موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Together از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 974 | ارسال توسط: آگوست 23, 2020
موزیک ویدیو Together از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Together از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ این یه آهنگ دلگرم کننده ست که درباره دوست داشتنِ خوده و این که بیاد گذشته رو در گذشته رها کرد


Sia – Together

Ooh‚ together
با هم دیگه

We can take it higher
میتونیم بالا تر ببریمش
(قوی تر باشیم)

I can hear the thunder
میتونم صدای رعد رو بشنوم

Coming from your mouth
که از دهن تو میاد بیرون

And I know my number′s up
میدونم که وقت مرگم رسیده

Give me some Stevie Wonder
یه کم بذار آهنگ “استیوی واندر” پخش بشه

Quick‚ put it on before we go under
زود باش بذار پخش بشه قبل از این که کارم تموم شه

I can see the lightning
میتونم برق رو ببینم

Coming from your ears
که از گوشات میاد بیرون

Yeah‚ I see You are frightened
آره میتونم ببینم که سراسیمه ای

I can see the lion
میتونم ببینم که شیر

Sleeps tonight in the tears
You are crying
امشب در اشکایی که تو میریزی میخوابه

Oh‚ you can′t love me unless
you love you too
تو نمیتونی منو دوست داشته باشی مگه این که اول خودت رو دوست داشته باشی

Treat yourself like nothin′ but a fool
با خودت جوری رفتار میکنی انگار جز یه احمق، هیچی نیستی

Can′t love me unless you love you too
نمیتونی منو دوست داشته باشی مگه این که اول خودت رو دوست داشته باشی

Love you too
اول خودت رو دوست داشته باشی

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Oh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Oh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

I can see the rainbow
میتونم رنگین کمون رو ببینم

Coming from your heart and
It is all okay so
که از قلب تو بیرون میاد و همه چی رو به راهه

Come now‚ see You are my angel
بیا الان ببین که تو فرشته ی من هستی

So say Bye to the past‚
Hello to tomorrow
پس به گذشته بگو خداحافظ و به فردا سلام کن

Oh‚ you can′t love me unless
you love you too
تو نمیتونی منو دوست داشته باشی مگه این که اول خودت رو دوست داشته باشی

Treat yourself like nothing but a fool
با خودت جوری رفتار میکنی انگار جز یه احمق، هیچی نیستی

Can′t love me unless you love you too
نمیتونی منو دوست داشته باشی مگه این که اول خودت رو دوست داشته باشی

Love you too
اول خودت رو دوست داشته باشی

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Oh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Oh‚ together‚ we can take it higher
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

I want love‚ I want to give it
من عشق میخوام؛ میخوام عشق ببخشم

I want love‚ please deliver it
من عشق میخوام؛ لطفا برام بفرست

I want love‚ I want to give it
من عشق میخوام؛ میخوام عشق ببخشم

I want love‚ please deliver it
من عشق میخوام؛ لطفا برام بفرست

I want love‚ I want to give it
من عشق میخوام؛ میخوام عشق ببخشم

I want love‚ please deliver it
من عشق میخوام؛ لطفا برام بفرست

I want love‚ I want to give it
من عشق میخوام؛ میخوام عشق ببخشم

I want love‚ please deliver it
من عشق میخوام؛ لطفا برام بفرست

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Oh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Come now set the past on fire
زود باش همین الان گذشته رو به آتیش بکش

Stand up raise your face
to the sky‚ my love
بلندشو وایسا و سرت رو به آسمون بلند کن عزیزم

Together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Oh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Ooh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم

Ooh‚ together‚ we can take it higher
با هم دیگه میتونیم قوی تر باشیم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

کامنت ها