موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Tears of Gold از Faouzia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 562 | ارسال توسط: آوریل 25, 2024
موزیک ویدیو Tears of Gold از Faouzia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Tears of Gold از Faouzia با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Faouzia – Tears of Gold

Mama always told me that I was too naive
مامانم همیشه میگفت که من خیلی نحیف و ضعیفم

Gave away my trust for pennies
و بخاطر چند پنی (سکه، پول خرد) اعتمادمو از دست میدم
(با توجه به ادامه آهنگ اینجا منظورش از سکه، عشق و عاشقیه)

I said don’t you worry
من بهش گفتم نمیخواد نگران باشی

Didn’t think that I’ll be
فکر نمیکردم که قراره من

Broken down and crying help me
بشکنم و برای اینکه کمک ام کنن گریه کنم

Wrecked? Check
(حالم) خراب شده؟ شک نکن

Heart? In debt
قلبم؟ قرض دادم رفته

All you do is come around
تمام کاری که میکنی اینه که میای نزدیکم

Just came here to collect
و فقط میایی اینجا که غنیمت جمع کنی

Wrecked? Check
(حالم) خرابه؟ مطمئن باش

Heart? In debt
قلبم؟ دادمش رفته

Don’t you know that I cried tears of gold for you?
نمیدونی که من برای تو اشک از جنس طلا ریختم؟
(تمام وجودمو صرف تو کردم)

I sit here poor for you
و برای تو مثل بدبختا نشتم اینجا (منتظرتم)

Collect my pennies and my dimes
دارم خورده ریزه های با ارزش خودمو جمع میکنم
(معنی خود جمله: دارم پول خرد و الماسامو جمع میکنم)

That’s why you love it when I cry
برای همینه که وقتی گریه میکنم منو دوستم داری

Platinum love for you
و تو یه عشق گرانبها مثل پلاتونیوم میخوای

I’d give no less for you
منم چیزی کم برات نزاشته بودم

Generosity is my enemy
و (الان) سخاوتمندی دشمن اصلی من (شده)

So I’m broke and your heart’s rich
چون من الان ورشکسته شدم (توی عشق
و عاشقی) ولی قلب تو ثروتمند شده

Because of me
اونم بخاطر من

Know that this is my fault
بدون که تقصیر منه

Gave a little too much
یکم زیادی مایه گذاشتم

Knew that this was gonna happen
میدونستم که این اتفاق می افته

But I’m not gonna lie
اما نمیخوام دروغ بگم

You can make me cry thousand times
تو میتونی کاری کنی که هزار بار گریه کنم

I come on in back like
یجوری عقب نشینی میکنم که انگار

What is going on with my head?
داره یه بلایی سرم میاد
(چی توی سرم میگذره)

Wrecked? Check
(حالم) خراب شده؟ شک نکن

Heart? In debt
قلبم؟ دادمش رفته

All you do is come around
تمام کاری که میکنی اینه که میای نزدیکم

Just came here to collect
و فقط میایی اینجا که غنیمت جمع کنی

Wrecked? Check
(حالم) خراب شده؟ شک نکن

Heart? In debt
قلبم؟ دادمش رفته

Don’t you know that I cried tears of gold for you?
نمیدونی که من برای تو اشک از جنس طلا ریختم؟
(تمام وجودمو صرف تو کردم)

I sit here poor for you
و برای تو مثل بدبختا نشتم اینجا (منتظرتم)

Collect my pennies and my dimes
دارم خورده ریزه های با ارزش خودمو جمع میکنم

That’s why you love it when I cry
برای همینه که وقتی گریه میکنم منو دوستم داری

Platinum love for you
و تو یه عشق گرانبها مثل پلاتونیوم میخوای

I’d give no less for you
منم چیزی کم برات نزاشته بودم

Generosity is my enemy
و (الان) سخاوتمندی دشمن اصلی من (شده)

So I’m broke and your heart’s rich
چون من الان ورشکسته شدم (توی عشق
و عاشقی) ولی قلب تو ثروتمند شده

Because of me
اونم بخاطر من

And the worst part is I’d do it all over again
و بدترین قسمتش اینه که من این کارا رو بار ها و بارها انجام میدم

No, the worst part is, I know it’s never gonna end
و بدتر از اون میدونم که هیچوقت تموم نمیشه

I keep coming right back like a maniac
من همش مثل یه روانی بر میگردم (به روال سابقم)

I keep coming right back like
من همش برمیگردم مثل یه

And the worst part is I’d do it all over again
و بدترین قسمتش اینه که من این کارا رو بار ها و بارها انجام میدم

No, the worst part is, I know it’s never gonna end
و بدتر از اون میدونم که هیچوقت تموم نمیشه

I keep coming right back like a maniac
من همش مثل یه روانی بر میگردم (به روال سابقم)

I cried tears of gold for you
من برات اشک از جنس طلا ریختم

I sit here poor for you
من مثل یه فرد حقیر اینجا نشستم منتظر تو

Collect my pennies and my dimes
دارم خورده ریزه های با ارزش خودمو جمع میکنم

That’s why you love it when I cry
برای همینه که وقتی گریه میکنم منو دوستم داری

Platinum love for you
و تو یه عشق گرانبها مثل پلاتونیوم میخوای

I’d give no less for you
منم چیزی کم برات نزاشته بودم

Generosity is my enemy
و (الان) سخاوتمندی دشمن اصلی من (شده)

So I’m broke and your heart’s rich
چون من الان ورشکسته شدم (توی عشق
و عاشقی) ولی قلب تو ثروتمند شده

Because of me
بخاطر من

موزیک ویدیو Tears of Gold از فوزیه با زیرنویس چسبیده


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️