موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو vampire از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1181 | ارسال توسط: جولای 7, 2023
موزیک ویدیو vampire از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو vampire از Olivia Rodrigo با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Olivia Rodrigo – vampire

♪ HATE TO GIVE THE
SATISFACTION ASKING ♪
بدم میاد که ابراز خوشحالی کنم وقتی ازم

♪ HOW YOU’RE DOING NOW ♪
میپرسن حالا حالت چطوره

♪ HOW’S THE CASTLE BUILT
OFF PEOPLE YOU PRETEND TO CARE ABOUT ♪
از قلعه ای که یا آدمایی که تظاهر میکنی
بهشون اهمیت میدی ساختی چه خبر؟

♪ JUST WHAT YOU WANTED ♪
دقیقا همونیه که میخواستی

♪ LOOK AT YOU, COOL GUY,
YOU GOT ♪
یه نگاه به خودت بنداز! یه پسر باحال به
نظر میای همونطور که میخواستی

♪ IT I SEE THE PARTIES AND THE DIAMONDS
SOMETIMES WHEN I CLOSE MY EYES ♪
وقتی چشمام رو میبندم گاهی مهمونی ها و الماسا رو میبینم

♪ SIX MONTHS OF TORTURE
شیش ماه شکنجه رو

THAT YOU SOLD AS SOME
FORBIDDEN PARADISE ♪
تو به عنوان بهشت ممنوعه به خوردم دادی

♪ I LOVED YOU TRULY ♪
من حقیقتا دوست داشتم

♪ GOTTA LAUGH AT THE STUPIDITY ♪
حتما به حماقت من میخندی

♪ CUZ I’VE MADE SOME REAL
BIG MISTAKES ♪
چون من اشتباهات بزرگی مرتکب شدم

♪ BUT YOU MAKE THE WORST
ONE LOOK FINE ♪
ولی تو کاری میکنی بدترین اشتباهات خوب به نظر بیان

♪ I SHOULD’VE KNOWN IT
WAS STRANGE ♪
نباید میدونستم که عجیبه که تو

♪ YOU ONLY COME OUT AT NIGHT ♪
فقط شبا بیرون میای

♪ I USED TO THINK I WAS SMART ♪
قبلنا فکر میکردم باهوشم

♪ BUT YOU MADE ME LOOK
SO NAIVE ♪
ولی تو کاری کردی که ساده لوح به نظر بیام

♪ THE WAY YOU SOLD ME
FOR PARTS ♪
جوری که منو برای نقش های مختلف میفروختی

♪ AS YOU SUNK YOUR TEETH
INTO ME, OH ♪
درحالی که دندونات رو در من فرو کرده بودی

♪ BLOODSUCKER, FAMEFUCKER ♪
خون آشام، تشنه ی شهرت

♪ BLEEDING ME DRY LIKE A
GODDAMN VAMPIRE ♪
تا آخرین قطره خونم رو مثل یه خون آشام نوشیدی

♪ AND EVERY GIRL I EVER TALKED
TO TOLD ME YOU WERE BAD BAD NEWS ♪
با هر دختری حرف زدم بهم گفت که تو آدم خوبی نیستی و دردسری

♪ YOU CALLED THEM CRAZY ♪
تو بهشون میگفتی دیوونه

♪ GOD I HATE THE WAY I CALLED
THEM CRAZY TOO ♪
از این منم بهشون میگفتم دیوونه متنفرم

♪ YOU’RE SO CONVINCING ♪
تو خیلی خوب متقاعد میکنی

♪ HOW DO YOU LIE
WITHOUT FLINCHING ♪
چه جوری بدون خم به ابرو آوردن دروغ میگی؟

♪ (HOW DO YOU LIE, HOW DO
YOU LIE, HOW DO YOU LIE) ♪
چجوری دروغ میگی؟

♪ OH WHAT A MESMERIZING,
PARALYZING, FUCKED UP LITTLE THRILL ♪
چه هیجان کوچولوی مجذوب کننده ی فلج کننده ی داغونی

