موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو What The Hell از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2860 | ارسال توسط: فوریه 9, 2019
موزیک ویدیو What The Hell از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Avril Lavigne – What The Hell


⚠️(کیفیت 480 و 1080 موزیک ویدیو رسمی)

⚠️(کیفیت 720 ( شصت فریم) اجرای زنده )

⚠️(قبل از دانلود کیفیت 4k و 60 فریم، شرایط دانلود این کیفیت رو در سوالات متداول ببینید)


You say that I am messing
with your head
میگی که دارم میرم رو مخت

Yeah yeah yeah yeah
آره

All cause I was making
out with your friend
فقطم بخاطر اینکه دوستتو بوسیدم

Yeah yeah yeah yeah
آره

Love hurts whether It
is right or wrong
عشق چه درست باشه چه غلط باعث میشه که درد بکشی

Yeah yeah yeah yeah
آره

I can′t stop cause I am
having too much fun
اما من نمی تونم بس کنم…چون خیلی داره بهم خوش میگذره

Yeah yeah yeah yeah
آره

You are on your knees
تو زانو زدی

Begging please
داری التماس می کنی

Stay with me
که باهات بمونم

But honestly
اما راستیتش

I just need to be a little crazy
من میخوام یکم دیوونه باشم

All my life I have been good
کل زندگیم یه دختر خوب بودم

But now whoa‚ I am thinking
what the hell
اما الان با خودم فک می کنم که چه گهی بوده آخه؟؟

All I want is to mess around
تمام چیزی که میخوام اینه که با دیوونه بازیام خوش باشم

And I don′t really care about
و اصلا هم برام مهم نیست

If you love me
که عاشقم باشی

If you hate me
یا ازم متنفر باشی

You can′t save me
تو نمی تونی منو نگه داری

Baby‚ baby
عزیییزم

All my life I have been good
تمام زندگیم یه دختر خوب بودم

But now
اما الان

Whoa
وای!ِ

What the hell
چه گهی بوده آخه

So what if I go out on a million dates
پش چی میشه اگه با یه میلیون پسر مختلف برم سر قرار

Yeah yeah yeah yeah
آره

You never call or listen to me anyway
تو که در هر صورت دیگه نه بهم زنگ میزنی نه حرفمو گوش میدی

Yeah yeah yeah yeah
آره

I had rather rage than sit
around and wait all day
من ترجیح می دم که دیوونه باشم تا اینکه کل روز رو بشینم و منتطر باشم

Yeah yeah yeah yeah
آره

Don′t get me wrong
البته سو تفاهم نشه

I just need some time to play
من فقط به یکم زمان واسه بازی کردن نیاز دارم

You are on your knees
تو زانو زدی

Begging please
داری التماس می کنی

Stay with me
که باهات بمونم

But honestly
اما راستیتش

I just need to be a little crazy
من میخوام یکم دیوونه باشم

All my life I have been good
کل زندگیم یه دختر خوب بودم

But now
اما الان

I am thinking what the hell
با خودم فک می کنم که چه گهی بوده آخه؟؟

All I want is to mess around
تمام چیزی که میخوام اینه که با دیوونه بازیام خوش باشم

And I don′t really care about
و اصلا هم برام مهم نیست

If you love me
که عاشقم باشی

If you hate me
یا ازم متنفر باشی

You can′t save me
تو نمی تونی منو نگه داری

Baby‚ baby
عزیییزم

All my life I have been good
تمام زندگیم یه دختر خوب بودم

But now
اما الان

Whoa
وای

What the hell
چه گهی بوده آخه

La la la la la la la la
لا لا لا لا لا لا لا لا لا

Whoa whoa
وای وای

La la la la la la la la
لا لا لا لا لا لا لا لا لا

Whoa whoa
وای وای

You say that I am messing
with your head
میگی که دارم با اعصابت بازی می کنم

Boy‚ I like messing in your bed
پسر جون من دارم تو تختت بازی می کنم!!ِ

Yeah‚ I am messing with your head when
آره وقتی که دارم با اعصابت می کنم

I am messing with you in bed
در عین حال با خودتم توی تختت یه بازیایی می کنم

All my life I have been good
تمام زندگیم یه دختر خوب بودم

But now oh
اما الان

I am thinking what the hell
با خودم فکر می کنم که چه گهی بوده آخه

All I want is to mess around
تمام چیزی که میخوام اینه که با دیوونه بازیام خوش باشم

And I don′t really care about
و اصلا هم برام مهم نیست

All my life I have been good
کل زندگیم یه دختر خوب بودم

But now oh
اما الان

I am thinking what the hell
با خودم فکر می کنم که چه گهی بوده آخه

All I want is to mess around
تمام چیزی که میخوام اینه که با دیوونه بازیام خوش باشم

And I don′t really care about
و اصلا هم برام مهم نیست

If you love me
که عاشقم باشی

If you hate me
یا ازم متنفر باشی

You can′t save me
تو نمی تونی منو نگه داری

Baby‚ baby
عزییییییییزم

All my life I have been good
کل زندگیم یه دختر خوب بودم

But now
اما الان

Whoa
وای

What the hell
چه گهی بوده آخه

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی