موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو What Now از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7895 | ارسال توسط: اکتبر 10, 2016
موزیک ویدیو What Now از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو What Now از Rihanna با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Rihanna – What Now

براي مدت ها اين بغض بزرگ تو گلوم رو نا ديده گرفتم
I’ve been ignoring this big lump in my throat

نبايد گريه مي کردم اشک ريختن واسه آدماي ضعيفه
I shouldn’t be crying,
tears were for the weaker days

براي روز هاي زياديه که من قوي ترم، اما مي دوني چيه؟ بذار بگم
I’m stronger now, or so I say

که اين وسط يه چيزي مشکل ايجاد مي کنه
but something’s missing

هرچيزي که هست باعث مي شه حس کنم که از پشت آينه دو جداره داره بهم مي خنده
whatever it is,
it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror

هرچيزي که هست
whatevr it is

فقط داره به من مي خنده
it’s just laughing at me

و منم فقط دلم مي خواد سرش فرياد بکشم که
And I just wanna scream

خوب حالا که چي؟
What now?

آره من نمي تونم از پسش بر بيام
I just can’t figure it out

حالا که چي؟
what now?

من مي خوام منتظرش بمونم
I guess I’ll just wait it out (wait it out)

حالا که چي؟
what now??

حالا که چي؟
what now?

من کسي رو پيدا کردم که زندگيمو عوض کرد
I found the one, he changed my life

اما در واقع اين من بودم که عوض شدم
But was it me that changed

و اون تنها درست به موقع وارد زندگيم شد
And he just happened to come at the right time

و قسمت اين بود که عاشقش بشم
I’m supposed to be in love

منم با سرنوشت نميجنگم(منم دوباره کرخت شدم)
But I’m numb again

هرچيزي که هست باعث مي شه حس کنم که از پشت آينه دو جداره داره بهم مي خنده
Whatever it is,
it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror

هرچيزي که هست درست اونجا نشسته و داره به من مي خنده
Whatever it is,
it’s just sitting there laughing at me

و منم فقط دلم مي خواد سرش فرياد بکشم که
And I just wanna scream

خوب حالا که چي؟
what now?

آره من نمي تونم از پسش بر بيام
i can’t just figure it out

حالا که چي؟
what now?

من مي خوام منتظرش بمونم
i guess i’ii just wait it out

حالا چي؟
what noooow?

لطفا بهم بگو
please tell me

حالا چي؟
what now?

هيچ کس نيست که باهاش حرف بزنم چون همه ي اطرافيانمو دارم بازي ميدم
There’s no one to call ’cause I’m just playing games with them all

هرچي بيشتر تظاهر به خوشحالي مي کنم بيشتر احساس تنهايي مي کنم
the more I swear I’m happy, the more that I’m feeling alone

چون من هر لحظم رو وقف کنار اومدن با عواطفم مي کنم
Cause I spent every hour just going through the motions

حتي نمي تونم احساساتم رو ابراز کنم
I can’t even get the emotions to come out

مثل استخوان محکم به نظر ميام اما از درون مي خوام فرياد بزنم
Dry as a bone, but I just wanna shout

خوب حالا که چي؟
what now?

من نمي تونم از پسش بر بيام
i can’t just figure it out

حالا که چي؟
what now?

من مي خوام منتظرش بمونم
I guess I’ll just wait it out (wait it out)

حالا چي؟
whaaaaat now?

يکي بهم بگه (جواب بده)
somebody tell me

حالا که چي؟
what now?

نمي دونم کجا برم
i don’t know where to go

نمي دونم بايد چه حسي داشته باشم
i don’t know what to feel

يادم رفته چطور بايد گريه کنم
i don’t know how to cry

هيچي نمي دونم … اما چرا
i don’t know oh oh why

نمي دونم کجا برم
i don’t know where to go

نمي دونم بايد چه حسي داشته باشم
i don’t know what to feel

يادم رفته چطور بايد گريه کنم
i don’t know how to cry

هيچي نمي دونم …اما چرا
i don’t know oh oh why

نمي دونم کجا برم
i don’t know where to go

نمي دونم بايد چه حسي داشته باشم
i don’t know wjat to feel

يادم رفته چطور بايد گريه کنم
i don’t know how to cry

هيچي نمي دونم … اما چرا
i don’t know oh oh why

خب حالا که چی؟
so what now??

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️