موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Therefore I Am از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1778 | ارسال توسط: نوامبر 16, 2020
موزیک ویدیو Therefore I Am از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Therefore I Am از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Billie Eilish – Therefore I Am

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی(که میتونه قدرت اختیارم رو بگیره)ا

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم(جمله ی معروف دکارت برای اثبات وجود داشتن)ا
(بیلی به کسایی که قصد کنترل کردنش رو دارن میگه که نظراتتون برام مهم نیست)

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی(که میتونه قدرت اختیارم رو بگیره)ا

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ STOP ♪
وایسا

♪ WHAT THE HELL ARE
YOU TALKING ABOUT? ♪
چی واسه خودت میگی؟

♪ GET MY PRETTY NAME
OUT OF YOUR MOUTH ♪
اسم قشنگم رو به زبونت نیار

♪ WE ARE NOT THE SAME
WITH OR WITHOUT ♪
از هیچ لحاظ شبیه به هم نیستیم

♪ DON’T TALK ♪
جوری راجع به من حرف نزن

♪ ‘BOUT ME LIKE HOW YOU
MIGHT KNOW HOW I FEEL ♪
انگار که میدونی احتمالا چه حسی دارم

♪ TOP OF THE WORLD BUT
YOUR WORLD ISN’T REAL ♪
روی قله ی دنیا وایسادی ولی دنیات واقعی نیست

♪ YOUR WORLD’S AN IDEAL ♪
دنیات خیالیه

♪ SO GO HAVE FUN ♪
پس برو خوش باش

♪ I REALLY COULDN’T CARE LESS ♪
پشیزی برام ارزش نداری

♪ AND YOU CAN GIVE ‘EM MY BEST ♪
میتونی سلام منو بهشون برسونی

♪ BUT JUST KNOW ♪
ولی فقط بدون که

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ I DON’T WANT PRESS TO PUT
YOUR NAME NEXT TO MINE ♪
نمیخوام رسانه ها اسم تو رو کنار اسم من بیارن

♪ WE’RE ON DIFFERENT LINES SO I
WANNA BE NICE ENOUGH ♪
تیتر خبری ما با هم فرق میکنه پس انقدر خوب باشم که

♪ THEY DON’T CALL MY BLUFF ♪
اونا نتونن دستمو رو کنن

♪ ‘CAUSE I HATE TO FIND
ARTICLES ARTICLES ARTICLES ♪
چون من از دیدن مقاله ها مقاله ها مقاله ها متنفرم

♪ I’D RATHER YOU
REMAIN UNREMARKABLE ♪
ترجیح میدم تو دید نباشی

♪ GOT A LOTTA
INTERVIEWS INTERVIEWS INTERVIEWS ♪
یه عالمه مصاحبه مصاحبه مصاحبه دارم

♪ WHEN THEY SAY YOUR NAME
I JUST ACT CONFUSED ♪
وقتی اسمم رو صدا میکنن به روی خود نمیارم

♪ DID YOU HAVE FUN? ♪
بهت خوش گذشت؟

♪ I REALLY COULDN’T CARE LESS ♪
پشیزی برام ارزش نداری

♪ AND YOU CAN GIVE ‘EM MY BEST ♪
میتونی سلام منو بهشون برسونی

♪ BUT JUST KNOW ♪
ولی فقط بدون که

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ I’M SORRY ♪
ببخشید

♪ I DON’T THINK I
CAUGHT YOUR NAME ♪
فکر کنم اسمت رو نشنیدم

♪ I’M SORRY ♪
ببخشید

♪ I DON’T THINK I
CAUGHT YOUR NAME ♪
فکر کنم اسمت رو نشنیدم

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

♪ I’M NOT YOUR FRIEND
OR ANYTHING DAMN ♪
من دوستِ تو یا چیز دیگه این نیستم لعنتی

♪ YOU THINK THAT
YOU’RE THE MAN ♪
فکر میکنی کسی هستی

♪ I THINK THEREFORE I AM ♪
من فکر میکنم پس وجود دارم

(GET OUT OF HERE)
گمشو از این جا بیرون


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • Amir

    بیلی تنها عشقم 💚💚💚

    • Saeed Avril

  • پیمان

    لذت بخش بود

    • Saeed Avril