موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Unbreakable از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2644 | ارسال توسط: سپتامبر 15, 2019
موزیک ویدیو Unbreakable از Madison Beer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Madison Beer – Unbreakable

Do you feel like you just
can′t take no more?
تا حالا حس کردی که دیگه نمیتونی تحمل کنی؟

Broken heart all your
pieces on the floor
تیکه ها قلب شکسته ات رو زمینه

Like You are running out of breath‚
tryna find yourself
انگاری داری از نفس میوفتی و سعی میکنی خودتو پیدا کنی

Before you blow away in the night
قبل این که تو شب خودتو داغون کنی

Every word you ever said
هر حرفی که تاحالا زدی

Every way you ever felt
هر حسی رو که تاحالا حس کردی

I know It is hard‚ but baby tonight
میدونم سخته ولی عزیزم امشب

We are gonna run through
fire like never before
میخوایم به سمت آتیش بدوییم جوری که تاحالا انجامش ندیدم

We are gonna laugh our life
like we′ve never been hurt
میخوایم یه جوری با زندگیمون بخندیم که انگار هرگز درد نکشیدیم

We are gonna shout it out
to the edge of the world
میخوایم تا آخر دنیا فریاد بزنیم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

We are gonna scream on rooftops‚
dance in the rain
رو سقف جیغ میکشیم و زیر بارون میرقصیم

We′ll open up our heart‚
yeah forget the pain
در قلبامونو باز میکنیم و دردا رو فراموش میکنیم

And they can call us crazy‚
freakin′ insane
مردم میتونن دیوونه و عجیب یا روانی صدامون کنن

We are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

Empty streets
خیابونای خالی

Filled with faces you don′t know
با قیافه هایی که نمیشناسی پر شدن

In a crowd tryna stand
out‚ tryna stay low
تو این شلوغی سعی میکنی دووم بیاری و ساکت بمونی

But no matter where you are it feels
like You are in the dark
ولی مهم نیست کجا باشی (همه جا) حس اینو داری که تو تاریکی هستی

And you just can′t refuse to the light
ولی تو نمیتونی روشنایی رو رد کنی

Every word you ever said
هر حرفی که تاحالا زدی

Every way you ever felt
هر حسی رو که تاحالا حس کردی

I know It is hard‚ but baby tonight
میدونم سخته ولی عزیزم امشب

We are gonna run through
fire like never before
میخوایم به سمت آتیش بدوییم جوری که تاحالا انجامش ندیدم

We are gonna laugh our life
like we′ve never been hurt
میخوایم یه جوری با زندگیمون بخندیم که انگار هرگز درد نکشیدیم

We are gonna shout it out
to the edge of the world
میخوایم تا آخر دنیا فریاد بزنیم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

We are gonna scream on rooftops
رو سقف جیغ میکشیم

dance in the rain
زیر بارون میرقصیم

We′ll open up our heart
در قلبامونو باز میکنیم

yeah forget the pain
دردا رو فراموش میکنیم

And they can call us crazy
مردم میتونن دیوونه و

freakin′ insane
عجیب یا روانی صدامون کنن

We are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

We are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

I am me
من خودمم

There′s nothing that can break me
هیچی نمیتونی منو بشکنه

Nothing that can break me
هیچی نمیتونی منو بشکنه

I am telling you‚ I am free
دارم بهت میگم من آزادم

There′s nothing that can hold me
هیچی نمیتونی جلومو بگیره

Nothing that can hold me
هیچی نمیتونی جلومو بگیره

I am telling you‚ I am me
دارم بهت میگم من خودمم

There′s nothing that can break me
هیچی نمیتونی منو بشکنه

Nothing that can break me
هیچی نمیتونی منو بشکنه

I am telling you I am free
دارم بهت میگم من آزادم

Can′t hold me down!
نمیتونن جلومو بگیرن

We are gonna run through
fire like never before
میخوایم به سمت آتیش بدوییم جوری که تاحالا انجامش ندیدم

We are gonna laugh our life
like we′ve never been hurt
میخوایم یه جوری با زندگیمون بخندیم که انگار هرگز درد نکشیدیم

We are gonna shout it out
to the edge of the world
میخوایم تا آخر دنیا فریاد بزنیم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

You are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

We are gonna scream on rooftops
رو سقف جیغ میکشیم

dance in the rain
زیر بارون میرقصیم

We′ll open up our heart
در قلبامونو باز میکنیم

yeah forget the pain
دردا رو فراموش میکنیم

And they can call us crazy
مردم میتونن دیوونه و

freakin′ insane
عجیب یا روانی صدامون کنن

We are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

We are unbreakable
ما شکست ناپذیریم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️