موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو The Beautiful People از Marilyn Manson با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 9544 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو The Beautiful People از Marilyn Manson با زیرنویس

Marilyn Manson – The Beautiful People

And I don’t want you and I don’t need you
و نمیخوامت، بهت نیازی ندرام

Don’t bother to resist, or I’ll beat you
واسه موندن آزارم نده وگر نه لگدت میزنم

It’s not your fault that you’re always wrong
تقصیر تو نیست که همیشه کارهات اشتباهه

The weak ones are there to justify the strong
یکی که ضعیفه داره درمورد قدرت نظر میده

The beautiful people, the beautiful people
مردم زيبا، مردم زيبا

It’s all relative to the size of your steeple
همش به سايز مناره کليساتون بستگی داره

You can’t see the forest for the trees
جنگل رو بخاطر بلندی درخت ها نمیتونی ببینی

You can’t smell your own shit on your knees
و نميتونين بوي کثافتي رو که تا زانوتون اومده احساس کني

There’s no time to discriminate,
زماني براي تبعيض قائل شدن نمونده

Hate every mo*** that’s in your way
از هر فردي که سر راهتون باشه متنفر باشين

Hey you, what do you see?
هي شما ها، چي ميبينين؟

Something beautiful, something free?
يه چيز زيبا يا يک چيز ازاد ؟

Hey you, are you trying to be mean?
هي شما ها ، ميخواين پست فطرت باشين؟

If you live with apes man, it’s hard to be clean
با انسانهايي بوزينه اي زندگي مي کنين، (بخاطر همينه که) سخته (بخاين) تميز زندگي کنين

The worms will live in every host
کرمها در (خانه) همه ميزبانان هستن

It’s hard to pick which one they eat most
و سخته جدا کردن اونایی که بيشتر از همه داره ميخورن

The horrible people, the horrible people
مردم وحشتناک، مردم وحشتناک

It’s as anatomic as the size of your steeple
درست به اندازه منار کليساتون

Capitalism has made it this way
سيستم سرمايه داري زندگي رو اينجوري کرده

Old-fashioned fascism will take it away
فاشيسم قديم که بياد همه اينها رو از سر راه بر ميداره

Hey you, what do you see?
هي شما ها، چي ميبينين؟

Something beautiful, something free?
يه چيز زيبا يا يک چيز ازاد؟

Hey you, are you trying to be mean?
هي شما ها ، ميخواين پست فطرت باشين؟

If you live with apes man, it’s hard to be clean
با انسانهايي بوزينه اي زندگي مي کنين، (بخاطر همينه که) سخته (بخاين) تميز زندگي کنين

There’s no time to discriminate
زماني براي تبعيض قائل شدن نمونده

Hate every mo*** that’s in your way
از هر فردي که سر راهتون باشه متنفر باشين

That’s in your way
مردم زيبا، مردم زيبا

The beautiful people (aahh)
مردم زيبا، مردم زيبا

The beautiful people (aahh)
مردم زيبا، مردم زيبا

Hey you, what do you see?
هي شما ها، چي ميبينين؟

Something beautiful, something free?
يه چيز زيبا يا يک چيز ازاد؟

Hey you, are you trying to be mean?
هي شما ها ، ميخواين پست فطرت باشين؟

If you live with apes man, it’s hard to be clean
با انسانهايي بوزينه اي زندگي مي کنين، (بخاطر همينه که) سخته (بخاين) تميز زندگي کنين

Hey you, what do you see?
هي شما ها، چي ميبينين؟

Something beautiful, something free?
يه چيز زيبا يا يک چيز ازاد؟

Hey you, are you trying to be mean?
هي شما ها ، ميخواين پست فطرت باشين؟

If you live with apes man, it’s hard to be clean
با انسانهايي بوزينه اي زندگي مي کنين، (بخاطر همينه که) سخته (بخاين) تميز زندگی کنين

The beautiful people
مردم زيبا

 

کامنت ها