موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو What Do You Mean از Justin Bieber با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4393 | ارسال توسط: نوامبر 29, 2018
موزیک ویدیو What Do You Mean از Justin Bieber با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Justin Bieber – What Do You Mean


(کیفیت 1080 و 480 موزیک ویدیو رسمی)

(کیفیت 720 اجرای زنده در برنامه الن)


What do you mean? ooh
منظورت چیه؟

When you nod your head yes
وقتی سرتو به نشانه تایید تکون میدی

But you wanna say no
ولی میخوای بهم نه بگی

What do you mean? hey
منظورت چیه؟

When you don′t want me to move
وقتی نمیخوای از کنارت جم بخورم

But you tell me to go
ولی بهم میگی که برو

What do you mean?
منظورت چیه؟

Said We are running out of time
میگی دیگه وقتی برامون نمونده(باید از هم جدا شیم)

What do you mean?
منظورت چیه؟

Oh oh oh What do you mean?
منظورت چیه؟

Better make up your mind
بهتره تصمیمتو بگیری که

What do you mean?
منظورت چیه؟

You are so indecisive
of what I am saying
درباره هر چی که بهت میگم دودلی

Trying to catch the beat‚
make up your heart
دارم سعی میکنم درکت کنم تا دلتو بدست بیارم

Don′t know if You are happy‚
or complaining
نمیتونم بفهمم که خوشحالی یا ناراضی

Don′t want for us to end
where do I start
نمیخوام رابطه رو همینجایی که شروع کردم تموم کنیم

First you wanna go to the left
and you want to turn right
اول میخوای بری سمت چپ بعد تصمیم میگیری بری راست( خودتم نمیدونی با خودت چند جندی)

Wanna argue all day‚ making
love all night
دلم میخواد همه روز با هم سر و کله بزنیم تو شب با هم عشق بازی کنیم

First you up and You are
down and then between
اولش خوشحالی بعد یهو ناراحت میشی بعدم که معلوم نیست خوشحالی یا ناراحت

Ohh I really want to know…
واقعا دلم میخواد بدو نم که

What do you mean?
منظورت چیه؟

When you nod your head yes
وقتی سرتو به نشانه تایید تکون میدی

But you wanna say no
ولی میخوای بهم نه بگی

What do you mean?
منظورت چیه؟

When you don′t want me to move
وقتی نمیخوای از کنارت جم بخورم

But you tell me to go
ولی بهم میگی که برو

What do you mean?
منظورت چیه؟

Said We are running out of time
میگی دیگه وقتی برامون نمونده(باید از هم جدا شیم)

What do you mean?
منظورت چیه؟

Better make up your mind
بهتره تصمیمتو بگیری که

What do you mean?
منظورت چیه؟

You are overprotective
when I am leaving
قتی دارم میرم خیلی محافظه کار میشی

Trying to compromise but I can′t win
دارم سعی میکنم باهات مدارا کنم ولی بیفایده است

You wanna make a point but
you keep preaching
هروقت میخوای یه چیزی بهم بگی کلی میپیچونیش

You had me from the start
won′t let this end
تو نگاه اول عاشقت نشدم نمیذارم رابطه مون این طوری تموم بشه

First you wanna go to the left
then you want to turn right
اول میخوای بری سمت چپ بعد تصمیم میگیری بری راست( خودتم نمیدونی با خودت چند جندی)

Wanna argue all day make
love all night
دلم میخواد همه روز با هم سر و کله بزنیم تو شب با هم عشق بازی کنیم

First you up and You are down
then You are between
اولش خوشحالی بعد یهو ناراحت میشی بعدم که معلوم نیست خوشحالی یا ناراحت

Ohh I really want to know…
واقعا دلم میخواد بدو نم که

What do you mean? Ooh
منظورت چیه؟

When you nod your head yes
وقتی سرتو به نشانه تایید تکون میدی

But you wanna say no
ولی میخوای بهم نه بگی

What do you mean? (oh
what do you mean)
منظورت چیه؟

When you don′t want me to move
وقتی نمیخوای از کنارت جم بخورم

But you tell me to go
ولی بهم میگی که برو

What do you mean?
منظورت چیه؟

I wanna know
دلم میخواد بدونم

Oh what do you mean?
منظورت چیه؟

Said You are running out of time
میگی دیگه وقتی برامون نمونده

What do you mean? (ah baby)
منظورت چیه؟

Oh oh oh what do you mean?
منظورت چیه؟

Better make up your mind
بهتره تصمیمتو بگیری که

What do you mean?
منظورت چیه؟

When you nod your head yes‚
but you wanna say no

What do you mean?
منظورت چیه؟

(You are so confusing baby)
منو گیج میکنی عزیزم

Heyy‚ when you don′t want me to move
وقتی نمیخوای از کنارت جم بخورم

But you tell me to go
ولی بهم میگی که برو

What do you mean?
منظورت چیه؟

What do you mean?
منظورت چیه؟

Said We are running out of time
میگی دیگه وقتی برامون نمونده

What do you mean?
منظورت چیه؟

Oh oh oh what do you mean?
منظورت چیه؟

Better make up your mind
بهتره تصمیمتو بگیری که

What do you mean?
منظورت چیه؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️