موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو THE GREATEST از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 637 | ارسال توسط: آگوست 24, 2023
موزیک ویدیو THE GREATEST از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو THE GREATEST از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی


TONES AND I – THE GREATEST

I will go to sleep now with you on my mind
Smiling at your attempts to shrink me to your size
با فکر تو به خواب می‌رم؛ به قصدت برای کوچیک کردن من در حد خودت لبخند می‌زنم

Review my life, define me, It’s all just in your eyes
Nothin’ makes me weak now, I’ve learned to survive
زندگیم رو مرور کن، منو توصیف کن، فقط به چشم تو اینجوری میاد
هیچی دیگه منو ضعیف نمیکنه، من یاد گرفتم که چطور نجات پیدا کنم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I been gettin’ out my mind
Feel like I been left behind and
داشتم خودمو فراموش می‌کردم انگار که عقب مونده باشم

Nothin’ over here defines me, come find me
هیچی اینجا منو توصیف نمی‌کنه، بیا پیدام کن

Tryin’ to escape the light
But I’m runnin’ out of time and
سعی میکنم از نور فرار کنم ولی وقتی برام نمونده

Nothin’ over here defines me, come find me
Everything is open now
هیچی اینجا منو توصیف نمی‌کنه، بیا پیدام کن
حالا دیگه همه چی واضحه

But I will never let it take me
They will only know the fake me
ولی نمیدارم منو به چنگ بیاره؛ اونا فقط منِ الکی رو میشناسن

I’m snakin’, was I ever really down?
I don’t understand the fightin’
دارم غرق می‌شم، تا حالا انقدر در قهقرا بودم؟ اصلا این درگیری رو درک نمی‌کنم

Nothin’ over here excites me, come find me
هیچی اینجا منو به هیجان نمیاره، بیا پیدام کن

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

Underestimate you now but I will never let them break me
They will only know the fake me, they thank me
تو رو دست‌کم می‌گیرم ولی نمیدارم منو داغون کنن
اونا فقط منِ الکی رو میشناسن، ازم تشکر می‌کنن

But they will try to bring you down
I don’t understand the fightin’
ولی سعی می‌کنن روحیه‌ت رو خراب کنن؛ اصلا این درگیری رو درک نمی‌کنم

Nothin’ over here excites me, come find me
هیچی اینجا منو به هیجان نمیاره، بیا پیدام کن

No one gets to know your name
’til death is better kept a secret
هیچکس نباید اسمت رو هم بفهمه تا لحظه مرگ بهتره راز بمونه

Love is where the blood runs deepest, The steepest
Who am I to throw you blame? Nothin’ really left inside me
عشق در کنار همبستگان‌ت می‌شه، من کی باشم که
تقصیر رو کردن تو بندازم؟ چیزی درونم باقی نمونده

Nothin’ over here defines me, come find me
هیچی اینجا منو توصیف نمی‌کنه، بیا پیدام کن

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be loved
من دوست داشته‌می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest, greatest, greatest
من بهترین می‌شم

I will be the greatest
من بهترین می‌شم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️