موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Supplies از Justin Timberlake با زیرنویس فارسی
دفعات اجرا شده: 4444 | ارسال توسط: ژانویه 28, 2018
موزیک ویدیو Supplies از Justin Timberlake با زیرنویس فارسی

Justin Timberlake – Supplies


Ain’t no need of stopping, girl
هیچ نیازی به متوقف شدن نیست, دختر

Yeah, there ain’t no need of stopping, girl
آره, هیچ نیازی به متوقف شدن نیست, دختر

Yeah, okay
آره, باشه

Met you out on Broadway on the hottest night in town
تو رو توی گرم ترین شب شهر توی خیابون برادوی دیدم

We arrived solo but we were being chased around
ما تکی رسیدیم اما داشتن تعقیبمون میکردن

Saw you being cornered by some guy you used to know
تو رو دیدم که یه یارویی که قبلا میشناختیش یه گوشه گیرت انداخته

Stepped in between the both of y’all, said “I’m leaving, do you wanna go?”
اومدم بین دوتاتون و گفتم “من دارم میرم, تو هم میخوای بری؟”

‘Cause I’ll be the light when you can’t see
چون من نور خواهم شد وقتی که تو نمیتونی ببینی

I’ll be the wood when you need heat
من چوب خواهم شد وقتی که تو به گرما نیاز داری

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity
من ژنراتور خواهم شد, هروقت به برق احتیاج داشتی روشنم کن

Some shit’s ’bout to go down, I’ll be the one with the level head
یه اتفاقای بدی قراره بیفته, من اونی خواهم بود که همه چیزو حل میکنه

The world could end now, baby, we’ll be living in The Walking Dead
دنیا میتونه الان تموم شه عزیزم, ما توی سریال مردگان متحرک زندگی خواهیم کرد

‘Cause I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
چون من هر چی که نیازه رو دارم

I got you, I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
تو رو دارم, هر چی که نیازه رو دارم

I don’t know if you ‘member this, but I was out of town
نمیدونم اینو یادته یا نه ولی من بیرون از شهر بودم

Flew in on a 3 AM just to show up and hear your sounds
ساعت سه صبح خودمو رسوندم تا فقط صدای تو رو بشنوم

The multiple times, stop, hit the set
چند بار, وایسا , دم و دستگاهو به هم بریز

You ain’t had it that way, I can guarantee you that
اینجوری نمیشه, میتونم تضمین کنم

‘Cause I’ll be the light when you can’t see
چون من نور خواهم شد وقتی که تو نمیتونی ببینی

I’ll be the wood when you need heat
من چوب خواهم شد وقتی که تو به گرما نیاز داری

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity
من ژنراتور خواهم شد, هروقت به برق احتیاج داشتی روشنم کن

Some shit’s ’bout to go down, I’ll be the one with the level head
یه اتفاقای بدی قراره بیفته, من اونی خواهم بود که همه چیزو حل میکنه

The world could end now, baby, we’ll be living in The Walking Dead
دنیا میتونه الان تموم شه عزیزم, ما توی سریال مردگان متحرک زندگی خواهیم کرد

‘Cause I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
چون من هر چی که نیازه رو دارم

I got you, I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
تو رو دارم, هر چی که نیازه رو دارم

Ain’t no need of stopping, girl
هیچ نیازی به متوقف شدن نیست, دختر

Can’t nobody top it, girl
هیچ کس نمیتونه بترکونتش دختر

Ain’t no better option, girl (okay)
هیچ گزینه ی بهتری نیست دختر

Ain’t nobody stopping, girl
هیچکی بس نمیکنه دختر

This here when I drop in, girl
وقتی من وارد اینجا پیشم دختر

I work, work when I clock in, girl (okay)
کار میکنم, کار میکنم وقتی سر وقت میام دختر

I’ll be the light when you can’t see
من نور خواهم شد وقتی که تو نمیتونی ببینی

I’ll be the wood when you need heat
من چوب خواهم شد وقتی که تو به گرما نیاز داری

I’ll be the generator, turn me on when you need electricity
من ژنراتور خواهم شد, هروقت به برق احتیاج داشتی روشنم کن

Some shit’s ’bout to go down, I’ll be the one with the level head
یه اتفاقای بدی قراره بیفته, من اونی خواهم بود که همه چیزو حل میکنه

The world could end now, baby, we’ll be living in The Walking Dead
دنیا میتونه الان تموم شه عزیزم, ما توی سریال مردگان متحرک زندگی خواهیم کرد

Now I wanna know everything
حالا من میخوام همه چیزو بدونم

Don’t leave a single detail out
یه دونه جزئیات رو هم جا ننداز

I’ll get mine later, just fell out
منم بعدا میگم, فقط بریز بیرون

It makes me a generous lover
این باعث میشه که یه معشوق بخشنده باشم

Ooh, I wanna see everything
اوه من میخوام همه چیزو ببینم

So don’t leave a single detail out
پس یه دونه جزئیات رو هم جا ننداز

I want it all on the table
میخوام همش روی میز باشه (هیچی پنهون نباشه)

The personal way to, wait
راه شخصی برای صبر کردن

Ain’t no need of stopping, girl
هیچ نیازی به متوقف شدن نیست, دختر

Yeah, there ain’t no need of stopping, girl
آره, هیچ نیازی به متوقف شدن نیست, دختر

Yeah, okay
آره, باشه

‘Cause I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
چون من هر چی که نیازه رو دارم

I got you, I got supplie-ie-ies
Supplie-ie-ies
تو رو دارم, هر چی که نیازه رو دارم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️