موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Swan Song از Dua Lipa با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5037 | ارسال توسط: آوریل 29, 2019
موزیک ویدیو Swan Song از Dua Lipa با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Dua Lipa – Swan Song (From Alita: Battle Angel)

I‚ I can′t lie
نمی تونم دروغ بگم

I am scared to open my eyes
می ترسم که چشامو باز کنم…ِ

′Cause what if I find nothing at all?
چون ممکنه که هیچی(باقی نمونده باشه که) ببینم

Nothing at all
هیچی

What is the point of my lips
فایده لبهام چیه…ِ

If they don′t make noise? Oh
اگه نتونن سر و صدا کنن؟(برای اعتراض و مخالفت)

What is the point of doing
nothing at all?
فایده ی هیچ کاری نکردن و

Watching it fall
دیدن سقوط و

The flicker burning
و سوختن دنیا چیه؟

You know the time′s running‚
running out
می دونی که زمان داره تموم میشه

Only I see all the diamonds‚ diamonds
و فقط منم که متوجه شکستن الماس ها

Breaking down
میشم(از بین رفتن چیزای با ارزش)

I won′t stay quiet‚ I won′t stay quiet
من ساکت نمی مونم

′Cause staying silent′s
the same as dying
چون ساکت موندن دقیقا برابر با مردنه

I won′t stay quiet‚ the
flicker′s burning low
من ساکت نمی شینیم….شعله ها دارن همه چی رو می سوزونن…ِ

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست(بعد از خوندنش نخواهم مرد)

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

We just gotta‚ we just gotta
hold on tonight
ما فقط باید همین یه امشب رو مقاومت کنیم

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan song‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

Swan dive
شیرجه آزاد

It is a new life
این یه زندگی جدیده

Real fantasy
کاملا فانتزیه

Wishing it was make believe‚ oh
ای کاش جوری بود که بتونیم تظاهر کنیم همه چی بهتر میشه

What is the reason of doing
nothing at all?
فایده ی هیچ کاری نکردن و

Watching it fall
دیدن سقوط و

The flicker burning
سوختن دنیا چیه؟

You know the time′s running‚
running out
می دونی که زمان داره تموم میشه

Only I see all the diamonds‚ diamonds
و فقط منم که متوجه شکستن الماس ها

Breaking down
میشم(از بین رفتن چیزای با ارزش)

I won′t stay quiet‚ I won′t stay quiet
من ساکت نمی مونم

′Cause staying silent′s
the same as dying
چون ساکت موندن دقیقا برابر با مردنه

I won′t stay quiet‚ the
flicker′s burning low
من ساکت نمی شینیم….شعله ها دارن همه چی رو می سوزونن…ِ

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

We just gotta‚ we just gotta
hold on tonight
ما فقط باید همین یه امشبه رو هم تحمل کنیم

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan song‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

Swan dive
شیرجه آزاد

It is a new life
این یه زندگی جدیده

Tread heavily around me
طناب ها خیلی محکم دورم بسته شدن

Tread heavily around me
طناب ها خیلی محکم دورم بسته شدن

Tread heavily
خیلی محکم

Tread heavily around me
طناب ها خیلی محکم دورم بسته شدن

Tread heavily
خیلی محکم

Tread
طناب ها

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan (Tread heavily)‚
swan song (Tread)
آخرین آهنگ من نیست

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan (Tread heavily)‚
swan song (Tread)
آخرین آهنگ من نیست

We just gotta‚ we just gotta hold
on tonight (Tread heavily)
ما فقز باید همین یه امشب رو مقاومت کنیم

This is not a‚ this is not a
این آهنگ

Swan song‚ swan song
آخرین آهنگ من نیست

Swan dive
شیرجه آزاد

It is a new life
این یه زندگی جدیده

It is a new life
این یه زندگی جدیده

It is a new life
این یه زندگی جدیده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • ehsan

    عالیست

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️