موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو The Reason از Hoobastank با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5397 | ارسال توسط: فوریه 19, 2018
موزیک ویدیو The Reason از Hoobastank با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Hoobastank – The Reason

 

I’m not a perfect person
من آدم بی نقصی نیستم

There’s many thing I wish I didn’t do
خیلی کارا هست که ای کاش انجام نمیدادم

But I continue learning
اما یاد گرفتن رو ادامه میدم

I never meant to do those things to you
هیچوقت منظوری از اون کارهایی که باهات کردم نداشتم

And so I have to say before I go
و بنابراین باید قبل از رفتنم بهت بگم

That I just want you to know
که من فقط میخواستم تو بدونی

I’ve found a reason for me
من یه دلیل برای خودم پیدا کردم

To change who I used to be
تا کسی که بودم رو تغییر بدم

A reason to start over new
یه دلیل که از نو شروع کنم

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

I’m sorry that I hurt you
متاسفم که اذیتت کردم

It’s something I must live with everyday
این چیزیه(عذابیه) که من هر روز باید باهاش زندگی کنم

And all the pain I put you through
و تمام دردهایی که بهت دادم

I wish I could take it all away
ای کاش میتونستم همه رو ازت دور کنم

And be the one who catches all
your tears
و کسی باشم که همه اشک هات رو پاک میکنه

That’s why I need you to hear
به همین دلیله که لازمه بشنوی

I’ve found a reason for me
من یه دلیل برای خودم پیدا کردم

To change who I used to be
تا کسی که بودم رو تغییر بدم

A reason to start over new
یه دلیل که از نو شروع کنم

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

I’m not a perfect person
من آدم بی نقصی نیستم

I never meant to do those things to you
هیچوقت منظوری از اون کارهایی که باهات کردم نداشتم

And so I have to say before I go
و بنابراین باید قبل از رفتنم بهت بگم

That I just want you to know
که من فقط میخواستم تو بدونی

I’ve found a reason for me
من یه دلیل برای خودم پیدا کردم

To change who I used to be
تا کسی که بودم رو تغییر بدم

A reason to start over new
یه دلیل که از نو شروع کنم

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

I’ve found a reason to show
من دلیلی پیدا کردم که نشونت بدم

A side of me you didn’t know
یه بخشی از خودم رو که تو نمیشناختی

A reason for all that I do
یه دلیل برای همه کارهایی که کردم

And the reason is you
و اون دلیل تو هستی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️