موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Taylor Swift بنام Out Of The Woods با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 12879 | ارسال توسط: فوریه 18, 2017
موزیک ویدیو Taylor Swift بنام Out Of The Woods با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Out Of The Woods

Looking at it now
الان که به گذشته نگاه می کنم (یاد گذشته میفتم)

it all seems so simple
همه چی خیلی ساده بنظر می آید

We were lying on your couch
ما روی تخت تو دراز کشیده بودیم

I remember
یادم میاد

You took a Polaroid of us
یه عکس ازمون گرفتی

Then discovered (then discovered)
بعدش فهمیدم

The rest of the world was
black and white
که بقیه دنیا سیاه و سفید بودند

But we were in screaming color
ولی ما تو رنگ های زیادی (رنگارنگ) هستیم

And I remember thinking
و یادم میاد داشتم فکر میکردم

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
که آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(که آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good.
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Looking at it now
الان که به آن نگاه می کنم (یاد گذشته میفتم)

Last December (last December)
ماه دسامبر پارسال

We were built to fall apart
ما واسه از هم جدا شدن ساخته شده بودیم

Then fall back together (back together)
بعد دوباره به هم رسیدیم

Ooh your necklace hanging from my neck
گردنبند تو رو گردنم انداخته بودم

The night we couldn’t quite forget
شبی که تقریبا نمیتونیم فراموشش کنیم

When we decided (we decided)
وقتی که تصمیم گرفتیم

To move the furniture so we could dance
وسایل رو جابجا کنیم تا بتونیم برقصیم

Baby, like we stood a chance
عزیزم ، انگار که روی شانس بودیم

Two paper airplanes flying,
flying, flying
مثل دوتا هواپیما کاغذی پرواز میکردیم(از شادی)

And I remember thinking
و یادم میاد داشتم فکر میکردم

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
که آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(که آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good.
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Remember when you hit the
brakes too soon
یادت میاد وقتی که یدفعه رو ترمز زدی؟

Twenty stitches in a hospital room
بیست تا بخیه تو بیمارستان خوردی

When you started crying baby, I did too
وقتی شروع کردی به گریه کردن ، منم گریه کردم

But when the sun came up I was
looking at you
اما وقتی که خورشید بالا اومد ، من داشتم به تو نگاه می کردم

Remember when we couldn’t take the heat
یادت میاد وقتی که نتونستیم گرمارو تحمل کنیم (نتونستیم خودمونن رو کنترل کنیم)

I walked out, I said, I’m
setting you free
من رفتم بیرون و گفتم تو رو رهات میکنم

But the monsters turned out to
be just trees
اما معلوم شد که هیولاهایی که تصور میکردم فقط درخت بودند

When the sun came up you were
looking at me
وقتی که خورشید بالا اومد تو داشتی به من نگاه می کردی

You were looking at me
تو به من داشتی نگاه میکردی

Oh!
اوه

You were looking at me
تو به من داشتی نگاه میکردی

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods yet?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we out of the woods yet?
Are we out of the woods?
آیا ما هنوز خارج از جنگلیم؟
(آیا هنوز هم مشکلات رو پشت سر گذاشتیم؟)

Are we in the clear yet? Are
we in the clear yet?
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟

Are we in the clear yet? In
the clear yet, good
آیا دیگه تو خطری نیستیم؟؟
تو خطری نیستیم ، خوبه

کامنت ها
  • DanielSh

    این آهنگش خیلی قشنگه 😥🤩💕

    • Saeed Avril

      🌹👌🏻

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

✅ سررسید سرور سایت پرداخت شد .
✅ سر رسید دامنه پرداخت شد.
🔶با تشکر از دوستانی که برای هزینه های سایت،مارو حمایت کردن تا سایت قطع نشه 🌹❤️🙏