موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو team از Krewella با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3670 | ارسال توسط: فوریه 11, 2018
موزیک ویدیو team از Krewella با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Krewella – team

Last night, I saw the fear and
the fire burn in your eyes
دیشب ترس و آتیش رو دیدم که توی چشمات میسوختن

The way you were looking at me
like a deer in headlights
جوری که داشتی نگاهم میکردی
مثل یک آهوی کوهی که با نور چراغای جلویی ماشین مواجه شده

Didn’t they tell you to not
bring a knife to a gunfight?
بهت نگفتن که توی یه مبارزه ی با اسلحه با خودت یه چاقو نیار؟

I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

(I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in)
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

I don’t need a crown to know I’m king
من به یه تاج نیاز ندارم تا بدونم که پادهاشم

(I don’t need a crown to know I’m king)
من به یه تاج نیاز ندارم تا بدونم که پادهاشم

I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in,
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

I don’t need your love I don’t
need nothing
من به عشق تو نیاز ندارم من به هیچی نیاز ندارم

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a f*u*c*k if you ain’t
on my team
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

Go do y’all Ima do me
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a f*uc**k if you ain’t
on my team
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

Cloud 9
ابر شماره 9

I caught a vibe and a fever
you know money can’t buy
من یه حس و تبی گرفتم که با پول قابل خریدن نیست

Going all in no bullshit
’cause I’m here for a good time
توی هیچ مزخرفی نمیرم چون من برای خوشگذروندن اینجام

Didn’t they tell you the view
ain’t as good from the sidelines
بهت نگفتن که منظره از کناره ها زیاد خوب نیست؟

I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

(I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in)
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

I don’t need a crown to know I’m king
من به یه تاج نیاز ندارم تا بدونم که پادهاشم

(I don’t need a crown to know I’m king)
من به یه تاج نیاز ندارم تا بدونم که پادهاشم

I ain’t givin’ up I ain’t givin’ in,
من بیخیال نمیشم من بیخیال نمیشم

I don’t need your love I don’t
need nothing
من به عشق تو نیاز ندارم من به هیچی نیاز ندارم

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a fu**c**k if you ain’t
on my team
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

Go do y’all Ima do me
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a fu*****ck if you ain’t
on my team
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

I don’t know about you but I’m
feeling fine
تو رو نمیدونم ولی من که حالم خوبه

‘Cause all I need in this life
are a few good ride or dies
چون همه ی چیزی که من توی این زندگی نیاز دارم چند تا “برون یا بمیر” خوب عه

I don’t know about you but I’m
feeling fine
تو رو نمیدونم ولی من که حالم خوبه

Go do y’all, Ima do me
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a f*u*c**k if you ain’t
on my team.
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

Go do y’all Ima do me
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a f*u**c*k if you ain’t
on my team
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

I don’t know about you but I’m
feeling fine,
تو رو نمیدونم ولی من که حالم خوبه

‘Cause all I need in this life
are a few good ride or dies
چون همه ی چیزی که من توی این زندگی نیاز دارم چند تا “برون یا بمیر” خوب عه

I don’t know about you but I’m
feeling fine
تو رو نمیدونم ولی من که حالم خوبه

Go do y’all Ima do me,
همتون برید من خودم به تنهایی هر کار بخوام میکنم

Don’t give a f**u***c*k if you ain’t
on my team.
اگر توی تیم من نیستین هیچ اهمیتی نمیدم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️