موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو True Disaster از Tove Lo با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4286 | ارسال توسط: نوامبر 19, 2017
موزیک ویدیو True Disaster از Tove Lo با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Tove Lo – True Disaster – Part of Fairy Dust

Pr*y bo*s, they didn’t teach me things I didn’t know
پس*ای خو*ل, چیزایی که نمیدونستم رو یادم ندادن

They don’t have the thing that I need, but they don’t know they don’t
اونا چیزی که من نیاز دارم رو ندارن, اما نمیدونن که ندارن

You got that old thing about ya, and I can’t hide my feels
تو اون مسئله ی قدیمی رو درباره ی خودت داری, و من نمیتونم احساستم رو پنهان کنم

P*y g*s, they always die out, need another s** appeal
دخ*ی خ*ل, اونا همیشه کم کم منقرض میشن, به یه درخواست س*س دیگه نیاز دارن

I said come on
من گفتم بیخیال

zero f***s about it
اصلا اهمیتی نمیدم

Come on
بیخیال

I know I’m gonna get hurt
میدونم که آسیب خواهم دید

Come on
بیخیال

zero f**ks about it
اصلا اهمیتی نمیدم

Come on
بیخیال

Keep playing my heartstrings
به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Keep playing my heartstrings
به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Pr***y g*ls, they like it fancy but you don’t keep it clean
دخ*ی خو*ل, اونا رابطه رو شیک دوست دارن اما شما تمیز نگهش نمیدارین

We get dirty and we go hard
ما کثیف میشیم و سرسخت میشیم

some things we don’t mean
چیزایی که منظورمون نیست

Tell me “No one’s gonna get ya”
بهم بگو ” هیچکس قرار نیست داشته باشَدِت”

I’m just straight up mad
من فقط دیوونه م

A fool in love rolled up beside me
یه احمق عاشق درونم حل شده

and you’re just as bad
و تو بدی

I said come on
گفتم بیخیال

zero f**ks about it
اصلا اهمیتی نمیدم

Come on
بیخیال

I know I’m gonna get hurt
میدونم که قراره آسیب ببینم

Come on
بیخیال

zero fu*ks about it
اصلا اهمیتی نمیدم

Come on
بیخیال

Keep playing my heartstrings
به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Keep playing my heartstrings
به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

Keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

You keep playing it like
(keep playing it like)
به به صدا درآوردنش ادامه بده

Keep playing it like
به به صدا درآوردنش ادامه بده

You keep playing it like
به به صدا درآوردنش ادامه بده

I’m gonna get hurt
میدونم که قراره آسیب ببینم

I’m gonna get hurt
میدونم که قراره آسیب ببینم

Ah, come on
بیخیال

Keep playing my heartstrings
به به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Keep playing my heartstrings
به به صدا درآوردن تارهای قلبم ادمه بده

faster and faster
سریعتر و سریعتر

You can be just what I want
تو میتونی دقیقا اونی باشی که من میخوام

my true disaster
فاجعه ی واقعی من

Keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

Keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

(you keep, you keep,
you keep playing it like)
به صدا درآوردنش ادامه بده

You keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

Keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

You keep playing it like
به صدا درآوردنش ادامه بده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️