موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Vaziyetler از Sila با زیرنویس فارسی و ترکی
دفعات اجرا شده: 1774 | ارسال توسط: مارس 2, 2023
موزیک ویدیو Vaziyetler از Sila با زیرنویس فارسی و ترکی

موزیک ویدیو استانبولی Vaziyetler از Sila با زیرنویس فارسی و ترکی


Sila – Vaziyetler

oysa kendimden emindim
در حالی که از خودم مطمئن بودم

ona bir anda suç oldum
در یک لحظه گناهی [به گردن] اون شدم

heder etti keyfe keder
من رو تا دوست داشت تباهم کرد

beni kafesledi kuş oldum
من رو در قفس کرد، همچون پرنده شدم

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

bir sigara yak bana kor olsun
یه سیگار روشن کن تا برای من خاکستر بشه

hevesliydim önceden
از اولش مشتاق بودم

saymayı bıraktım kaç oldum
شمردن رو ول کردم،حسابش از دستم در رفت

deli esti savurdu rüzgar
بادهای دیوانه بهم وزیدند

kurunun yanında yaş oldum
تَر بودم که کنار خشک [سوختم]
تر و خشک با هم سوختیمٖ

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

bir sigara yak bana kor olsun
یه سیگار روشن کن تا برای من خاکستر بشه

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

hiç olmazsa yılda bir gün
هیچی نباشه سالی یکبار…ٖ

an beni al bir karanfil tak
منو به یاد بیار و یک گل میخک [به سینه] بزن

benden olsun bir sigara yak
یه سیگار روشن کن، مهمون من

bana kor olsun
تا برای من خاکستر بشه

bir sigara yak bana kor olsun
یه سیگار روشن کن تا برای من خاکستر بشه


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️