موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو We Are Warriors از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2515 | ارسال توسط: می 2, 2020
موزیک ویدیو We Are Warriors از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو We Are Warriors از Avril Lavigne با زیرنویس فارسی و انگلیسی


اوریل لوین: به خاطر این که تو این چند هفته ی اخیر دنیامون زیر و رو شد
من هر روز آدمای زیادیو میبینم که زره به تن میکنن و برای مبارزه آماده میشن
و کارای ساده ای مثل نامه رسانی براشون به یه چالش تبدیل شده؛ همه هر شب برای جنگ فراخوان میشن، هرشب برای یه جنگجو شدن فراخوان میشن.

برای تمام کارکنان بیمارستان ها و پستخانه ها و مغازه های اغذیه فروشی و پلیس ها و
آتش نشان ها و هر کس دیگه ای که زندگیش در معرض خطره این آهنگ رو خوندم 🌹❤️


Avril Lavigne – We Are Warriors

We’ll pick our battles ’cause we know
we’re gonna win the war (Win the war)
ما محکم سر جامون وایمیستیم چون
میدونیم که قراره این جنگ رو ببریم

We’re not rattled ’cause we shattered
all of this before (This before)
ما روحیه مونو از دست نمیدیم چون
قبلا تمام اینا رو در هم شکستیم

Steadier than steel ’cause we’re ready with
a shield and sword (Shield and sword)
ما از فولاد محکم تر هستیم چون ما با سپر و شمشیر آماده ایم

Back on the saddle ’cause we’ve gathered all
our strength for more (Strength for more)
روی زین سوار شو چون ما تمام توانمون
رو روی هم گذاشتیم و قدرتمندتر شدیم

And we won’t bow, we won’t break
ما سر خم نمیکنیم؛ ما نمیشکنیم

No, we’re not afraid to do whatever it takes
نه؛ ما از انجام هر کاری که لازمه انجام بشه نمیترسیم

We’ll never bow, we’ll never break
ما سر خم نمیکنیم؛ ما نمیشکنیم

‘Cause we are warriors, we’ll fight for our lives
Like soldiers all through the night
چون ما جنگجو هستیم؛ ما تمام شب
مثل سربازها برای زندگیمون میجنگیم

And we won’t give up, we will survive, we are warriors
And we’re stronger, that’s why we’re alive
ما کم نمیاریم؛ ما جون سالم به در میبریم
ما جنگجو هستیم؛ ما قوی تر هستیم واسه همینم زنده ایم

We will conquer, time after time
We’ll never falter, we will survive, we are warriors
ما بار ها و بارها پیروز میشیم؛ ما هرگز از توان نمیوفتیم
ما جون سالم به در میبریم؛ ما جنگجو هستیم

We are warriors
ما جنگجو هستیم

Like vikings, we’ll be fighting through
the day and night (Day and night)
ما مثل وایکینگ ها شب و روز مبارزه میکنیم

We’ll be marching through the darkness
’til the morning lights (Morning lights)
ما در طی شب رژه میریم تا به روشنایی صبح برسیم

Even when it’s harder, like the armor
you will see us shine (See me shine)
حتی وقتی شرایط سخت تر بشه
تو میبینی که ما مثل یه زره بیشتر میدرخشیم

No, we won’t stop and we won’t
drop until the victory’s ours
نه؛ ما دست نمیکشیم، ما بیخیال نمیشیم تا وقتی پیروزی مال ست

No, we won’t bow, we won’t break
ما سر خم نمیکنیم؛ ما نمیشکنیم

No, we’re not afraid to do whatever it takes
نه؛ ما از انجام هر کاری که لازمه انجام بشه نمیترسیم

We’ll never bow, we’ll never break
ما سر خم نمیکنیم؛ ما نمیشکنیم

‘Cause we are warriors, we’ll fight for our lives
Like soldiers all through the night
چون ما جنگجو هستیم؛ ما تمام شب
مثل سربازها برای زندگیمون میجنگیم

And we won’t give up, we will survive, we are warriors
And we’re stronger, that’s why we’re alive
ما کم نمیاریم؛ ما جون سالم به در میبریم
ما جنگجو هستیم؛ ما قوی تر هستیم واسه همینم زنده ایم

We will conquer, time after time
We’ll never falter, we will survive, we are warriors
ما بار ها و بارها پیروز میشیم؛ ما هرگز از توان نمیوفتیم
ما جون سالم به در میبریم؛ ما جنگجو هستیم

you can’t shoot us down
You can’t stop us now
نمیتونی ما رو زمین بزنی
الان دیگه نمیتونی جلومونو بگیری

We’ve got a whole damn army
Oh, you can’t break us down
ما یه ارتش بزرگ داریم
نمیتونی ما رو در هم بشکنی

You can’t take us out
This’ll be behind us
نمیتونی از ما چیزی به دست بیاری
اینو پشت سر میذاریم

We are warriors, we’ll fight for our lives
Like soldiers all through the night
چون ما جنگجو هستیم؛ ما تمام شب
مثل سربازها برای زندگیمون میجنگیم

And we won’t give up, we will survive, we are warriors
And we’re stronger, that’s why we’re alive
ما کم نمیاریم؛ ما جون سالم به در میبریم
ما جنگجو هستیم؛ ما قوی تر هستیم واسه همینم زنده ایم

We will conquer, time after time
We’ll never falter, we will survive
ما بار ها و بارها پیروز میشیم؛ ما هرگز از
توان نمیوفتیم؛ ما جون سالم به در میبریم

We are warriors
ما جنگجو هستیم

We are warriors
ما جنگجو هستیم

We are warriors
ما جنگجو هستیم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️