو بیخیالی سیر میکردم

I wish I knew then
ایکاش اون موقع به

What I know now
اندازه الانم میدونستم

Wouldn′t dive in
هرگز شیرجه نمیزدم

Wouldn′t bow down
هرگز سر خم نمیکردم

Gravity hurts
چون جاذبه آسیب میزنه
(انقدر راحت عاشق نمیشدم که انقدر آسیب ببینم)

You made it so sweet
همه چیزو خیلی شیرین جلوه دادی

′Til I woke up on
تا این که از رویا بیدار شدم

On the concrete
در واقعیت

Falling from cloud nine
از ابرا سقوط کردم(خوشحالی الکی من به سر رسید)

Crashing from the high
از اون بالا سخت زمین خوردم

I am letting go tonight
امشب از همه چی گذشتم

Yeah‚ I am falling from cloud nine
دارم از ابرا سقوط میکنم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

Not losing any sleep
دیگه از غصه بی خوابی به سرم نمیزنه

I picked up every piece
تیکه تیکه ی قلبمو جمع کردم

And landed on my feet
رو دوپای خودم هستم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

Need nothing to complete myself‚ no
تو زندگیم به چیزی نیاز ندارم(زندگیم کامله)

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

Yeah‚ I am born again
دوباره متولد شدم

Out of the lion′s den
از دهن شیر بیرون اومدم

I don′t have to pretend
نیازی ندارم تظاهر کنم

And It is too late
دیگه خیلی دیره

The story′s over now‚ the end
اینجا پایان داستانه

I wish I knew then
ایکاش اون موقع به

What I know now
اندازه الانم میدونستم

Wouldn′t dive in
هرگز شیرجه نمیزدم

Wouldn′t bow down
هرگز سر خم نمیکردم

Gravity hurts
چون جاذبه آسیب میزنه
(انقدر راحت عاشق نمیشدم که انقدر آسیب ببینم)

You made it so sweet
همه چیزو خیلی شیرین جلوه دادی

′Til I woke up on
تا این که از رویا بیدار شدم

On the concrete
در واقعیت

Falling from cloud nine (it
was out of the blue)
از ابرا سقوط کردم(خیلی یهویی پیش اومد)

I am crashing from the high
از اون بالا سخت زمین خوردم

I am letting go tonight (yeah‚
I am letting you go)
امشب از همه چی گذشتم

I am falling from cloud nine
دارم از ابرا سقوط میکنم

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

Thunder rumbling
طوفان غرش میکنه

Castles crumbling
قلعه داره رو سرم خراب میشه

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

I am trying to hold on
و من دارم سعی مسکنم دووم بیارم

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

God knows that I tried
خدا شاهده که من سعی کردم

Seeing the bright side
نیمه پر لیوان رو ببینم

(I am wide awake)
من هشیار و آگاهم

I am not blind anymore
ولی دیگه کور نیستم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

Yeah‚ I am falling from cloud nine
(it was out of the blue)
از ابرا سقوط کردم(خیلی یهویی پیش اومد)

Crashing from the high
از اون بالا سخت زمین خوردم

You know I am letting go tonight
(yeah‚ I am letting you go)
امشب بیخیال همه چی میشم

I am falling from cloud nine
دارم از رو ابرا سقوط میکنم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

I am wide awake
من هشیار و آگاهم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️