♪ CAN’T FIGURE OUT JUST HOW
YOU DO IT ♪
نمیتونم بفهمم که چطوری این کارو میکنی

♪ AND GOD KNOWS I NEVER WILL ♪
خدا شاهده که هرگزم نمیفهمم

♪ WENT FOR ME AND NOT HER ♪
اومدی سراغ من نه اون دختره

♪ CUZ GIRLS YOUR AGE
KNOW BETTER ♪
چون دخترای همسن خودت عاقل ترن

♪ I’VE MADE SOME REAL
BIG MISTAKES ♪
چون من اشتباهات بزرگی مرتکب شدم

♪ BUT YOU MAKE THE WORST
ONE LOOK FINE ♪
ولی تو کاری میکنی بدترین اشتباهات خوب به نظر بیان

♪ I SHOULD’VE KNOWN IT
WAS STRANGE ♪
نباید میدونستم که عجیبه که تو

♪ YOU ONLY COME OUT AT NIGHT ♪
فقط شبا بیرون میای

♪ I USED TO THINK I WAS SMART ♪
قبلنا فکر میکردم باهوشم

♪ BUT YOU MADE ME LOOK
SO NAIVE ♪
ولی تو کاری کردی که ساده لوح به نظر بیام

♪ THE WAY YOU SOLD ME
FOR PARTS ♪
جوری که منو برای نقش های مختلف میفروختی

♪ AS YOU SUNK YOUR TEETH
INTO ME, OH ♪
درحالی که دندونات رو در من فرو کرده بودی

♪ BLOODSUCKER, FAMEFUCKER ♪
خون آشام، تشنه ی شهرت

♪ BLEEDING ME DRY LIKE A
GODDAMN VAMPIRE ♪
تا آخرین قطره خونم رو مثل یه خون آشام نوشیدی

♪ YOU SAID IT WAS TRUE LOVE ♪
گفتی که عشق واقعیه

♪ BUT WOULDN’T THAT BE HARD ♪
ولی مگه سخت نیست؟

♪ YOU CAN’T LOVE ANYONE ♪
نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی

♪ CUZ THAT WOULD MEAN
YOU HAD A HEART ♪
چون در اون صورت باید قلب داشته باشی

♪ I TRIED YOU HELP YOU OUT ♪
سعی کردم بهت کمک کنم

♪ NOW I KNOW THAT I CAN’T ♪
حالا میدونم که نمیتونم

♪ CUZ HOW YOU THINK’S THE KIND
OF THING I’LL NEVER UNDERSTAND ♪
چون طرز فکر تو از اون چیزایی که واسه من قابل درک نیست

♪ I’VE MADE SOME REAL
BIG MISTAKES ♪
من اشتباهات بزرگی مرتکب شدم

♪ BUT YOU MAKE THE WORST ONE
LOOK FINE ♪
ولی تو کاری میکنی بدترین اشتباهات خوب به نظر بیان

♪ I SHOULD’VE KNOWN
IT WAS STRANGE ♪
نباید میدونستم که عجیبه که تو

♪ YOU ONLY COME OUT AT NIGHT ♪
فقط شبا بیرون میای

♪ I USED TO THINK I WAS SMART ♪
قبلنا فکر میکردم باهوشم

♪ BUT YOU MADE ME LOOK
SO NAIVE ♪
ولی تو کاری کردی که ساده لوح به نظر بیام

♪ THE WAY YOU SOLD ME
FOR PARTS ♪
جوری که منو برای نقش های مختلف میفروختی

♪ AS YOU SUNK YOUR TEETH
INTO ME, OH ♪
درحالی که دندونات رو در من فرو کرده بودی

♪ BLOODSUCKER, FAMEFUCKER ♪
خون آشام، تشنه ی شهرت

♪ BLEEDING ME DRY LIKE A
GODDAMN VAMPIRE ♪
تا آخرین قطره خونم رو مثل یه خون آشام نوشیدی


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️