موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو What’s My Name از Rihanna ft. Drake با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10998 | ارسال توسط: می 2, 2018
موزیک ویدیو What’s My Name از Rihanna ft. Drake با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Rihanna – What’s My Name ft. Drake

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

What′s my name‚ what′s my name?
اسم من چیه اسم من چیه؟

I heard you good with them soft lips
من شنیدم که تو خوبی با اون لبای نرم

Yeah‚ you know word of mouth
آره تو کلمه ی دهن رو میدونی

The square root of 69 is 8 some‚ right
جذر 69 ,8 و خورده ای عه. درسته

′Cos I have been tryna
work it out‚ oow
چون من داشتم سعی میکردم که حلش کنم, اوه

Good weed‚ white wine
وید خوب, شراب سفید

I come alive in the night time
شبا من زنده میشم

Okay‚ away we go
باشه, دور میشیم

Only thing we have on is the radio
تنها چیزی که روشنه رادیو عه

Oh‚ let it play‚ say you gotta leave
اوه بذار روشن باشه, میگی که باید بری

But I know you wanna stay
اما من میدونم که میخوای بمونی

You are just waiting on the traffic
jam to finish‚ girl
تو فقط منتظری که ترافیک تموم شه دختر

The things we could do in
twenty minutes girl
کارایی که میتونیم توی بیست دقیقه انجام بدیم دختر

Say my name‚ say my name
اسممو به زبون بیار اسممو به زبون بیار

Wear it out‚ It is getting hot‚
crack a window‚ air it out
لباستو دربیار, داره. گرم میشه هوا
یه پنجره به وجود بیار, هوا بیاد

I can get you through
a mighty long day
من میتونم تو رو از یه روز سخت و طولانی بگذرونم

soon as you go the text that
I write is gonna say
همین که میری چیزی که مینویسم میخواد بگه

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

What′s my name‚ what′s my name?
اسم من چیه اسم من چیه

Not everybody knows how
to work my body
همه نمیدونن که با بدن من چطور کار کنن

Knows how to make me want it
همه نمیدونن که چیکار کنن که من بخوام باهاشون باشم

Boy‚ you stay up on it
پسر تو میتونی

You got that something that
keeps me so off balance
تو اون چیزیو داری که منو نامتعادل میکنه

Baby‚ You are a challenge‚
let′s explore your talent
عزیزم تو یه چالشی
بیا قلبت رو کشف کنیم

Hey boy‚ I really wanna see if you can
go downtown with a girl like me
هی پسر, من واقعا میخوام بدونم که میتونی با دختری مثل من بری مرکز شهر یا نه

Hey boy‚ I really wanna be with
you ′Cos you just my type
هی پسر من واقعا میخوام با تو باشم چون تو دقیقا همونی هستی که من میخوام

Oh na na na na
اوه نه نه نه نه

I need a boy to take it over
به پسری نیاز دارم که کنترل اوضاع رو دستش بگیره

Looking for a guy to put you work up
دنبال پسری میگردم که باعث بشه تلاش کنم

Oh‚ oh
اوه اوه

Hey boy‚ I really wanna see if you can
go downtown with a girl like me
هی پسر, من واقعا میخوام بدونم که میتونی با دختری مثل من بری مرکز شهر یا نه

Hey boy‚ I really wanna be with
you ′Cos you just my type
هی پسر من واقعا میخوام با تو باشم چون تو دقیقا همونی هستی که من میخوام

Oh na na na na
اوه نه نه نه نه

I need a boy to take it over
به پسری نیاز دارم که کنترل اوضاع رو دستش بگیره

Looking for a guy to put you work up
دنبال پسری میگردم که باعث بشه تلاش کنم

Oh‚ oh
اوه اوه

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

Oh na na‚ what′s my name?
اسم من چیه اسم من چیه

Oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

What′s my name‚ what′s my name?
اسم من چیه اسم من چیه

Baby‚ you got me‚ ain′t
nowhere that I had be
عزیزم, تو منو داری, هیچ جای دیگه ای نیست که بخوام باشم

Than with your arms around me
جز بین بازوهات

Back and forth you rock me
جلو و عقب تو به من حس خوب میدی

So I surrender to every
word you whisper
پس من تسلیم هر کلمه ای میشم که تو زمزمه میکنی

Every door you enter‚
I will let you in
به هر دری که وارد میشی, من میذارم که بیای داخل

Hey boy‚ I really wanna see if you can
go downtown with a girl like me
هی پسر, من واقعا میخوام بدونم که میتونی با دختری مثل من بری مرکز شهر یا نه

Hey boy‚ I really wanna be with
you ′Cos you just my type
هی پسر من واقعا میخوام با تو باشم چون تو دقیقا همونی هستی که من میخوام

Oh na na na na
اوه نه نه نه نه

I need a boy to take it over
به پسری نیاز دارم که کنترل اوضاع رو دستش بگیره

Looking for a guy to put you work up
دنبال پسری میگردم که باعث بشه تلاش کنم

Oh‚ oh
اوه اوه

You are so amazing‚ you took
the time to figure me out
تو خیلی فوق العاده ای, تو وقت گذاشتی تا منو کشف کنی

That′s why you take me‚ way past
the point of turning me on
به این دلیله که تو منو شیفته ی خودت کردی, خیلی قبل تر از این که تحریکم کنی

You about to break me‚ I swear
you got me losing my mind
تو قراره که منو نابود کنی, قسم میخورم
تو باعث میشی که عقلمو از دست بدم

oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

oh na na‚ what′s my name?
اسم من چیه اسم من چیه

oh na na‚ what′s my name?
اوه نه نه اسم من چیه؟

What′s my name‚ what′s my name?
اسم من چیه، اسم من چیه

Hey boy‚ I really wanna see if you can
go downtown with a girl like me
هی پسر, من واقعا میخوام بدونم که میتونی با دختری مثل من بری مرکز شهر یا نه

Hey boy‚ I really wanna be with
you ′Cos you just my type
هی پسر من واقعا میخوام با تو باشم چون تو دقیقا همونی هستی که من میخوام

Oh na na na na
اوه نه نه نه نه

I need a boy to take it over
به پسری نیاز دارم که کنترل اوضاع رو دستش بگیره

Looking for a guy to put you work up
دنبال پسری میگردم که باعث بشه تلاش کنم

Oh‚ oh
اوه اوه

Hey boy‚ I really wanna see if you can
go downtown with a girl like me
هی پسر, من واقعا میخوام بدونم که میتونی با دختری مثل من بری مرکز شهر یا نه

Hey boy‚ I really wanna be with
you ′Cos you just my type
هی پسر من واقعا میخوام با تو باشم چون تو دقیقا همونی هستی که من میخوام

Oh na na na na
اوه نه نه نه نه

I need a boy to take it over
به پسری نیاز دارم که کنترل اوضاع رو دستش بگیره

Looking for a guy to put you work up
دنبال پسری میگردم که باعث بشه تلاش کنم

Oh‚ oh
اوه اوه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️