موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Used To Be Young از Miley Cyrus با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1265 | ارسال توسط: آگوست 25, 2023
موزیک ویدیو Used To Be Young از Miley Cyrus با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Used To Be Young از Miley Cyrus با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Miley Cyrus – Used To Be Young

The truth is bulletproof, there’s no foolin’ you
حقیقت ضدگلوله ست، باهات شوخی نداره

I don’t dress the same
من مثل سابق لباس نمیپوشم

Me and who you say I was yesterday
من و کسی که میگی دیروز بودم

Have gone our separate ways
راهمون از هم جدا شده

Left my livin’ fast somewhere in the past
زندگی پر سرعت گذشته مو در گذشته جا گذاشتم

‘Cause that’s for chasin’ cars
چون فقط مناسب ماشینای تعقیب و گریزه

Turns out open bars lead to broken hearts
معلوم شد که مشروب خوردن و مست کردن فقط باعث دل شکستگی میشه

And goin’ way too far
و خیلی از حد دور شدن

I know I used to be crazy
I know I used to be fun
میدونم قبلنا دیوونه و باحال بودم

You say I used to be wild
I say I used to be young
میگی قبلنا سرکش بودم میگم قبلنا جوون بودم

You tell me time has done changed me
That’s fine, I’ve had a good run
بهم میگی زمونه عوضم کرده، عیب نداره دوران خوشی داشتم

I know I used to be crazy
That’s ’cause I used to be young
میدونم قبلنا دیوونه بودم بخاطر اینه که قبلنا جوون بودم

Take one, pour it out, it’s not worth cryin’ ’bout
یکیو بردار و بریزش بیرون، ارزش نداره واسش گریه کنی

The things you can’t erase
چیزایی که نمیتونی پاکشون کنی

Like tattoos and regrets, words I never meant
مثل تتوها و پشیمونی ها و حرفایی که از ته دل نبودن

And ones that got away
و کسایی که گذاشتن رفتن

Left my livin’ fast somewhere in the past
زندگی پر سرعت گذشته رو در گذشته رها کردم

And took another road
یه مسیر دیگه رو پیش گرفتم

Turns out crowded rooms empty out as soon
معلوم شد اتاقای شلوغ خیلی زود خالی میشت

There’s somewhere else to go, oh
جای دیگه ای برای رفتن هست

I know I used to be crazy
I know I used to be fun
میدونم قبلنا دیوونه و باحال بودم

You say I used to be wild
I say I used to be young
میگی قبلنا سرکش بودم میگم قبلنا جوون بودم

You tell me time has done changed me
That’s fine, I’ve had a good run
بهم میگی زمونه عوضم کرده، عیب نداره دوران خوشی داشتم

I know I used to be crazy
That’s ’cause I used to be young
میدونم قبلنا دیوونه بودم بخاطر اینه که قبلنا جوون بودم

I know I used to be crazy
Messed up, but, God, was it fun
میدونم قبلنا دیوونه و داغون بودم ولی خدایا خیلی حال میداد

I know I used to be wild
That’s ’cause I used to be young
میدونم قبلنا سرکش بودم بخاطر اینه که قبلنا جوون بودم

Those wasted nights are not wasted
I remember every one
اون شبایی که مست بودم تلف نشدن من همه رو به یاد دارم

I know I used to be crazy
That’s ’cause I used to be young
میدونم قبلنا دیوونه بودم بخاطر اینه که قبلنا جوون بودم

You tell me time has done changed me
That’s fine, I’ve had a good run
بهم میگی زمونه عوضم کرده، عیب نداره دوران خوشی داشتم

I know I used to be crazy
That’s ’cause I used to be young
میدونم قبلنا دیوونه بودم بخاطر اینه که قبلنا جوون بودم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️