موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو True Love از Pink Ft Lili Allen با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3618 | ارسال توسط: ژانویه 31, 2018
موزیک ویدیو True Love از Pink Ft Lili Allen با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Pink – True Love ft. Lily Allen


(در این موزیک ویدیو همسر و دختر بزرگ پینک حضور دارند )


Sometimes I hate every single
stupid word you say
گاهي وقتا از تک تک حرفاي مسخره‌اي
که مي‌زني متنفر ميشم

Sometimes I wanna slap you in
your whole face
گاهي‌ وقتا دلم مي‌خواد يه کشيده
رو تموم صورتت بخوابونم

There’s no one quite like you
هيچکس مثل تو نميشه

You push all my buttons down
تو کُل اعصابم رو خط خطي‌ ميکني‌

I know life would suck without you
ميدونم که زندگي‌ بدون تو خيلي‌ گند ميشه

At the same time, I wanna hug you
همزمان هم ميخوام بغلت کنم

I wanna wrap my hands around your neck
هم ميخوام با دستام خفه ت کنم

You’re an asshole but I love you
خيلي‌ عوضي‌ هستي‌
اما عاشقتم

And you make me so mad I ask myself
اينقدر عصبانيم مي‌کني که از خودم مي‌پرسم

Why I’m still here, or where could I go
من اينجا چيکار مي‌کنم؟
کجا برم آخه

You’re the only love I’ve ever known
تو تنها عشق زندگيمي

But I hate you, I really hate you,
اما ازت متنفرم ،واقعا ازت متنفرم

So much, I think it must be
اينقدري که،فکر مي‌کنم اين حتماً

True love, true love
عشق واقعيه , عشق واقعي

It must be true love
این باید عشق واقعی باشه

Nothing else can break my heart like
هيچ چيز ديگه مثل عشق واقعي‌ نمي‌تونه دل‌ منو بشکنه

True love, true love,
عشق واقعي‌،

It must be true love
اين حتماً عشق واقعيه

No one else can break my heart like you
هيچکس مثل تو نمي‌تونه دلم رو بشکنه

Just once try to wrap your
little brain around my
feelings
فقط يه بار سعي‌ کردم اون خ*اي*ه کوچيکت
رو با ناخُنام بگيرم

Just once please try not to be so mean
فقط يه بارم شده تو رو خدا
سعي‌ کن اينقدر بدجنس نباشي‌

Repeat after me now R-O-M-A-N-C-E-E-E
حالا بعد از من تکرار کن : ع ، ش ، ق
(داستان عاشقانه)

Come on I’ll say it slowly (Romance)
زودباش من آروم ميگمش
(داستان عاشقانه)

You can do it baby
تو ميتوني‌ عزيزم

At the same time, I wanna hug you
همزمان هم ميخوام بغلت کنم

I wanna wrap my hands around your neck
هم ميخوام با دستام خفه ت کنم

You’re an asshole but I love you
خيلي‌ عوضي‌ هستي‌
اما عاشقتم

And you make me so mad I ask myself
اينقدر عصبانيم مي‌کني که از خودم مي‌پرسم

Why I’m still here, or where could I go
من اينجا چيکار مي‌کنم؟
کجا برم آخه

You’re the only love I’ve ever known
تو تنها عشق زندگيمي

But I hate you, I really hate you,
اما ازت متنفرم،واقعا ازت متنفرم

So much, I think it must be
اينقدري که ،فکر مي‌کنم اين حتماً

True love, true love
عشق واقعيه , عشق واقعي

It must be true love
اين حتماً عشق واقعيه

Nothing else can break my heart like
هيچ چيز ديگه مثل عشق واقعي‌ نمي‌تونه دل‌ منو بشکنه

True love, true love,
عشق واقعي‌،

It must be true love
اين باید عشق واقعی باشع

And no one else can break my
heart like you
هيچکس مثل تو نمي‌تونه دلم رو بشکنه

(I love you, I think it must
be love, I love you)
من عاشقتم‌، اين حتماً عشق واقعيه ، عاشقتم

Why do you rub me up the wrong way?
چرا اينقدر رو اعصابم راه مي ري ؟

Why do you say the things that you say?
چرا حرفايي که نبايد رو مي‌زني ؟

Sometimes I wonder how we ever
came to be
گاهي‌ وقتا توش مي‌مونم که ما چجوري باهم مونديم

But without you I’m incomplete
اما بدون تو من کامل نيستم

I think it must be
فکر کنم اين عشق واقعي باشه

True love, true love
عشق واقعی

It must be true love
اين حتماً عشق واقعيه

Nothing else can break my heart like
هيچ چيز ديگه مثل عشق واقعي‌ نمي‌تونه دل‌ منو بشکنه

True love, true love,
عشق واقعی

It must be true love
اين حتماً عشق واقعيه

And no one else can break my
heart like you (like you)
هيچکس مثل تو نمي‌تونه دلم رو بشکنه

No one else can break my heart
like you (like you)
هيچکس مثل تو نمي‌تونه دلم رو بشکنه

No one else can break my heart like you
هيچکس مثل تو نمي‌تونه دلم رو بشکنه

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید