موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Whim از Aly Tadros & Ben Balmer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4535 | ارسال توسط: نوامبر 9, 2017
موزیک ویدیو Whim از Aly Tadros & Ben Balmer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Aly Tadros & Ben Balmer – Whim

Since the day we met
از همون روز اولی که همدیگه رو دیدیم

She was always direct
همیشه رک و راست و بی پرده بود

Told me “us” was a passing phase
بهم گفت که “ما” فقط یه فاز گذرا ست

But I did not believe her
اما من حرفشو باور نکردم

For my heart’s a deceiver
چون که قلبم یه فریبکاره

Telling me she’d come around some day
که بهم میگه اون یه روزی این اطراف پیداش میشه

I’M A WHIM, JUST A WHIM
من یه هوا و هوس ام,صرفا هوا و هوس

I’m a passing thought
من یه فکر و خیال گذرا ام

In the mind of the girl that I love
توی ذهن دختری که عاشقشم

Though her kisses are sweet
با این که بوسه هاش شیرین ان

And her body has heat
و بدنش حرارت داره

I ain’t much when push comes to shove
من چیز زیادی نیستم وقتی که فشارها به سمتم یورش میارن

I was singing my song
من داشتم آوازمو میخوندم

When a man came along
وقتی که یه مرد نزدیک شد

Said he liked the sound of my voice
گفت که آوای صدامو دوست داره

He had arms that could hold me
اون بازوانی داشت که میتونست منو در بربگیره

Said he never would scold me
گفت که هیچوقت باهام بدرفتاری نمیکنه

Scooped me up and he gave me no choice
به سرعت منو با خودش برد و هیچ چاره ای واسم نذاشت (منو عاشق خودش کرد)

I’M A WHIM, JUST A WHIM
من یه هوا و هوس ام,صرفا هوا و هوس

I’m a passing thought
من یه فکر و خیال گذرا ام

In the mind of the man that I love
توی ذهن مردی که عاشقشم

Though his kisses are sweet
با این که بوسه هاش شیرین ان

And his body has heat
و بدنش حرارت داره

I ain’t much when push comes to shove
من چیز زیادی نیستم وقتی که فشارها به سمتم یورش میارن

With a kiss on the cheek
با یه بوسه روی گونه

And a see you next week
و یه “هفته ی دیگه میبینمت”

She hung me out with the linen to dry
اون لباسای خیس رو بهم داد آویزون کنم تا خشک بشن (منو معطل کرد)

You might think it’d be better
ممکنه فکر کنی که من بهتره

Just to up and forget her
فقط بگذرم و فراموشش کنم

But forgetting is just loving a lie
اما فراموش کردن فقط ینی دوست داشتن یک دروغ

I’M A WHIM, JUST A WHIM
من یه هوا و هوس ام,صرفا هوا و هوس

I’m a passing thought
من یه فکر و خیال گذرا ام

In the mind of the girl that I love
توی ذهن دختری که عاشقشم

Though her kisses are sweet
با این که بوسه هاش شیرین ان

And her body has heat
و بدنش حرارت داره

I ain’t much when push comes to shove
من چیز زیادی نیستم وقتی که فشارها به سمتم یورش میارن

With the finest cigars and the fanciest cars
با مرغوب ترین سیگارها و شیک ترین ماشین ها

He wrapped me up in a ribbon of gold
منو توی یه روبان طلایی پیچید

But his presents so lavish
اما کادوهاش زیادی افراطی بودن

Left my lonely heart famished
قلب تنهای من رو گرسنه گذاشت
(از نظر عاطفی تأمینم نمیکرد)

He cooped me up in his castle alone
منو به تنهایی توی قصرش حبس کرد

I’M A WHIM, JUST A WHIM
من یه هوا و هوس ام,صرفا هوا و هوس

I’m a passing thought
من یه فکر و خیال گذرا ام

In the mind of the girl that I love
توی ذهن دختری که عاشقشم

Though her kisses are sweet
با این که بوسه هاش شیرین ان

And her body has heat
و بدنش حرارت داره

I ain’t much when push comes to shove
من چیز زیادی نیستم وقتی که فشارها به سمتم یورش میارن

ما را در اینستاگرام دنبال کنید
@subricacom

I’M A WHIM, JUST A WHIM
من یه هوا و هوس ام,صرفا هوا و هوس

I’m a passing thought
من یه فکر و خیال گذرا ام

In the mind of the girl that I love
توی ذهن دختری که عاشقشم

Though her kisses are sweet
با این که بوسه هاش شیرین ان

And her body has heat
و بدنش حرارت داره

I ain’t much when push comes to shove
من چیز زیادی نیستم وقتی که فشارها به سمتم یورش میارن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️