موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو What About Us از Pink با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4451 | ارسال توسط: اکتبر 27, 2017
موزیک ویدیو What About Us از Pink با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Pink – What About Us

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da
Da-da-da

We are searchlights, we can see in the dark
ما نور افکنیم ، میتونیم توی تاریکی ببینیم

We are rockets, pointed up at the stars
ما موشکیم، به سمت ستاره ها نشونه گرفته شدیم

We are billions of beautiful hearts
ما بیلیون ها قلب زیبا هستیم

And you sold us down the river too far
و تو به طرز بدی به خودمون خیانت کردی

What about us?
خودمون چی؟

What about all the times you said you had the answers?
همه ی اون وقتایی که میگفتی جواب ها رو داری چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the broken happy ever afters?
همه ی اون “تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند” های فناشده چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the plans that ended in disaster?
تمام برنامه هایی که در آخر تبدیل به فاجعه شدن چی؟

What about love? What about trust?
عشق چی؟ اعتماد چی؟

What about us?
خودمون چی؟

We are problems that want to be solved
ما مشکلاتی هستیم که میخوایم حل بشیم

We are children that need to be loved
ما بچه هایی هستیم که نیاز داریم که دوست داشته بشیم

We were willin’, we came when you called
ما مایل بودیم، وقتی که تو صدا زدی اومدیم

But man, you fooled us, enough is enough, oh
اما مرد، تو مارو فریب دادی، دیگه کافیه،اوه

What about us?
خودمون چی؟

What about all the times you said you had the answers?
همه ی اون وقتایی که میگفتی جواب ها رو داری چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the broken happy ever afters?ohH
همه ی اون “تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند” های فناشده چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the plans that ended in disaster?
تمام برنامه هایی که در آخر تبدیل به فاجعه شدن چی؟

What about love? What about trust?
عشق چی؟ اعتماد چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the plans that ended in disaster?
تمام برنامه هایی که در آخر تبدیل به فاجعه شدن چی؟

What about love? What about trust?
عشق چی؟ اعتماد چی؟

What about us?
خودمون چی؟

Sticks and stones, they may break these bones
چوب ها و سنگ ها، ممکنه این استخون ها رو بشکنن

But then I’ll be ready, are you ready?
اما اون موقع من آماده خواهم بود، تو آماده ای؟

It’s the start of us, waking up come on
این شروعی برای ماست، زود باش بیدار شو

Are you ready? I’ll be ready
آماده ای؟ من آماده خواهم بود

I don’t want control, I want to let go
من کنترل نمیخوام، من میخوام رها کنم

Are you ready? I’ll be ready
آماده ای؟ من آماده خواهم بود

‘Cause now it’s time to let them know
چون الان وقتشه که بزاریم اونا بدونن

We are ready, what about us?
که ما آماده ایم، در مورد ما چی؟

What about us?
خودمون چی؟

What about all the times you said you had the answers?
همه ی اون وقتایی که میگفتی جواب ها رو داری چی؟

So what about us?
پس خودمون چی؟

What about all the broken happy ever afters?
همه ی اون “تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند” های فناشده چی؟

Oh, what about us?
اوه، خودمون چی؟

What about all the plans that ended in disaster?
تمام برنامه هایی که در آخر تبدیل به فاجعه شدن چی؟

Oh, what about love? What about trust?
اوه، عشق چی؟ اعتماد چی؟

What about us?
خودمون چی؟

کامنت ها