موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات – سوتی زنونه 😅

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو The Sound Of Silence از Disturbed با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1959 | ارسال توسط: آگوست 26, 2019
موزیک ویدیو The Sound Of Silence از Disturbed با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Disturbed – The Sound Of Silence

Hello darkness‚ my old friend
سلام تاریکی(تنهایی)، دوست قدیمی من

I have come to talk with you again
اومدم تا دوباره با تو حرف بزنم

Because a vision softly creeping
چون رویا داره منو به آرومی فرا میگیره

Left it is seeds while I was sleeping
وقتی که خوابیدم شروع میشه

And the vision that was
planted in my brain
رویایی که مغزم طراحیش کرده

Still remains within the
sound of silence
همچنان در صدای سکوت ادامه داره

In restless dreams I walked alone
تو رویاهای پر التهاب تک و تنها قدم میزنم

Narrow streets of cobblestone
تو خابون های باریک سنگ فرش شده

′Neath the halo of a street lamp
زیر نور چراغای خیابون

I turned my collar to
the cold and damp
یخه ی لباسمو سرد و خیس کردم
(از این دنیای الکی خارج میشم)

When my eyes were stabbed
وقتی چشمام اذیت میشدن

By the flash of a neon light
با نور چراغ های نئونی(تلویزیون)

That split the night
که داشتن شبو میشکافتن

And touched the sound of silence
دست در دست صدای سکوت

And in the naked light I saw
در این نور بی دفاع دیدم

Ten thousand people‚ maybe more
ده هزار تا آدم یا شایدم بیشتر

People talking without speaking
مردمی که بدون حرفی برای زدن حرف میزدن
(از بت هامون پیروی میکنیم بدون فکر به عواقبش)

People hearing without listening
مردمی که بدون گوش دادن میشنیدن
(هم دیگه رو درک نمیکنیم)

People writing songs
مردمی که آهنگ مینوشتن

That voices never share
ولی صدایی (اون آهنگا رو) به اشتراک نمیذاشت

And no one dare
و هیچ کس جرات نمکنه

Disturb the sound of silence
صدای سکوت رو به هم بزنه

Fools‚ said I‚ you do not know
ساده لوح ها! گفتم مگه نمیدونین که

Silence‚ like a cancer‚ grows
سکوت مثل سزطان رشد میکنه
(سکوت مثل سرطان ناسالم رشد میکنه و باعث دور شدن آدما ازم هم دیگه و خراب شدن روابط میشه)

Hear my words that I might teach you
حرفامو بشنو تا شاید بهت یاد بادم

Take my arms that I might reach you.
دستمو بگیر تا شاید بهت برسم

But my words like silent
raindrops fell
ولی حرفام مثل قطرهای بارون ساکت میباره

And echoed in the wells of silence
و تو چاه سکوت پژواک میکنه

And the people bowed and prayed
مردمی که تعظیم میکنن و عبادت میکنن

To the neon God they made
خدای نئونی که خودشون ساختن
(منظور آدمای مشهور و اینا هستن که مردم ازشون بت میسازن)

And the sign flashed out it is warning
نشونه خودنمایی میکنه و اخطار میده

And the words that it was forming
و حروف که از قبل چیده شدن

And the sign said: The words of the prophets are
نشونه میگه : حرفای پیامبرها

Are written on the subway walls
روی دیوارای اتوبان نوشته شده

And tenement halls.
و روی راه رو های آپارتمانا

And whispered in the sound of silence
و زمزمه ای در صدای سکوت

کامنت ها
  • amir

    زیباست گروه پنتاتونیکس هم اینو خوندن که به نظرم حتی بهتر از اینه

    • Saeed Avril

      خیلی آهنگ قوی و زیباییست

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید