موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو The Lazy Song از Bruno Mars با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3616 | ارسال توسط: جولای 19, 2019
موزیک ویدیو The Lazy Song از Bruno Mars با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bruno Mars – The Lazy Song

Today I don′t feel like doing anything
امروز حال ندارم هیچ کاری انجام بدم

I just wanna lay in my bed
فقط دلم میخواد رو تختم دراز بکشم

Don′t feel like picking up my phone
حسش نیست جواب تلفن بدم

So leave a message at the tone
پس پیغام صوتی برام بذار

′Cause today I swear I
am not doing anything
چون امروز عمراً اگه کاری انجام بدم

Uh I am gonna kick my feet
up and stare at the fan
پامو میندازم رو پام و به پنکه خیره میشم

Turn the t.v. on
تلویزیون رو روشن میکنم

Throw my hand in my pants
دستمو میذارم تو شلوارم

Nobody′s gon′ tell me I cant‚ no
هیچ کس بهم نمیگه که نمیتونم

I will be loungin′ on the couch
just chillin′ in my snuggie
رو مبلم لم میدم و تو لباس خوابم ریلکس میکنم

Flip to MTV so they can
teach me how to Dougie
کانال رو میذارم رو ام تی وی تا یاد بگیرم چه جوری داگی برقصم

′Cause in my castle I
am the freakin′ man
چون تو خونه ی خودم هر کاری دلم بخواد میکنم

Yes I said it
آره گفتمش

I said it
گفتمش

I said it ′cause I can
گفتمش چون میتونم

Today I don′t feel like doing anything
امروز حال ندارم هیچ کاری انجام بدم

I just wanna lay in my bed
فقط دلم میخواد رو تختم دراز بکشم

Don′t feel like picking up my phone
حسش نیست جواب تلفن بدم

So leave a message at the tone
پس پیغام صوتی برام بذار

′Cause today I swear I
am not doing anything
چون امروز عمراً اگه کاری انجام بدم

Nothing at all
ابداً هیچ کاری

Nothing at all
ابداً هیچ کاری

Tomorrow I will wake up do some p90x
فردا پا میشم یه کم ورزش میکنم

met a really nice girl have
some really nice sex
با یه دختر خیلی ناز آشنا شدم
باهاش یه عشق و حال (سکس) میکنم

And She is gonna scream
out this is great
اون داد میزنه که خیلی حال داد

I might mess around and
get my college degree
شایدم یه کم این دور و بر بپلکم و مدرک کالجم رو بگیرم

I bet my old man will
be so proud of me
مطمئنم بابام بهم افتخار میکنه

But sorry pops you′ll
just have to wait
ولی ببخش بابا جون باید بازم صبر کنی

Yes I said it
آره گفتمش

I said it
گفتمش

I said it ′cause I can
گفتمش چون میتونم

Today I don′t feel like doing anything
امروز حال ندارم هیچ کاری انجام بدم

I just wanna lay in my bed
فقط دلم میخواد رو تختم دراز بکشم

Don′t feel like picking up my phone
حسش نیست جواب تلفن بدم

So leave a message at the tone
پس پیغام صوتی برام بذار

′Cause today I swear I
am not doing anything
چون امروز عمراً اگه کاری انجام بدم

No I ain′t gonna comb my hair
نه امروز حتی موهام رو هم شونه نمیکنم

′Cause I ain′t goin′ anywhere
چون من هیچ جایی قرار نیست یرم

I will just strut in my birthday suit
فقط لخت (تو خونه) جولون میدم

And let everything hang loose
میذارم همه چی آروم و بی دغدغه باشه
(البته معنی آویزون بودن چیز رو هم میده که با توجه به خط قبلی این درسته)

Oh‚ today I don′t feel
like doing anything
امروز حال ندارم هیچ کاری انجام بدم

I just wanna lay in my bed
فقط دلم میخواد رو تختم دراز بکشم

Don′t feel like picking up my phone
حسش نیست جواب تلفن بدم

So leave a message at the tone
پس پیغام صوتی برام بذار

′Cause today I swear I
am not doing anything
چون امروز عمراً اگه کاری انجام بدم

Nothing at all
ابداً هیچ کاری

5/5 (1 نظر)
کامنت ها
 • عالیییی

  • Saeed Avril

   ❤️✨

 • T21

  عالی بود👌

  • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️